Кубанычбек АРКАБАЕВ: Үчүнчү “желмогуздан” сакта

САТИРА Жыгачты жыгачка жышып “ойноп” отуруп от чыгарып алган алгачкы адам чытырай күйгөн чычаласын чычайта көтөрүп алып үңкүрлөштөрүн үркүткөнү жүгүрүп, анысы ошондон бери үлгү болуп калган окшойт. Болбосо адамзат пендесинин кимиси башын кашып отуруп жаңы, күчтүү курал ойлоп таап алса эле башкасын коркуткан балалык оорусунан айыгып, оюндан от чыгарган жаман адатын ушул убакка чейин таштайт эле да. Азыркы космосту багындырган адамзаттын ичинде дүйнөнү дүңүнөн жеңип, тосмосуз жашагысы келген Искендер, Чыңгызхан, Гитлер сыяктуу өкүмдарлардын өчө элек атактарына алакан кактап, өзү дагы […]