Илимий макаламды уурдаттым!

АҢГЕМЕ Университетти бүтөрүм менен эле илимий ишке жөндөмдүүлүгүм эске алынып, өзүм дипломдук иш жазган кафедрада калтырылдым. Кечээ эле өзүм дарс угуп отурган дарсканаларда студенттерге сабак берип, акырындык менен окутуучулук ишке көнүп бараттым. Бир күнү кафедра башчысы университеттин 60 жылдыгына карата илимий жыйнак чыгарыларын, ага макала берсек болорун айтты. Менин дипломдук ишим дагы университеттин тарыхына байланыштуу эле. Дароо эле кириштим. Көп өтпөй 10 барактан турган илимий макала даяр болду. Аны машинкага басып, кафедра башчысына алып келдим. Кафедра башчы көп жылдар окутуучу […]