Архив : Апрель 2022

Нуралы Капаров: Боргул (автордун кайра өзгөрткөн варианты)
Нуралы Капаров: Боргул (автордун кайра өзгөрткөн варианты)
 • 30.04.2022
 • 6398

ПОВЕСТЬ Ал бир ушундай кир чалбаган заман эле: өскөн чөптүн өңү жапжашыл, жааган кардын өңү апапак, аккан суунун өңү көк...

Айтматовдун мал чарба тармагындагы алгачкы жасаган ачылышы
Айтматовдун мал чарба тармагындагы алгачкы жасаган ачылышы
 • 29.04.2022
 • 6501

“Мал жөнүндө баарын билгиси келип, артымдан калбай сурамжылаган ушул Чыңгыз кызык бала...” ...Ага аз-аз жерд...

Абибилла Пазылов: Айтматовдун айрым адабий сабактары
Абибилла Пазылов: Айтматовдун айрым адабий сабактары
 • 28.04.2022
 • 1960

Устат дегенибиз бет маңдайыңда тикелей туруп акыл-насаат үйрөткөн инсан эмес, устат дегенибиз жеке үлгүсү аркылуу куру кыялыңды курутуп, кубулуштун чыныгы маа

Сүйүн Курманова: Тарыхта калбаган тагдырлар
Сүйүн Курманова: Тарыхта калбаган тагдырлар
 • 28.04.2022
 • 2560

Табылды Эгембердиев атындагы «Эркиндик – эл энчиси» конкурсуна Орок менен балканы оболото кармап, алга умтулган кыз менен жигиттин...

Азиз Несин: Сиздин өлкөдө эшек жокпу?
Азиз Несин: Сиздин өлкөдө эшек жокпу?
 • 27.04.2022
 • 2018

АҢГЕМЕ Тиши ооруп жаткандай бир колу менен бетин басып, башын оңго-солго чайкай кирип келди да: - Тфу! Уят болдук, уят э...

Норвег эл жомогу: Шайтан алгыр
Норвег эл жомогу: Шайтан алгыр
 • 27.04.2022
 • 4239

Абдан бай, ошого жараша өтө сараң да,  каардуу да помещик болуптур. Ал кол алдындагы букараларын эртеден кечке тынд...

Имдат Авшар: Карабак качкындары
Имдат Авшар: Карабак качкындары
 • 26.04.2022
 • 1987

АҢГЕМЕ Мугалимдер үйүнүн ачык терезесинен дыңгырай чертилген тардын[1] үнү угулуп ж

Бектур Иляс: Сөөк
Бектур Иляс: Сөөк
 • 26.04.2022
 • 1926

АҢГЕМЕ 1992– жыл. Жаз али келе элек мезгил, таң али ата элек учур. Атам атынын тизгинин кагып алды да, мен сөөк ар...

Төлен Эбдикулы: Кара жума
Төлен Эбдикулы: Кара жума
 • 25.04.2022
 • 1812

АҢГЕМЕ Алдындагы кайсыл бир кагазга ойдолоктото кол койду да, ушунум сулуу чыкты көрүнөт деген тейде Абен Ильясович ага маашыр

Василий Шукшин: Жайлады
Василий Шукшин: Жайлады
 • 25.04.2022
 • 5922

АҢГЕМЕ Агафия Журавлева кемпирдин уулу Константин Иванович келиптир. Жанында аялы менен кызы бар. Учурашып, эс алайын де...

Аваз Жокей: Таңкы окуя
Аваз Жокей: Таңкы окуя
 • 23.04.2022
 • 1753

АҢГЕМЕ Таң атпай сейил бакты аралап, таза абадан кере-кере жутуп, шашпай жүгүрүп келаттым. Демейде мага окшоп баскандар, жүгүргө

Кубантай Эрназаров: Терезе
Кубантай Эрназаров: Терезе
 • 22.04.2022
 • 2213

АҢГЕМЕ Шаардан чыккан портер унаасы жол тыгындан чыгар замат шаар сыртында зуулдап барат. Айдоочуну коштогон Салкын улам бет м

Өзбек жазуучусу Кучкар Наркабылдын кыска аңгемелери
Өзбек жазуучусу Кучкар Наркабылдын кыска аңгемелери
 • 22.04.2022
 • 2934

ДИЛБАЯН Бала тынчтык темасында дилбаян жазды; болгону алты катар. «Апам уй саайт. Тандырда нан жабат. Мен жана ини...

