Жан-жаныбарларды адам кантип жеңгени

Кабардин жомогу Жер үстүндө жаныбарлар менен адам пайда болгон те илгери экен бу. Жан-жаныбарлардын ар бири өз ордун билиши керек болот. – Сен, Балык, суу түбүндө жашайсың. – Сен, Жөргөмүш, күнү да, түнү да желе токуйсуң. – Сен, Карышкыр, жаныбарларды коркутуп токойдо жашайсың. – Сен Арстан, баарынан күчтүүсүң, андыктан жаныбарлардын паашасы болосуң. Акыл менен куулуктуу кай жаныбарга беришти баары ойлонуп калышат. Акыл менен куулукту Адамга бериш керек, – дейт Арстан. – Анткени күч мага берилген соң, Адамды башкаруу колуман келбей […]