О'Шакир: Куюн доор дзэн мотивиндеги поэзия

  • 26.05.2024
  • 955

(АКШдагы мекендешим,  таланттуу котормочу  Акылай Байматовага арнайм)

Урук ачкан өрөөн гүлүн
туш - туш чачты бороон,  куюн.
Бажырайтты Түндүк, Түштүк, 

Батыш, Чыгыш уюлдугун. 

               Жер шарына гүлдүү чанак
               жетип барды түрдүү тарап. 
               Кыйын доордо тамыр сактап,
               куюн доорду жүрдү самап. 

Желаргысы Эркиндиктин –

желбүүр гүлдөй желпиндик бир. 

Жер шарына чекти билбей 

желпин алга! Желпин, жүткүн!
 

            Чек, кыйырсыз чегарабыз, 
            тек кеңейгис денедебиз. 
            Адамзатка дүйнө кенен, 

             жалпы Мекен Жер - Энебиз !

Жер - Энебиз гүл бүрдөсүн, 
адашканын гүл билбесин. 
Теңир - Тоонун жайлоо гүлү
Жер шарында дүр гүлдөсүн. 

              Чачты Аалам өрөөн гүлүн, 
               чар тарапка бороон,  куюн.
               Желаргылуу Эркиндикте
               Жер - Энебиз оронду гүл. 

Тамыр сактап кыйын доордо, 
тамыр жайдык куюн доордо. 
Жер - Энени гүлдөтөлү
желаргылуу баардык коомдо. 

               Туюк эле бүт тарабы...
               Күтүп куюн; гүл чанагы -
               темир торлуу көшөгө жок
               Теңир - Тоодон гүл тарады. 

Чек, кыйырсыз чегарабыз, 

тек кеңейгис денедебиз. 
Адамзатка дүйнө кенен, 

 жалпы Мекен - Жер - Энебиз!  19.05.24.

 

Окшош материалдар

Комментарий калтырыңыз