Бакыт Алымбеков: Мысли скитальца

Мама Как не люблю я расстояние, Что мраком стелиться вокруг, Вдаль унося прикосновение, Тех нежных и знакомых рук. Я знаю смотрят в эту даль, Слезой омытые глаза. И ночью, и в утреннюю рань, у Бога просит за меня, Молитву эту всегда Я слышу, Хоть находясь на дне морском, Мне голос этот лечит душу, С тех пор как Я покинул дом. 22.12.2013. Путь Равномерный стук колес, Поезд мчится в неизвестность. Я один как в поле колос, Дунет ветер, я сгибаюсь. Что […]

Азамат ТӨКӨРОВ: Хемингуэйдей алдыма улуу максат койгон эмесмин

Маектешибиз Азамат Төкөров Россияда жүргөн мекендештерибиздин бири. Анын азын-оолак ырлары «РухЭш» сайтына жарыяланары менен дароо адабий сынчылар менен белгилүү калемгерлердин назарына илинип, бизде да А.Төкөровдун чыгармачылыгына болгон кызыгуубуз арткан. Бу саам Азамат менен маек куруп отурбуз… Ал эми буга чейин жарыяланган чыгармаларын береги шилтемеден толук окуй аласыздар: «Бактысыздан экөө болсо, бирөө мен»  – Азаке, обол турмуш жагдайдан кеп кылалы. Мекендештердин абалы кандай? — Кудайга шүгүр, баары жакшы. Же тагыраагы жакшыдай сүрөт сызып жүрөбүз эл катары. Турмуш-тиричилик жакшы эле. Москвадагы мекендештер […]

Асылкеч, кадыркеч алайкуулуктарымдын алакандай аңгемелери

Жаш калемгер Ош обласынын Кара-Кулжа районунун жогору жагында капчыгай менен өрдөп кеткен, күрпүлдөп таштан-ташка урунуп, узунан чубалган тоолору менен киндиктеш аккан кадимки Тар дарыясынын жээгинде отурукташып, мейман достугу, айкөлдүгү, берешендиги, жаратылыш менен коюндаш өскөн нукура таланттары менен айырмаланган Алайкуу өрөөнүндө он чакты айылда жалпысы болуп 25 миңден ашуун калк жашайт. Сүйлөсө чымчылап, какшыктап сүйлөгөн алайкуулуктардын керемет жоруктарын окурмандарга сунуштайбыз. Алайкуулуктар аңгемелешкенде — Досум кандайсың? — Семиз элемин. — Кар кандай? — Кар аппак. — Кар канча? — Кар бекер, 1 метр. […]