Кубатбек кызы Уулжан: Эне мээрими жана санаасы (№42 дилбаян)

“Айтматовдун мен окуган чыгармасы” конкурсуна «Адамга эң кыйыны-күн сайын адам болуу» – деген акыл-насаат, мени ар дайым, ар бир күнү оңолууга, башкача айтканда адам болууга тарбиялап турат. Мен тандаган чыгармасын көпчүлүк адамдар окуган менен чакан чыгарма катары терең маани бербесе керек деп ойлоймун….. Кыргыз элинин тарыхы кылымдан кылымга бир кыйла доорлорду басып өткөн. Канча согуш, кыйынчылыктарды көрүп, акыры 1918-жылы кыргыздар жаңы кеңеш өкмөтүнө кошулуп, тең укуктуулук, жыргалчылыктын даамын тата баштадык. Ошондон улам «савхоз, бригадир, колхоз, комбинат, завод» деген жаңы сөздөрдү […]