Кадыркул Өмүркулов: Каалгып учкан бүркүттүн көлөкөсү

АҢГЕМЕ — Капырай десе. Кантип капаланбайсың. Капаланбай койчу ишпи?! Ошо күнү Шералы мына ушинтип өзүнчө чарт жарылып, ичинен аябай кыжаалат чегип, көңүлү бейтап жүрдү. Ушундан улам баарына кол шилтеп, а түгүл ипподромдун машинесин күтпөй шаардан көлдү кездөй атчан кетмек болгон. Анткени кыргыздын айтылуу ат чабышы, куш агытмай оюну үчүн шаарга келген биринчи күнү эле көздөй көргөн Чаарынын мусапыр кейпи аны аябай кыжаалат кылды. Төрт туягы буудай кууруган Чаарынын арткы буту катуу жараланып, ушундан улам аксап калыптыр. Мына ушундай болорун буякка […]

Эсен кызы Алтынай: Дүйшөндүн эмгеги жерде калган жок (№45 дилбаян)

«Айтматовдун мен окуган чыгармасы» конкурсуна «Биринчи мугалим» повести 1963-жылы өзүнчө китеп болуп жарыкка чыккан. Чыгармада кыргыз элинин сабатсыздыктан билимге болгон умтулуусу,   ал жолдогу тоскоолдуктарды,   карама-каршылыктарды көрсөтөт. Чыгармадагы башкы каарман — мугалим Дүйшөн.  Мугалимдин милдети өлкөнүн көсөм жол башчысыныкындай эле жооптуу. Ошол көсөм өңдүү эле мугалим да көргөн,  укканын унутпоого тийиш. Акылы тунук,  сөзү даана,  элестүү,  так болуп,  мугалим аларды окуучуларына көркөмдөп жеткирүү жөндөмүнө ээ болуусу ылаазым,  илимди үйрөнүүгө да дилгир,  бул иште арып чарчоону билбеген,  чындыкты жана чынчыл адамды сүйгөн,  […]