Эки улак

Тажик жомогу Дарыянын эки жээгинде эки улак оттоп жүрүптүр. – Эй, тууганым, кел ойнойбуз! Мен сен жакка өтөйүн, – дейт бири арыктагы устунду карай басып. – Жок, мен сен жакка өтөйүн, – дейт тигиниси устунга кадамын таштап. Экөө бирдей устун аркылуу тигил өйүздөн бул өйүзгө өтмөк болушат. А устун ничке экен. Эки улак устундун ортосунда бетме-бет туруп калышат. Биринен бири айланып өтө алышпайт. – Артка жылчы кычашпай, мен өтөйүн! – дейт биринчиси. – Өзүң кычашпачы, жыл артка! – экинчиси чунаңдайт. […]