Лао-цзы: Билими жок туруп бирок билерман көрүнгөн адам – оорукчан

Бардыгын жеберине жеткире түшүнөм деген адамдын билими тайкы. * * * Баарына жөндөмдүүмүн, баарын түшүнөм деп түр көрсөткөн адамдын жөндөмү да, билими да болбойт. * * * Үн катпаган адамдын билими терең, бакылдаган адамдын билими тайыз болот. * * * Билимге терең каныккан адам кан төгүүгө барбайт. * * * Башкаларга үн-сөзсүз, ишаратсыз таасир эткен адамга эчким теңдеш болалбайт. * * * Билимдүү болсо да бирок билимдүүсүнбөгөн адам – баарынан бийик. Билими жок туруп бирок билерман көрүнгөн адам – оорукчан. […]