Конкурска: Ак жарык (№59)

“Байтал чуркап байге албайт”. (Кыргыз эл макалы) АҢГЕМЕ-ЖОМОК Биринчи бап Бир кезде жер жайкалып көктөгөн, койнуна эчки-теке батпай, аскада илбирс мекендеп, улар уялап, буркүт шаңшып турган жер эле. Элинин да жайыты жайлуу, кошунасы ынтымактуу болуп, бакыт байырлап турган. Бай-кедейге, жакшы-жаманга, алдуу-алсыз, кыз-бала деп бөлүнбөстөн шайма шай жашаган мезгил эле. Элдин пейилине жараша Жер эне алардын бакытына ортоктош болуп, берекесин дагы төгүп берээр эле. Экинчи бап Ырыстуу элге, гүлдөгөн жерге сук көзүн артып,  жок кылууга белгисиз планетадан келген Жемкор,  Наадан,  Зөөкүр, […]