АУДИО, ВИДЕО, ФОТО

Олжобай Шакир 03.09.2017 0 comments

Верещагин — салтка сыйбаган сүрөтчү

Жогорудагы сүрөт: В. Верещагин. «Согуштун апофеозу», 1871 Василий Верещагиндин согуш тууралуу тарткан полотнолору падышалык Орусияда генералдардын жана падышанын нааразылыгын жаратып, сүрөткер аскерлерди каралап көрсөтүүдө деген
Аудио МАДАНИЯТ МЕДИА Сүрөт

Жарыялангандар

Олжобай Шакир 26.09.2017 0 comments

Француз жомогу: Эшек кантип айды жутуп жиберди

Бир көлмөнүн жанында чоң чиркөө бар болучу. Бул чиркөөгө такыбалар сыйынып, көлмөгө болсо малчылар жандыктарын сугарып, аялдар кир жуушчу. Бир жолу бул көлмөдөн ай жаркырап
Жомок ӨСПҮРҮМ
Олжобай Шакир 26.09.2017 0 comments

О.Генри: Сюрприздүү балаты

Англисчеден которгон Таалайбек АБДИЕВ АҢГЕМЕ Ерокини Сары-Чукулдуктун атасы дешчү. Сары-Чукулдук болсо алтын издегичтердин кыштагы болчу. Мында үйлөр көбүнчө кызыл карагай устундар менен кендирден эле. Чероки
Котормо Проза
Олжобай Шакир 26.09.2017 0 comments

Кырк кыз ашуусу тууралуу уламыш

Суусамыр тоолорунун түштүк-батыш тарабында Сары-Камыш айылы жайгашкан. Мына ошол Сары-Камыштан Жумгал тарапка келаткандар Кырк-Кыз ашуусун ашып өтүшөт. Бул ашуу деңиз деңгээлинен үч миң метрге жакын,
АДАБИЯТ Тарых
Олжобай Шакир 26.09.2017 0 comments

Дилазык: Жашоо шахмат партиясындай

Кимдир-бирөө жашоо шахмат партиясындай экенин айтты. Билбейм, чынбы, жокпу. Шахмат тактасы бирөө гана, ал эми анда эки шахматчы ойнойт. Ар биринин өз максаты бар, ар
Котормо Притча
Олжобай Шакир 26.09.2017 0 comments

Сулайман КАЙЫПОВ: Сен кыргызсың, кыргыздыгың бил, кыргыз!

1. Өсөр эл өзүн сыйлaйт… Тегерете көз сaлып, aры жaк, бeри жaгыңды aйлaндырa карап көрсөң, кыргызым… Зaмaн бир aз өзгөрдү элe, кыргыздaн убaктылуу ooмaт кeтип,
КООМ Публицистика
Олжобай Шакир 26.09.2017 0 comments

Бейшебай УСУБАЛИЕВ: Өрт!..

АҢГЕМЕ Сабак өтүп жаткам. Бир маалда кимдир бирөө эшикти тыкылдатып калды. Ачсам – методист кыз экен. Алактап шашып алыптыр. – Кечирип коюңуз, – деди ал
АДАБИЯТ Проза
Олжобай Шакир 25.09.2017 0 comments

Индонезия жомогу: Мышык менен маймылдар

Бир жолу бир мышык жол тартып келатып, көзүнө көрүнгөн жандын баарын алдаптыр. Бара түшкөндө ага маймылдар жолугуп калышты. Алар чоң дарактын бутагында илинип турган аарылардын
Жомок ӨСПҮРҮМ
Олжобай Шакир 25.09.2017 0 comments

«Керайгыр суу кечүүсү» тууралуу уламыш

Сары-Камыш айылында Тержайлак деген ажайып жайлоо бар. Ошол жайлоону жарып өткөн Көк-Чолок жана Керайгырдын суусу деген суулар бар. Алардын ар биринин өзүнчө тарыхы бар. Бул
АДАБИЯТ Тарых
Олжобай Шакир 25.09.2017 0 comments

Өлүм жана темир уста

ПРИТЧА-АҢГЕМЕ — Сиз, темир устасызбы? Артынан чыккан үн ушунчалык күтүүсүз жерден угулду эле, Уста селт эте түштү. Нары, устакананын эшиги ачылып, бирөө ичкери кирип келгенин
АДАБИЯТ Проза
Олжобай Шакир 25.09.2017 0 comments

Маркум акын Азада Бегимкулованын сиңдиси менен маек

“Таланты жок акын болот, тагдыры жок акын болбойт” демекчи, табигат аянбай кудурет-шыгын берип, бирок ошого жараша кыска өмүр тартуулаган аздек акын Азада Бегимкулованын оттой ысык
АДАБИЯТ Маек
Олжобай Шакир 25.09.2017 0 comments

Кыргыз демократиясы жaнa Oртo Aзия

Oртo Aзия өлкөрүнүн бaшкaруу систeмaсындaгы, жeтeкчилeринин жүрүм-турум, жaшoo жaнa иштөө тaжрыйбaсындaгы oсoл көрүнүштөр дүйнөнүн эч бир aкыл-эстүү aдaмынa жaгып жaткaн жeри жoк. Дүйнөнүн интеллектуал адамдары
Публицистика Саясат
Олжобай Шакир 25.09.2017 0 comments

Аман САСПАЕВ: Ширеңке

АҢГЕМЕ Чай ордуна жалбызды кайнатып ичүү жүрөгүмө майдай тийди. Ак суу ичейин десем чоң энем азар да безер болуп: «Жаман жорону баштаба, ооруган киши гана
АДАБИЯТ Проза

ОЛЖОБАЙ ШАКИРДЕН