Анатай Өмүркановдун котормосундагы акылман падышалар, султандар аңгемеси
Анатай Өмүркановдун котормосундагы акылман падышалар, султандар аңгемеси
 • 21.04.2022
 • 1903

Али САФИ ким болгон? XVI кылымда  проза тарыхый жана көркөм болуп эки түр менен берилген.  Ошол   мезгилдеги көркөм прозанын анч

Пол Виллард: Эски телефон
Пол Виллард: Эски телефон
 • 21.04.2022
 • 1795

  (Болгон окуянын негизинде жазылган аңгеме) Мен кичинекей кезде биздин үй-бүлө районубузда биринчилерден

Сабахаттин Али: Айран
Сабахаттин Али: Айран
 • 20.04.2022
 • 1962

АҢГЕМЕ Айылдан станцияга барчу жол, эриген карга аралашып тизеден баткак. Найза бою көтөрүлгөн күн, талааны каптап жаткан кар ү

Александр Куприн: Тебеленген гүл жөнүндөгү жомок
Александр Куприн: Тебеленген гүл жөнүндөгү жомок
 • 19.04.2022
 • 1751

АҢГЕМЕ Сары хризаменталарга арнайм I Кайсыл бир падышачылыкта да эмес, ошондой эле кайсыл бир мамлекет

Элчин Хүсейинбейли: Көздөрүнө күн тийип турду
Элчин Хүсейинбейли: Көздөрүнө күн тийип турду
 • 19.04.2022
 • 2700

АҢГЕМЕ Көздөрүнө күн тийип турду… Жазылган каттын алгачкы сүйлөмүн күбүрөп окуй баштады: «Бир күнү сөзсүз у...

Адеп аңгемелери: Жан-жаныбарга мамиле
Адеп аңгемелери: Жан-жаныбарга мамиле
 • 18.04.2022
 • 2085

Мевлана Жалилиддин Руми ээси таштап кеткен итти үч күчүгү менен таштай албай, аларга узак жол басып тамак-аш ташып турга...

Имдат Авшар: Кыбыла
Имдат Авшар: Кыбыла
 • 18.04.2022
 • 3517

АҢГЕМЕ Жээгинде мажүрүм талдар өсүп, жайы-кышы буркан-шаркан болуп аккан дайра. Тосмону бойлогон кызыл-сары ашкабак гүлд...

Валентина Осеевадан өспүрүмдөр үчүн аңгеме
Валентина Осеевадан өспүрүмдөр үчүн аңгеме
 • 17.04.2022
 • 1732

Жаман жорук Балдар кээде эч нерсе кылбай жөн карап турганыңар да жаман жорук болуп калышы мүмкүн. Мисалы, ал төмөндөгүдөй учурда байкалышы мүмкүн

Адабий окуу сабагы
Адабий окуу сабагы
 • 15.04.2022
 • 1867

МЕКЕН Мекен, бул – тил. Биз мекенимди сүйөм деп кыйкырганды жакшы көрөбүз. Бирок мекендин тилин билбейбиз, оорусун сезбейбиз. Тилиңди б

Антон Чехов: Хамелеон
Антон Чехов: Хамелеон
 • 15.04.2022
 • 3296

АҢГЕМЕ Жаңы шинели боюна куп жарашкан тартип сакчысы Очумелов колуна көтөрүнч

Азиз Несин: Кайсы партия жеңет?
Азиз Несин: Кайсы партия жеңет?
 • 14.04.2022
 • 1691

АҢГЕМЕ - Мурат Ага бардык нерсени билет, - дешти. Шаарчага келгенимде бир канча күн Мурат Аганын үйүндө конок болгон элем. Б