Кубанычбек АРКАБАЕВ: Бакеңдин башкармалыгында

Бармак: — Манжала-ар, бой боюнча тизилгиле! Манжалар: — Тизилдик, Бармак аке. Бармак: — Тизилсеңер катар боюнча санагыла. Манжалар: (санашат) — Бир, эки, үч, төрт. Бармак: — Төрт? Бешөөбүз болушубуз керек эле. Ким жок? Манжалар: — Билбейбиз. Бармак: — Жана пиларамада болдук эле, жан-жагыңарды карагылачы бош орун жокпу? Манжалар: — Жок. Бармак: — Анда ким жок? Таак, тизме боюнча түгөлдөйм. (Бармак окуйт, манжалар жооп берет) – Сөөмөй – Мен, Ортон – Мен, Аты жок – Мен, — Чыпалак – Мен, Бармак… […]