Жетиген Асанбек: Өзүңөн көр, шайлоочу (1-макала)

Жөжөнү күздө санашат. Жаңыдан жумурткадан чыккан кезинде жөжөнүн санына сүйүнүү – акылсыздык. Чыйпылдаган жөжөлөрдүн кийин канчасы тоок болуп жумурткага карк кылса, а канчасы акыбетиңди актайт, белгисиз. 2015-жылы парламентке шайлоо убагындагы «чыйпылдашкан жөжөлөрдү» (Чыйпылдашкан жөжө десем эп келишпес. Куркулдаган кузгундар десек бекен, каркылдаган каргалар десек бекен))). Аша чаппасак, арасында ак куулар да, алгыр куштар да жок эмес. Сөз кезеги ошол парламенттин келгин куштары туурасында болмокчу. Мамлекеттин эки тизгин бир чылбыры – Башмыйзамдын сакталышынын кепилдиги болгон Президенттин, мыйзам чыгаруу бутагы жана аткаруу […]