Соңку жарыялангандар

Олжобай Шакир 18.02.2019 0 comments

Кабардин эл жомогу: Көк кытан менен чаян

Балыктуу көлмөнү көп жылдар бою бир көк кытан мекендейт. Көп жылдык жашоо карылыкка жеткирет да, акыры улгаюнун укуругуна илинген көк кытан көлмөдөн балык кармап жегенге жарабай отуруп калат. Бирок күч аз болгону менен акылы толгон ал курсак тойгузуштун амалын табат да, көл жээгинде өзү менен өзү сүйлөшө баштайт. Аны уккан...
Жомок ӨСПҮРҮМ
Олжобай Шакир 18.02.2019 0 comments

«Кыргыз даамы» китебинин тарыхы

Кыргыз тамак-ашы боюнча хрестоматиялык китеп бар. Ал китеп “Кыргыз даамы” аталып, 43 жыл мурда басмадан чыккан. Автору Таштанкул Бөрүбаев. Бул китеп кантип жаралган? Аны жазууга эмне түрткү болгон? Анн-Аймон Жискар д’Эстен. Бул айым — Франциянын 1974-1981-жылдардагы президенти Валери Жискар д’Эстендин жубайы. Анн-Аймон айымдын «Кыргыз даамы», ал эми орус тилинде «Кыргызская...
КООМ Тарых
Олжобай Шакир 18.02.2019 0 comments

Сагын Акматбекова: «Күүмүн, бирок комуз менен чертилбейм…»

Шербет менен таанышып, анын үйүндө болгон бир кеч эсимден кетпейт. Ал кездерде Шербет андагы Фрунзенин Панфилов көчөсүндө турчу. Чакан короодо бир түп дарактын түбүндө отурганбыз. Тепкедей үйдүн терезесинен түшкөн жарыктанбы, же асмандагы айдын жарыгынанбы, айтор айлана-тегерегибиздин баары каршы-терши көлөкөлөргө, шобурт-шоодурларга толгон бир керемет кеч эле. Кийин, кийин биздин үйдө, же...
Замандаш Инсанат
Олжобай Шакир 18.02.2019 5 comments

Нуралы КАПАРОВ: Олжобай иним жөнүндө ода

Гезитиң белге жетпей, китебиң элге жетпей… күйүккөндө, кыргыздын рух-дөөлөтүн жеткирем деп Москвага, Мадридге, Мюнхенге, почта деген чобурду, поюз деген кашаң атты, кара өрүктүн данегиндей бүркүп салып, үндөн озгон самолётту, калдактаган вертолётту түртүп салып, зымырык интернетти минип алып, алдында Алай, Арпа, Алтай калып, чыкты да бүт дүйнөнү чарк айланып, бүтпөгөн ишин...
АДАБИЯТ Ийгилик
Олжобай Шакир 18.02.2019 0 comments

Жусуп Абдрахманов жана анын дагы бир мурасы «Кыргызстан » китеби

Кыргызстандын биринчи Республикасынын биринчи Премьер-министри Жусуп Абдрахмановдун 1928-жылы Кыргызстан мамлекеттик басмасынан чыккан «Кыргызстан» деген китеби 2018-жылы кайрадан жарык көрдү. Китеп араб арибинде жазылган. Биз анын «Күндөлүктөрүнөн» жакшы билгендей, Жусуп Абдрахманов чыгармаларын, докладдарын өзү жазган. Ошол китепти азыркы кыргыз алфавитине оодарып, басмадан чыгаруу ишке ашырылды. Китеп тууралуу кепке өтөөрдөн мурда бир-эки...
Инсанат Тарых
Олжобай Шакир 18.02.2019 0 comments

Дайырбек Казакбаев: Доктордун ууланышы

АҢГЕМЕ I. — Эмне болуптур, ыя? Ал эмне экен, ыя?.. — Кубат ууланып өлүптүр, — дейт. — Доктор ууланган имиш… — Бирөө колдуу ууланыптырбы, өзүбү?.. — Ал уктаган кезде үйгө уу чачыл, эшик-терезени жылчыксыз жаап таштаптыр. Жанагы Каным деген сестра келин бар эмес беле, ошол колдуу дешет. — Кап, эми...
АДАБИЯТ Проза
Олжобай Шакир 15.02.2019 0 comments

Нурзада Кубанычбекова: Сүйүүнүн сюрпризи

АҢГЕМЕ Сизди ушунчалык сагынып кеттим, жумушуңузга баргым келди. — Кеч курун келип калам, тамак даярдап тур, — дегенсиз, бирок менин күтүүдөн чыдамым түгөнүп, жумушуңузга барып келүүнү чечтим. Күтүүсүздөн барып, сизди кубандыргым келди. Жасаган тамактарды атайын идишке салып, жанына компот, салат кошуп, сизге кабар бербестен, сумканы асынып, жумушуңузга бет алдым. Акырын...
АДАБИЯТ Проза
Олжобай Шакир 15.02.2019 0 comments

Сабыр Иптаруулу: Кыргыздын туткасы – Салт, калысы – Калк

«Калк» түшүнүгүнүн мааниси «эл», «журт», «көпчүлүк» түшүнүктөрү менен үндөш болгону менен, анын төркүнү адамдардын аймактык жалпылыгын туюнтуп турат. Андыктан, тигил же бул маселе боюнча коомчулуктун пикирин угуу зарыл болгон учурда, элибиз «Калк айтса, калп айтпайт», «Көптүн көзү көрөгөч» деп, анын пикирине астейдил кулак төшөгөн. Калк ар убак калыстык, адилеттүүлүк, чындык...
Замандаш КООМ
Олжобай Шакир 15.02.2019 0 comments

