О'Шакир: Кыргыз көчү (Алыстагы мекендештерге арнайм)

  • 14.11.2023
  • 2230

Кыргыз көчү (Алыстагы мекендештерге арнайм)

-1-

Четтесиңер алгыр куштар, кыраандар,

калдык артта карга, кузгун, ылаңдар

 

Четтесиңер аргымактар, күлүктөр,

калдык артта байлангандар чүлүктөр.

 

Четтесиңер мыкты чыкма сонундар,

калдык артта аксак - тексек, чобурлар.

 

Четтесиңер билимдүүлөр, эстүүлөр,

калдык артта азап - тозок чекчүүлөр.

 

Четтесиңер заманынан озгондор,

калдык артта жашоосунан тозгондор.

 

Четтесиңер тил үйрөнүп жүргөндөр,

калдык артта той-топурду сүйгөндөр.

 

Четтесиңер йе аттигиң, мыктылар!

Баракелди! Айлампадан чыктыңар!

 

Казы, карта, бешбармакка ныксырап,

калдык а биз кир - когубуз мыкчылап.

 

Арабызда ар - намыстуу, жаралуу асылдар бар,

алар бирок саналуу!

-2-

Мекендештер! Үмүт, тилек силерде!

Калбапсыңар ырас силер бу жерде...

 

А биз кимбиз? Ала-Тоодо калгандар -

аш - той десе жарышкансып баргандар...

 

Кандай элбиз? Пейил-куюн, оюбуз:

жоруларга аралашкан жорубуз.

 

Калп каткырып, маңдай - тескей, кабак - каш,

карышкырга карышкырбыз табакташ.

 

Жасалмалуу чыгып кыт - кыт күлкүбүз,

жасакербиз, митайымбыз,түлкүбүз.

 

Той - топурдан башы чыкпас отуруш,

кошоматчы көпчүлүгү, тотукуш.

 

Караламан калк караңгы карайлап,

мечит менен тойкана көп.

 

Сарай нак! Мал сыяктуу макулук бир эл болдук,

маңкурт сымал эстутумдан кем болдук!

 

Туулган сайын тилейм көрүп бөбөктү:

тартпаса деп Абыкени, Көбөштү!

 

Силер беттеп дүнүйөлүк сапарга,

озгонуң бар эң алдыңкы катарга.

 

Араңарда бар ишенем: тай күлүк,

аргымактай келер кийин кайрылып.

 

Чыйралгыла жибек жиптей ийрилип,

чоң жарышта жараткыла ийгилик!

 

Арабызда бузмак тууган, агайин,

Аалам кезип ырас кеттиң далайың.

 

Четте жүрүп ачылгандыр көзүңөр,

четтен кайтып өрнөк болор кезиңер!

 

Биз бул жакта майдаландык, пасайдык,

келечекке жол табалбай кашайдык.

 

Кем акылдар келген үчүн башкарып,

кеменгерлер өттү көздөн жаш чайып...

 

Силер топтоп башка элдердин өрнөгүн,

өлкөбүзгө бөлүшкүлө көргөнүң.

 

Илим, билим, маданият, эсиңер,

тажырыйба ташый турган кезиңер.

 

Ишенемин: өнүгөбүз, өсөбүз!

шаңга толот айыл, кыштак, көчөбүз!

 

Ишенемин: Кыргыз көчү оңолот!

ар-намыстуу наристелер төрөлөт!

 

Ишенемин: биз турганда алсырап,

алыстагы мекендештер шам чырак! 

                       Олжобай Шакир.10.11.23.

Окшош материалдар

Комментарий калтырыңыз