Архив : Апрель 2022

Нуралы Капаров: Боргул (автордун кайра өзгөрткөн варианты)
Нуралы Капаров: Боргул (автордун кайра өзгөрткөн варианты)

ПОВЕСТЬ Ал бир ушундай кир чалбаган заман эле: өскөн чөптүн өңү жапжашыл, жааган кардын өңү апапак, аккан суунун өңү көк...

Айтматовдун мал чарба тармагындагы алгачкы жасаган ачылышы
Айтматовдун мал чарба тармагындагы алгачкы жасаган ачылышы

“Мал жөнүндө баарын билгиси келип, артымдан калбай сурамжылаган ушул Чыңгыз кызык бала...” ...Ага аз-аз жерд...

Абибилла Пазылов: Айтматовдун айрым адабий сабактары
Абибилла Пазылов: Айтматовдун айрым адабий сабактары

Устат дегенибиз бет маңдайыңда тикелей туруп акыл-насаат үйрөткөн инсан эмес, устат дегенибиз жеке үлгүсү аркылуу куру кыялыңды курутуп, кубулуштун чыныгы маа

Сүйүн Курманова: Тарыхта калбаган тагдырлар
Сүйүн Курманова: Тарыхта калбаган тагдырлар

Табылды Эгембердиев атындагы «Эркиндик – эл энчиси» конкурсуна Орок менен балканы оболото кармап, алга умтулган кыз менен жигиттин...

Азиз Несин: Сиздин өлкөдө эшек жокпу?
Азиз Несин: Сиздин өлкөдө эшек жокпу?

АҢГЕМЕ Тиши ооруп жаткандай бир колу менен бетин басып, башын оңго-солго чайкай кирип келди да: - Тфу! Уят болдук, уят э...

Норвег эл жомогу: Шайтан алгыр
Норвег эл жомогу: Шайтан алгыр

Абдан бай, ошого жараша өтө сараң да,  каардуу да помещик болуптур. Ал кол алдындагы букараларын эртеден кечке тынд...

Имдат Авшар: Карабак качкындары
Имдат Авшар: Карабак качкындары

АҢГЕМЕ Мугалимдер үйүнүн ачык терезесинен дыңгырай чертилген тардын[1] үнү угулуп ж

Бектур Иляс: Сөөк
Бектур Иляс: Сөөк

АҢГЕМЕ 1992– жыл. Жаз али келе элек мезгил, таң али ата элек учур. Атам атынын тизгинин кагып алды да, мен сөөк ар...

Төлен Эбдикулы: Кара жума
Төлен Эбдикулы: Кара жума

АҢГЕМЕ Алдындагы кайсыл бир кагазга ойдолоктото кол койду да, ушунум сулуу чыкты көрүнөт деген тейде Абен Ильясович ага маашыр

Василий Шукшин: Жайлады
Василий Шукшин: Жайлады

АҢГЕМЕ Агафия Журавлева кемпирдин уулу Константин Иванович келиптир. Жанында аялы менен кызы бар. Учурашып, эс алайын де...

Аваз Жокей: Таңкы окуя
Аваз Жокей: Таңкы окуя

АҢГЕМЕ Таң атпай сейил бакты аралап, таза абадан кере-кере жутуп, шашпай жүгүрүп келаттым. Демейде мага окшоп баскандар, жүгүргө

Кубантай Эрназаров: Терезе
Кубантай Эрназаров: Терезе

АҢГЕМЕ Шаардан чыккан портер унаасы жол тыгындан чыгар замат шаар сыртында зуулдап барат. Айдоочуну коштогон Салкын улам бет м

Өзбек жазуучусу Кучкар Наркабылдын кыска аңгемелери
Өзбек жазуучусу Кучкар Наркабылдын кыска аңгемелери

ДИЛБАЯН Бала тынчтык темасында дилбаян жазды; болгону алты катар. «Апам уй саайт. Тандырда нан жабат. Мен жана ини...

Анатай Өмүркановдун котормосундагы акылман падышалар, султандар аңгемеси
Анатай Өмүркановдун котормосундагы акылман падышалар, султандар аңгемеси

Али САФИ ким болгон? XVI кылымда  проза тарыхый жана көркөм болуп эки түр менен берилген.  Ошол   мезгилдеги көркөм прозанын анч

Пол Виллард: Эски телефон
Пол Виллард: Эски телефон

  (Болгон окуянын негизинде жазылган аңгеме) Мен кичинекей кезде биздин үй-бүлө районубузда биринчилерден

Сабахаттин Али: Айран
Сабахаттин Али: Айран

АҢГЕМЕ Айылдан станцияга барчу жол, эриген карга аралашып тизеден баткак. Найза бою көтөрүлгөн күн, талааны каптап жаткан кар ү

Александр Куприн: Тебеленген гүл жөнүндөгү жомок
Александр Куприн: Тебеленген гүл жөнүндөгү жомок

АҢГЕМЕ Сары хризаменталарга арнайм I Кайсыл бир падышачылыкта да эмес, ошондой эле кайсыл бир мамлекет

Элчин Хүсейинбейли: Көздөрүнө күн тийип турду
Элчин Хүсейинбейли: Көздөрүнө күн тийип турду

АҢГЕМЕ Көздөрүнө күн тийип турду… Жазылган каттын алгачкы сүйлөмүн күбүрөп окуй баштады: «Бир күнү сөзсүз у...

Адеп аңгемелери: Жан-жаныбарга мамиле
Адеп аңгемелери: Жан-жаныбарга мамиле

Мевлана Жалилиддин Руми ээси таштап кеткен итти үч күчүгү менен таштай албай, аларга узак жол басып тамак-аш ташып турга...

Имдат Авшар: Кыбыла
Имдат Авшар: Кыбыла

АҢГЕМЕ Жээгинде мажүрүм талдар өсүп, жайы-кышы буркан-шаркан болуп аккан дайра. Тосмону бойлогон кызыл-сары ашкабак гүлд...

Валентина Осеевадан өспүрүмдөр үчүн аңгеме
Валентина Осеевадан өспүрүмдөр үчүн аңгеме

Жаман жорук Балдар кээде эч нерсе кылбай жөн карап турганыңар да жаман жорук болуп калышы мүмкүн. Мисалы, ал төмөндөгүдөй учурда байкалышы мүмкүн

Зулумдуктун күчөшүнө алып барар авторитаризм
Зулумдуктун күчөшүнө алып барар авторитаризм

Генерал Исмаил Исаковдун орус-украин согушу, анын Кыргызстанга мүмкүн болуучу таасири, дегеле акыркы кездердеги согуштар...

Адабий окуу сабагы
Адабий окуу сабагы

МЕКЕН Мекен, бул – тил. Биз мекенимди сүйөм деп кыйкырганды жакшы көрөбүз. Бирок мекендин тилин билбейбиз, оорусун сезбейбиз. Тилиңди б

Антон Чехов: Хамелеон
Антон Чехов: Хамелеон

АҢГЕМЕ Жаңы шинели боюна куп жарашкан тартип сакчысы Очумелов колуна көтөрүнч