Басё: Мажүрүм тал шамалга термелди

Коштогон ай шыбырайт: “Баш бага кет үйүмө”. Алачыгым жол боюнда. ♦ ♦ ♦ Кызарып күн батаарда Талаа гүлү Арбап алды.   ♦ ♦ ♦ Алчалар гүлдөптүр. Ыр дептерим Ачылбайт эми бүгүн. ♦ ♦ ♦ Айлана бүтүндөй шаң. Тоо кырында алчалар, Эч ким болбодубу силерди чакырган. ♦ ♦ ♦ Гүлдөгөн алчадан Ийменген ай Булутка жашынды. ♦ ♦ ♦ Достор ортосуна Кара булут тартылды. Каздар асманда кош айтышты. ♦ ♦ ♦ Турмушта эмнеге жетиштим? Ашууга чыгып, Калпагым коюп кыңтайдым… ♦ ♦ ♦ […]

Ишенбай Абдуразаковдун котормосундагы классикалык жапон поэзиясы

Кыйла жыл мурда, айтылуу «Кыргызстан маданияты» гезитинде иштеп калдым. Ал жер баарыбыз үчүн кыргыз адабиятынын куттуу жериндей сезилер эле. Башкага кандай сезилчү билбейм, мен негедир апкаарып, «КМ» редакциясынын босогосун аттай берерде алды-артыма кылчактап, шар кирип кеталчу эмесмин. Тепкичтеринен шырп эткен дабыш же кобур-собур үн угулсале сүр басып, бир кезде кыргыз адабиятынын дөө-шаалары, белгилүү сынчылар, жазуучу-акын, котормочулар: Кеңешбек Асаналиев, Салижан Жигитов, Камбаралы Бобулов, Кадыркул Даутов, Ашым Жакыпбеков, Жолон Мамытов, Аман Токтогулов, Абдыганы Эркебаев, Каныбек Эдилбаев, Сүйөркул Тургунбаев, Алым Токтомушев, Калык Ибраимов, […]

Токутоми РОКА: Жел тегирмен менен эмендин баарлашуусу

Орусчадан которгон Амирбек АЗАМ уулу АҢГЕМЕ Тагава дарыясында кичинекей жел тегирмен турат. Тегирменге жанаша жерде эмен дарагы өсөт. Чак түштө да оонап уктап түш көргөн кыштактык бекерпоз бир мертебе эмендин түбүнө көчүк койду. Адатынча же уктаганы белгисиз, же эс алып отурганы белгисиз неме тегирмендин парасы кандай айланганын карап жатып, кокустан эле мына бул сөздөрү эшитти: — Ки-и-и! — кыйчылдаган добуш угулду — тегирмен эменге кайрылды. — Эй, ашына! Сен бу жерде жыл бою селейип турсуң, каргаларды санайсың, сен деги эмне […]

Токутоми РОКА: Эки жүз иен

Жапон жазуучусу Токутоми Рока (1868-1927), чыныгы аты – Кэндзиро. Хёго провинциясында туулган (азыркы Кюсюга жакын Кумамото аймагы). Досися университетинде окуп жүрүп көп кырдуу билим алган. Атасынын таасири астында байыркы кытай жазмаларын окууну өздөштүрүп Конфуций жана Будда осуяттарын үйрөнгөн. Кийин Токиого барып, агасы Токутоми Сохо чыгарган «Кокумин-но томо» («Элдердин достугу») журналына ишке орношуп, ал жерден тез эле мыкты журналист жана публицист болуп чыккан. Кийин «Жашабай койгон жакшы» (1899) аттуу тунгуч романы менен адабий атагы чыккан. Которгон Амирбек АЗАМ уулу АҢГЕМЕ Эмендин […]

Салтанат Орозобекованын котормосундагы эки акын

Рабиндранат ТАГОР (1861-1941) * * * Армандуу кандай түш көрдүм! От болуп турса кашымда, Отурса жакын жанымда, Ойгонбой койдум катыгүн! Ойгонуп алып үшкүрдүм. Келиптир түн бир оогондо; Көшүлгөн жымжырт болгондо, Көтөрүп алып арфасын. Түштөрүм калды жаңырып, Ойнолгон, обон, күүлөрдө. Аттиң ай, бирок түндөрүм Алданып өттү түштөргө! Түшүмдө көргөн түгөйдү Көралбай койдум өңүмдө? * * * Ажал келип черткен күнү каалгаңды көргөзөсүң кандай сыйды, кааданы? Оо мен коём Коногумдун алдына кесе толо өмүрүмдүн бар-жогун. Жок, куру кол кетирбеймин мен аны! Жемишин […]