Тилемчилик: Падыша менен акылман жөнүндө притча

Бир курдай улуу падыша акылманга кезигип калат. Сүйлөшө келгенде, акылмандын кеменгерлигине, такыбалыгына таң берет. – Ыраакым этсеңиз, сизге белек ыроолоюн, – деген падышанын тартуусуна акылман […]

Кожогелди Култегиндин кожо сөздөрүнөн

* * * Гүл сулуу болгон менен жылуу болбойт. Ал эми аялзаты сулуу дагы, жылуу дагы! * * * Таң атканча акчага карта ойноп чыгып, […]