Украин эл жомогу: Күн желеси неге мынча кооз?

Абдан чытырман жана түнт, ошого жараша сырдуу-сүрдүү токойдо түлкүнүн баласы Бачики жашаптыр. Ал көк шиберде достору менен кубалашып ойногонду, бадалдардын арасына жашынып алып бир туугандарын издеткенди, анан асманда көчкөн булуттарга көз салып чалкасынан жатканды, токой ичинде сейилдей басып көңүлдүү ырларды кайрыганды баардыгынан жакшы көрчү экен. Бир жолу анын башынан мындай бир кызыктуу жана сырдуу окуя өттү. Ошол күнү эртеден кечке катуу нөшөр жамгыр тынбай төгүп, аны күн күркүрөө менен чартылдаган чагылган коштоп, муздак шамал аркырай согуп турду. Калың бадалдын кургак […]