Шайлоо – 2017: Байлык-Бийлик тиреши

Эл-журт! Шайлоого саналуу күн калды. Азыркы шайлоо негизинен Байлык менен Бийликтин тиреши болот. Бул экөө тең өтө байыркы күч. Бирок экөө тең илгертен Элди пайдаланып, Элди курмандыкка чалып келген. Керектүү учурда күргүштөтүп астына салып айдап, кереги жок учурда эч кимге көрүнбөй көшөгө артында сүйлөшүп да келген. Кыргызда эле эмес, дүйнө жүзүндө деле ушул эки күч алтымыш амалга салып, өз мүдөөсүнө жетип келген. Бирок жалаң Байлык менен жалаңкат Бийликтин артында Кыргыздын мүдөөсү жок. Айрыкча азыр жок. Ушуну унутпагыла! Мен саясатчылардын кылык-жоруктарын […]

Олжобай ШАКИР: Журналистикага жолумду ачкан окуя (1-баян)

ЭССЕ Булактын көзү бар. Жылжып аккан салаа-салаа ар булактын суусу дайрага кантип барып кошулуп каларын билбейт. Мен ошондой болгомун. Турмуштун агымына батпай, ташкындап турган учурум. Кайсы дайрага барып кошуларымды анда кайдан билиптирмин… Багытым жок, бирок дымагым шумдук эле. Айтору, бирдин ичинен чыгар көздөнүп жүрчүмүн… Театр өнөрүнүн улуу реформатору Константин Станиславскийдин илимий-теориялык да, практикалык да эмгектерине кызыгуум күч болучу… А бирок күргүштөгөн турмуш дайрасынын кайсы бирине барып аралашаарым али күмөн эле. Күнү-түнү укканым классикалык музыка. Окуган жерим – опера-балет театры. Ышкындай […]