ЖЫЛДЫЗЧА: Бир жолку махабат баянымдын аягы

АҢГЕМЕ Кайдыгерлигимден… Эринбестен фото аппаратымды үйдөн алып чыгып, керемет ошол бир көрүнүштү сүрөткө тартып алсам болмок экен. Саргайган бир эле сарымсак эле… Жайнап жап-жашыл болуп өсүп, бышып келе жаткан  сарымсактарымдын арасынан, сабы куурап быша баштаган бир сарымсакты жулуп алдым. Жиптей ичке, тарам-тарам тамырларынын бирөөсүнө илинип, чоктой кызыл мончок жер алдынан...
АДАБИЯТ Проза
Олжобай Шакир 14.02.2019 0 comments

Кыргыз эл жомогу: Макмут

Илгери бир Макмут деген киши отуз эчкиси менен аялы экөө оокат кылчу экен. Ал киши ар күнү эртең менен мөөнгө жуурат куюп алып, эчкисин жайып кетет. Ошол убакта бир карышкыр, бир түлкү болуптур. Түлкү келип Макмутту куйругу менен жыга чаап, жууратын ичип кеткени аз келгенсип, карышкыр бирден эчкисин жеп кетчү...
Жомок ӨСПҮРҮМ
Олжобай Шакир 14.02.2019 0 comments

Жамалбек Ырсалиев: Эстен кеткис чылапчын

АҢГЕМЕ Досум чалды таң атпай. — Жүрү баняга барып келели?! — Каякка баралы? — “Грин сити”, “С легким паром”, “Кристалл…” — деги койчу, бир топ банянын атын айтты. Мен баняны жакшы көрбөйм. Ысык парда кийиз калпак менен шыпыргыны көтөрүп алып бууга оронуп отура да албайм. Менин бала кезден жакшы көргөн...
АДАБИЯТ Проза
Олжобай Шакир 14.02.2019 0 comments

Бахтияр Шаматов: Дөңгөлөк жылдар

<<<<< Башы Жалалабат – Бишкек, №187 поюз Бүгүн, буюрса, Москвага жөнөгөнү турабыз. Жанагы мени темир жолго кийирбей койгон тууганым менин жумушка кирип иштеп жүргөнүмдү көрүп уялды окшойт, бригадасына кошуп алды. Москваны картаң карышкырлар «элитный направления» деп коюшат экен. Жалаң «деловойлор» жүрүп, жүдөгөн-сүдөгөндөр «местныйда» (жергиликтүү каттамдарда) анан Жалалабатта жүрүшөт тура. Кандай...
АДАБИЯТ Проза
Олжобай Шакир 14.02.2019 0 comments

Рубен Гальего: Ак темгил жашоо (№ 28 конкурска)

Толук аты-жөнү – Рубен Давид Гонсалес Гальего. Орус тилдүү жазуучу, журналист. 1968-жылы 20-сентябрда Москвада туулган. Таятасы Игнасио Гальего (1984-жылдан Испания Компартиясынын Башкы катчысы) небереси колу-буту шал туулганына уялып, бир жашында жетим балдар үйүнө өткөрүп салат. Кызына “бала чарчап калды” деп коёт. Рубен кийин Соода техникумун бүтөт. 2001-жылы Прагада апасы менен...
Конкурс Проза
Олжобай Шакир 14.02.2019 0 comments

Касым Тыныстанов: Мариям менен көл боюнда

АҢГЕМЕ Жаздын күнү жаратылыштын түрлөнгөн кези. Жан-жаныбар кубанычка өнүүдө, өсүүдө. Жок-бар болгон бир жан эки болгон. Кой козусу менен, уй музоосу менен, төө ботосу менен өз-өзү сүйүнүчтө. Кез жаз чарбагы. Чарбачыл кыргыз бир сыйрасы көл жакалай конгон. Күн бешим. Мен дөңдө… бет. Алдыда көл. Көл тунук, тынч. Бетиндеги чыбыр-чыбыр майда...
АДАБИЯТ Проза
Олжобай Шакир 13.02.2019 0 comments

Тажик эл жомогу: Эшек менен төө

Бир жолу эшек менен төө кербенчилерден калып калышты. Чөбү белден буралган шалбаага туш болгон алар бат эле семиришти. Төө токтоолугун сактады, эшек майын көтөрө албай ары-бери ойдолоп баса баштады, жата калып оонады, кыскасы, көпкөлөңүнө тартты. — Менин ырдагым келип атат, — деди буулуккан ал бир күнү. — Койсоңчу досум, ырдаганды...
Жомок ӨСПҮРҮМ
Олжобай Шакир 13.02.2019 0 comments

«РухЭш» сайтын колдоо акциясы Нодирбек Каримовдон Чыныбай Турсунбековго өттү

Улуттук адабиятыбыздын жана маданиятыбыздын жүгүн көтөрүүдөгү “РухЭш” сайтынын аракеттери Жогорку Кеңештин депутаттары тарабынан колдоого алынып, аталган сайтты өнүктүрүү максатында уланып келе жаткан эстафета саамалыгын мен да чын жүрөгүм менен кабыл алдым. Коом агартуу максатындагы алгылыктуу иштерди колго алгандыгы менен кеңири окурмандардын сүймөнчүгүнө ээ болгон “РухЭш” сайтынын чыгармачыл жамаатынын ишине ийгиликтерди...
Замандаш Ийгилик