Түмөнбай Колдошов: Жума күнкү бата

АҢГЕМЕ Бүгүн асман бетин ала булут каптап калыптыр. Жамгырдын суук шамалы батышты көздөй согуп, асманга сайылган ак мөңгүлүү чокулардын үстүнө булуттарды айдап барат. Шааболот бүркөлгөн асмандай болуп, кабагын бүркөп алган. Кийген боз чепкенин кымтыланып, ары-бери басып, кагынып-силкинип, көңүлү бейтынч. Мечитке карай суудай агылган көпчүлүккө кошулуп, жума намазын окуганы келатат. Шааболот топко кошулары менен сөздүн учугу үзүлдү, баары жым, бардыгы Шааболоттон бир нерсени жашырышкандай. Бир топко чейин өздөрүнүн баскан кадамдарынын доошун угуп баратышты. – Бүгүн жамгыр жаайт окшойт ээ? – деди […]