Алексей Слаповский: Көзгө сая айтылган чындык (конкурска №14)

АҢГЕМЕ Конвейердик линиянын жумушчусу Лукин иште суй жыгыла чарчагандыктан, үйүндө жерден кыл алып койбой, жамбаштап жатып алып телевизордон өзү абдан жакшы көргөн эстрадалык берүүлөрдү көрүп гана жата берчү. Анан телевизордо Эхов аттуу ырчы бат-баттан чыкчу болду. Анын кийингени тимеле момпосуй оролгон кагаздай кызыл-тазыл, ошого жараша кыймылдаганы да обу жок жарашыксыз, олдоксон, үнү да, ырдаган ырлары да келесоо чалыш болчу. Аны көргөндө эле Лукин өзүнөн өзү оңтойсуздана берчү, телевизордун доошун өчүрө салчу же бөлмөдөн чыга качар эле. Анан келесоо экенине карабай […]