Архив : Ноябрь 2019

Конкурска: Улук болду, ыйык болду пул-кудай (№18)
Конкурска: Улук болду, ыйык болду пул-кудай (№18)

*       *       * Сүйүү – деңиз, кол кармашып экөөбүз, Ал деңиздин суусун бойлоп кечебиз. Бирок, аттиң! Күн кызарып батканд

Конкурска: Эңсөө №16
Конкурска: Эңсөө №16

АҢГЕМЕ Подъезддин ичи. Тепкичтер менен салмактуу жай басып бирөө чыгып келе жатканы, подъезддин ичине жаңырган үндөн сезилип жатты. Тепкичтен&

Конкурска: Арико (№15)
Конкурска: Арико (№15)

АҢГЕМЕ - Ата бум, бум! Ата бум, бум! Апа атам кейет, мен бум-бум чыгам! - кичинекей Арико экинчи кабаттагы терезеден короодогу эскилиги жеткен атас

Конкурска: Ак кардагы ак бекет (№14)
Конкурска: Ак кардагы ак бекет (№14)

АҢГЕМЕ Сыдыкаалы темир жол вокзалына поезди жөнөрдөн эки саат мурда келип алыптыр. Билетти да үч жума башта эле алып койгон. Жайкы каникулдан б

Конкурска: Алаяк (№13)
Конкурска: Алаяк (№13)

 АҢГЕМЕ Элеттин балдары кичинесинен эле жылкыга жакын болот. Үч-төрт жашынан эле ат мине башташат. Башкалардай эле мен да бала кезимен

Конкурска: Төштөгү бак (№12)
Конкурска: Төштөгү бак (№12)

АҢГЕМЕ Берешен күзгө жакын калган. Кой этке толуп, жылкы сүткө байып, дыйкан талаасы даны бышып, жер жемиши мөлтүрөп, мөмөлөр мына

Конкурска: Кайырчы (№11)
Конкурска: Кайырчы (№11)

АҢГЕМЕ Шаар ичи ызы-чуу,  ар ким өз тиричилиги менен алек. Кечээ да оозуна наар албаган Жеңиштин өзөгү карышып,  эски, жыртылган кийими мене

Конкурска: Түш №10
Конкурска: Түш №10

АҢГЕМЕ Кээде кызык түш көрөсүң. Аян түш. Бүгүн мен дал ошондой түш көрдүм. Бир топтон бери адат болуп калган (оору десем...

Конкурска: Күкүк эне (№9)
Конкурска: Күкүк эне (№9)

АҢГЕМЕ Төрөткана. Чоң-чоң терезелерден жарык төгүлүп, анын нурлары түн караңгылыгын көзөп, алда кайдан балбылдайт… Бул жер ыйык. Адам

Конкурска: Үмүт (№8)
Конкурска: Үмүт (№8)

АҢГЕМЕ - Карма! Жиптин учун карма дейм, кысталактын баласы! Ит жатышын көр! Сел келатат, бол! – Жамгыр аралаш сакалы ылдый ызанын жашы куюлган

Конкурска: Кайран Дон (№7)
Конкурска: Кайран Дон (№7)

АҢГЕМЕ Союз тарагандан кийин колхоз, совхоздун мал-мүлкүн бөлөт экен деп, күндө эле дуулдап эл чогулат. Биз анда тогуз жаштагы балдарбыз. Ошол м

Конкурска: Жармат (№6)
Конкурска: Жармат (№6)

АҢГЕМЕ ПРОЛОГ Жараткан ырыскыны ар кимге ар кандай жол менен берет. Бирок биз – адамдар, көбүнчө адалды айланып өтүп, арамдан

Конкурска: Көз (№5)
Конкурска: Көз (№5)

АҢГЕМЕ “Үйдөн кырк кадам узаган адам мусаапыр” - деп кыргыз бекер жерден айтпайт. Анын үстүнө субай-салтаң жүрсөң да бир жөн эле, колумда

Конкурска: Бийиктиктин кадырын – урайлекте тааныгын (№17)
Конкурска: Бийиктиктин кадырын – урайлекте тааныгын (№17)

*     *     * Асмандын эшигин тутпайсыңбы, Жүр, биз менен, учпайсыңбы... *     *     * Мен кичине адаммын, Ки

Конкурска: Кимиси кимден кутулду? (№4)
Конкурска: Кимиси кимден кутулду? (№4)

АҢГЕМЕ I Кара кийип отуруп калды заматта. Минтип кетери оюнда эч жок эле. Кошуна-колоң, туугандар чогулуп, баары аза күтүп отуруп

Конкурска: Сырдуу үч бурчтук (№3)
Конкурска: Сырдуу үч бурчтук (№3)

АҢГЕМЕ Адаттагыдай эле бир аяшыбыздын үйүнө чогулуп, дасторкон жайып, ичип-жеп, ырдап, көңүлдүү отурдук. Сенин аялың шаарда иштегендиктен

Конкурска: Чырпыктылык кыз (№2)
Конкурска: Чырпыктылык кыз (№2)

АҢГЕМЕ Эне үйүнө келген өз кызынын кичинекей сары кызына, небересине негедир башкача көзү түштү. Мурда байкачу деле эмес экен. Тыпылдап баскан-

Конкурска: Почточу Акин (№1)
Конкурска: Почточу Акин (№1)

АҢГЕМЕ Оо анда велосипед минген почточу Акин көзүмө кудайымдай эле көрүнчү. Советтик почтонун символундай, жалпы почточулардын үлгүсүндөй кө