Дилазык: Наристени өлтүрүп…

Бир кезде “көптү билем” деген брахман жашаган экен. Ал жылдыздар аркылуу төлгө салып, бардык магиялык ырым-жырымдарды үйрөнүптүр. Ал ушунусу менен сыймыктанып, бул өнөрүн элдин баары билишин каалайт. Ал үчүн аны тааныбаган өлкөгө келип, кичинекей баланы колуна алып, өзү ыйлап кирет. Брахмандан: — Ой, эмне ыйлап жатасың? – деп сурашат. — Бул наристе, — дейт брахман, — жети күндөн кийин чарчайт. Ушундай кичинекей баланын өмүрү кыска болуп калганына кайгырып жатам. Ыйлаганым да ошондон, — деп жооп берет. Аны жарлап тургандар: — […]

Оноре де БАЛЬЗАК: Өз аялын ойнош кыла албаган эркек өзүнүн толук дараметсиздигин гана далилдейт

Аял менен эч ким дос болбойт, эгер анын көңүлдөшү боло алса. * * * Аялды башкара алган адам, мамлекетти да башкара алат. * * * Аныгында, кызганчаак эркек аялынан эмес, өзүнөн шектенет. * * * Аял башкага таандык эркекти багынтууну жакшы көрөт. * * * Аял басып жүргөнү менен эч нерсени кароого мүмкүнчүлүк бербей туруп, баарын көрсөтө алат. * * * Аял ымандай сырын ачкан күндө да, купуя калган нерсеси болот. * * * Аял өзүн көйгөйдөн арылткан эркекке таандык […]

Жидду КРИШНАМУРТИ: Өзүңдө революция жасай аласыңбы? (XV-XVI главалар)

I глава  II глава  III глава IV жана V глава VI жана VII глава VIII-IX жана X глава XI жана XII глава XIII жана XIV глава  XV глава Тажрыйба. Канааттануу. Ачакейлик. Сүкүт чалуу (медитация) Биз дайыма ар кандай тажрыйбага ээ болгубуз келет: мистикалуу, диний, сексуалдык, ири акчалай каражатка, бийликке, байлыкка ээ болуу тажрыйбасы. Жаш өткөн сайын күнүмдүк муктаждыктардын бийлигин басып өтөбүз, анан алардан кеңири, терең, маанилүү таанып-билүү зарыл экенин түшүнүп, ага жетүү үчүн, аң-сезимди кеңейтүү ар кандай каражаттарга кайрылабыз, мисалы, […]