О'Шакир: Дүйшөн Керимовго

  • 26.05.2024
  • 1177

Жашырынып жаткан адам мүнөзүн

жапа чеккен темир тордон билесиң.

Жаңы келген тиктейсиң да бирөөсүн,

жандүйнөгө терең сүңгүп киресиң.

 

Канаттуудай туюк жайга кабылган

каалга менен терезеге жармашмай.

Төрт дубалга канаттары чабылган

куштан бетер курган пенде далбастайт.

 

Чабалактайт. Шай жок. Жаны чайналат.

Чайыйт көз жаш. Оор күрсүнөт. Үшкүрөт.

Каректери төрт дубалды айланат.

Эркиндикте жүргөн сымал түш көрөт. 18.05.24.

Окшош материалдар

Комментарий калтырыңыз