Проза

Константин Паустовский: Исаак Левитан
Константин Паустовский: Исаак Левитан
  • 26.03.2024
  • 11568

Художник Саврасовдун катыңкы колу калч-калч этет. Ал бир стакан чайын өңү серт кир тасмалга төкпөй-чачпай иче алчу эмес. Художниктин сербейген ак сакалынан...