Сагын АКМАТБЕКОВА: Калемдин айтканы (шедевр)

АҢГЕМЕ Көптөн бери үйүндө жалгыз. Күндө жазып отуруп жешилип, түгөнүп баратам. Түгөнгөн сайын учумду чыгарып учтап коет. Жазат. Кайрадан түгөнө баштайм. Менин түгөнгөнүмдөнбү же өзүнүн түгөнгөнүнөнбү, акыры таштап салат. Сары кагаздардын үстүнө. Ак кагаздарга сейрек жазат. Алар ардакталып текчеде. Машинканын жанында. Машинканы жаңы эле сатып алды. Сары кагаздар менен мен дайыма стол үстүндөбүз. Көбүнчө туш келди ташталып, чачылып жаткан болобуз. Кээ күндөрү таптакыр эле унутулуп калабыз. Ошондо өзүмдүн өткөн күндөрүмдү эскере баштайм. Калем боло электен мурда дарак болгонум эсиме түшөт. […]

Акутагава РЮНОСКЭ: Түпкүрдө

Которгон Назгүл ОСМОНОВА НОВЕЛЛА Соттук төрөнүн сурагында отунчунун айтканы Ооба. Өлүктү мен таптым. Бүгүн эртең менен адатымча, тоолор жакка жыгач кыюу үчүн жөнөп кеттим. Ошентип, тоо түбүндөгү токойчодо өлүк дене жатыптыр. Кайсы жерде дейсизби? Болжол менен Ямасинге кеткен жолдон төрт-беш чакырым алыстыкта. Бул бамбук дарактары солкулдак жаш криптомерия дарактары аралашып өскөн элсиз жер. Сөөктүн кийгени жеңи ачык бозомтук-көгүш чапан менен эски эбоси шапкеси экен, мындай биш кийимди борбордо гана кийишет. Сөөк чалкасынан жатыптыр. Иш мындай болуптур, анын денесинде бир гана […]