Жек ЛОНДОН: Мексикалык

АҢГЕМЕ I Анын өткөндөгү өмүрүн эч ким билчү эмес, ал жөнүндө Хунтанын[1] адамдарынын кабары таптакыр жок болчу. Ал алардын «кичинекей табышмагы», «улуу патриоту» болчу жана Мексикадагы болочок революциянын жолунда алардан кем эмес өз алдынча аянбай иштеп келген жана эмгек сиңирген. Мунусу бат эле көзгө көрүнө койгон жок, анткени — Хунтадагылар аны жек көрүшчү. Алардын чогулган үйүнө адеп кирип келгенде бардыгы тең аны Диастын[2] жалданма тыңчыларынын бирөөбү деп шектеништи. Кошмо Штаттардын граждандык жана согуштук түрмөлөрүндө канча жолдоштор капаста жатат дейсиң! Алардын […]

Жек ЛОНДОН: Сапардагылар үчүн!

Которгон С.Эрматов  АҢГЕМЕ — Дагы, куйчу! — Э, Кид, ашык болуп кетти го дейм? Виски менен спирт аралашканда оңой иш болбойт, анын үстүнө коньяк да, перцовка да, анан… — Куй дегенде, куя берсеңчи! Ичкилик камдап жаткан ким, менби же сенби? — Уюлгуган ала булоонун арасынан Мэйлмют Киддин мээримдүү күлүмсүрөгөнү көрүнүп турду. — Э-э, балам, ушул өлкөдө мен жашагандай жашап көрсөң, анын үстүнө кудайдын куттуу күнү кемиргениң сүрсүгөн балыктын эти болсо көрөр элем, рождество деген жылына бир эле жолу болорун дал […]