Латыш эл жомогу: Адам кантип карышкырды жеңгени

Отунга барган бир абышка карышкырга кармалып калган экен. Карышкыр ачка болгондуктан дароо эле чалды жемек болот. –  Өлүмгө даярдан, келмеңди келтир,–  деди бөрү ыркырай берип жаланып. –  Макул. Өлөр алдында табытымдын үстүнө коюлчу шамдарды ченеп кесип койоюн, куйругуңду берип тур,–   деди абышка кууланып. –  Мейли,–  деди карышкыр курмандыгынын өзүнөн кутула албасына ишенип.–  Бирок тезирек кыймылда! Абышка карышкырдын артына өтүп алган соң, куйругун толгоп, таягы менен бөрүнү өкүртө сабай баштады. Акыры карышкырдын куйругу үзүлүп, ал артын карабай качып жөнөдү. Адамга алдатып […]

Альберт БРАХФОГЕЛЬ: Эч бир жасалга же макияж аялды энелик сүйүүсүндөй сулуулай албайт

Адам баласын ата-энесине жакшы мамиле кылууга буйрук кылдык. Себеби, энеси аны ар күнү алдан тайганына карабай тогуз ай көтөрүп жүргөн. (Локман сүрөөсү, 14-аят) Апаңа кызмат кыл; анткени бейиш апалардын таман астында. (Азирети Мухаммед) Аялдарга сый көрсөт. Себеби Ал адамзатынын энеси. (Азирети Али) Эне акысына этият бол! Аны башыңа таажы кыл! Энелер төрөт азабын тартпаса, ымыркайлар дүйнөгө келбес эле. (Мевлана) Эне жүрөгү – түпкүрүндө ар дайым кечирими бар зындан. (Оноре де Бальзак) Аял эне болгуча бала бойдон кала берет. (Август Стриндберг) […]