Жетиген Асанбек: Өзүңөн көр, шайлоочу! (4-макала)

<<<<< Башы Парламенттик шайлоо алдында таскагы таш жара, белгилүү-белдүү партияларды бучкактай келип, атургай алардан озуп кеткен “Өнүгүү прогресс” партиясынын өнүгүп кетишинин сыры эмнеде эле? Шайлоонун үгүт кербени кызуу жүрүп аткан кезде тааныш эже гезитин көтөрүп келгенинен окусам, көптөн күткөн өткөн чактагы этиштер: мынча үйдүн короосу жарыктандырылды, мынча жарык коюлду, мынча иш кылынды… Иш сөзгө караганда катуураак сүйлөйт демекчи, ушунча жылдан бери убаданын көбү сөз жүзүндө калып келгенгеби, партия лидери Бакыт Төрөбаев кылган иштери менен парламенттик шайлоо алдында оозго алынды. Агрардык […]

Жетиген Асанбек: Өзүңөн көр, шайлоочу (1-макала)

Жөжөнү күздө санашат. Жаңыдан жумурткадан чыккан кезинде жөжөнүн санына сүйүнүү – акылсыздык. Чыйпылдаган жөжөлөрдүн кийин канчасы тоок болуп жумурткага карк кылса, а канчасы акыбетиңди актайт, белгисиз. 2015-жылы Парламентке шайлоо убагындагы «чыйпылдашкан жөжөлөрдү» эсиңе салгым келди, шайлоочу. Чыйпылдашкан жөжө десем эп келишпес, куркулдаган кузгундар же каркылдаган каргалар дегенде куп жарашмак беле? ))) Аша чаап кетпейли, арасында ак куулар да, алгыр куштар да бар. Алар тууралуу сөзсүз сөз кылабыз, эмесе, ии деп тур. Мамлекеттин эки тизгин бир чылбыры – Башмыйзамдын сакталышынын кепилдиги болгон […]