Баарыбыз үчүн: Жан-дүйнө дартына даба болор жомоктор

<<<<< Башы Штирлицев өзүнүн коркоктугун кантип жеңгендиги тууралуу жомок 9-15 жаштагы өспүрүмдөр үчүн. Ар нерседен корккон, өзүнө ишене бербеген, жалтаң өспүрүмдөргө арналат. Чечүүчү фраза: «Корком!» Айласы куруган Штирлицев Базилиону кармап алды да, мектепке көтөрчү баштыгын жонуна илип, ошол жардам берчүдөн бетер мышыкты бооруна бекем кысып алды. Аңгыча эле… — Мени эмне мыжыгасың?! – деген нааразы болгон ичке үн чыкты. Штирлицев таң кала тегерегин карады. Көчө мурдагыдай эле ээн, айланада эч ким жок. Базилионун жашыл көздөрү аны жаман көрүп карап турган. […]

Самара Насырова: Бала менин – таркабаган кумарым

ЭЛЕГИЯ Бүгүнкүм кечээгиден башкачараак, Мезгилди кээде коём аста санап. Негедир, сезим козгоор сап азайып, Ыр деле жазылгансыйт жашка карап… Токтоолук кошулгансып мүнөзүмө, Таң калам кээ күндөрү бир өзүмө. Азайып шайыр шатман, оюн-зооктор, Бой сунуп бул турмуштун күрөшүнө. Күндөрүм жалбырактай күзүндөгү, Саргайып желге ыргалып үзүлгөнү. Кубаныч, кайгы ортоктош жылдарымдын Белеги – майда бырыш жүзүмдөгү. МЕНИН ДҮЙНӨМ… Пенделерден жаралгандай башкача, Периштелер колдогондой таптаза. Пейилимди түшүнө албайт кээлери, Буркан-шаркан бурганагы баштаса. Кээде мага жубайым да таң калат, Жаш баладай мүнөзүмө баш ката. Кээде […]

Сымбат МАКСҮТОВА: Корккондон чокунуп ийчүбүз

ЭССЕ Биз бала чакта күнөө кылып же бир жерден кечигип калсак үйгө орустардай чокунуп кирчүбүз. Айылдагы аты чыккан белгилүү адамдардын көзү өтсө, мүрзөгө орустардай коюшчу. Өлгөн адам табытка салынып, сөөктү 4-6 адам алмашып көтөрүшүп, артынан 15-20ча аскердей кийинген адамдар, орус солдаттары орустардын траур музыкасын чертип өтүшчү. Анын артынан баш кийимдерин колуна алган айылдык эркектер самсып, жөө жөнөшчү. Биз – балдар, андан коркуп, көрүнбөөгө аракет кылып, дарбазанын жыртык-тешигинен карап турчубуз. Айрым үйлөрдө куран да окутулбай, арак суудай төгүлчү. “Русская водка” совет […]