Ангола эл жомогу: Антилопа Сеша жана Арстан

Бар экен, жок экен, бул дүйнөдө антилопа Сеша жана Арстан жашашкан экен. Арстан кожоюн, ал эми Сеша анын малайы болуптур. Алардын от жагыш үчүн ар биринин беш кутудан ширеңкеси бар экен. Тамакты дайыма эле Сеша бышыргандыктан анын ширеңкеси бир күнү түгөнүп калыптыр. Ал эми Арстандын эки куту ширеңкеси калганы менен антилопага көргөзбөстөн катып алыптыр. — Эй тууганым, биздин ширеңкебиз калбай калды. Эми сен отко барып келсең гана тамак бышыра алабыз. Сен тээтиги күйгөн отко тезирек барып, андан от тамызгы алып […]