Линара Сатыбалдиева: Мени сүйүү – ачуусу жок шараптай

Адабият айдыңындагы азыркы сүрмөтоп акындардын арасынан ушул кыз алдыга тез суурулуп чыгар бекен жокпу — айта албайбыз… Бирок кыттай уюган айрым саптары ойго салып койду… Бул сенин уурдап алган саптарың эмеспи десем, өзүмкү дейт. Өзүңкү болсо — буюрсун, кийин төөбастыга калбасаң эле болду дедим… Өзү Алайдан болом дейт, көздөрү да алайган кыз экен. Баёо… Таза. 10-11-классымда тийди-качты ыр жазчумун дейт, кийин тыштап койгом дейт, окубай да койгом дейт чунак кыз. Мектепти бүтүп эле турмушка чыгыптыр. Төрөптүр. Тиричилик менен алышыптыр. Эл […]