Кыргыз эл жомогу: Асан жана булбул

Илгери, илгери бир кандын улуу катынынан эки бала, кичүү катынынан Асан деген баласы болуптур. Бир күнү кан түш көрүп, түшүндө булбулдун сайраганын угуп, ошол булбулга ашык болуп калат. Кан күндөн күнгө саргайып, акыры чоң ооруга чалдыгат. Атасы эмнеден ооруп жатканын балдары билишпейт. Бир күнү кан үч баласын чакыртып: — Балдарым, мен бир түш көрдүм, түшүмдө бир булбул үнүн мукам сайратып, мен ошол булбулга ашык болуп, ашыктыктан ооруп, минтип төшөктө жатамын, булбулду мага кимиң алып келип бересиңер? — дейт. Улуу катындын […]