Ылганган ырлар («Жаш акындар жыйнагынан» 1-бөлүк)

2016-жылы «Бийиктик» басмасы (азыркы аталышы — «Улуу тоолор» басмасы) тарабынан жарыкка чыккан «Жаш акындар жыйнагына» көз жүгүртүп отуруп, адабият астанасын аттаган сүрмөтоп жаш калемгерлердин көркөмдүк талапка жооп берер ырларын тандап, «РухЭш» сайтынын окурмандарынын сынына коюуну эп көрдүк. «Ылганган ырлар» топтомубузга тандалып алынган төмөндөгү авторлорду окурмандарга тааныштырууда — айрымдарынын сүрөтүн табууга мүмкүн болгон жок… Ал эми «Ылганган ырлар» топтомубузга чыгармасы кирбей калган жаш калемгерлер биздин тандообузга капа болбоңуздар… Учур адабиятында сын жанры солгун болуп тургандыгын эске алып, сын жазбасак да, эч […]

Алым Токтомушев таап чыккан мурастардан

Жарды, жалындуу, бактылуу, таланттуу жаштар эле. Көбү кетип, азы калды. Азы көч арасында жүрү, көбү жер алдында чиренип уктап жатыры. Ошондой тура, бири кетип, бири калат экен. Үрккөн таранчыдай «пыр-р» этип учуп, «дүр-р» этип ушул жерге конуп калгандай жандар эле. Ушул жер дегенибиз – азыркы Орто-Сай базарынын күн батыш ыптасы. Азыр тогуз кабат үйлөр турбайбы, ташказанын салаңдатып. Ошолордун ордуна бир кезде, алаңгар 60-жылдын акыр ченинде ийреңдеген-мийреңдеген көчө түшкөн. Бири-биринен кыйынсып, кырданып моюн созгон үй жок, топурактан салынып, толь менен жабылган, […]