Лев Толстойдун тарбиялык тамсилдери

Маймыл жана буурчак Маймыл бир кочуш буурчак алып келе жаткан. Бир кезде бир буурчак жерге тоголонуп кетти; маймыл аны эңкейип алам деп дагы жыйырма буурчагын түшүрүп алды. Аларды терем деп буурчагынын теңинен көбү дагы чачылды. Жини келген маймыл колунда калган буурчактын баарын чачып жиберип басып кетти. Ит жана ашпозчу Ашпозчу түшкү тамак бышырганга камданды; ит ашкананын алдында аны карап жаткан. Ашпозчу музоо союп, ичеги-карынын итке таштады. Ит тоюп алды да, ойлоп койду: – Ашпозчу мыкты экен. Тамагы аябай даамдуу. Көп […]