Жыргалбаева Айдай: Бакыт алып келген турналар (№48 дилбаян)

«Айтматовдун мен окуган чыгармасы» конкурсуна Мен 15 жаштамын. Ооба, мен тээ Чыңгыз Айтматовдун чыгармасында ойноп оюнга тойбогон, жаш сөөгү дурустап ката элек Мырзагүл, Султанмурат, Анатай, Кубаткулдар менен жашташ кезим. Өмүрүмдүн ак гүлгө оронуп, мектепте эң таттуу балалык курактын доорун сүрүп жаткан убагым. Тоё уктап эс алып, каалаганча китеп окуп жашоодон ырахаттана жашап жатам. Бир апта мурун окуп бүткөн бул чыгарма жөнүндө өз ой толгоолорум менен бөлүшөйүн деп чечтим. Бул чыгарма менин теңтуштарым жөнүндө болгондуктан менин жашоого болгон көз караштарымды өзгөрттү. […]