Өспүрүм

Бурят эл жомогу: Будамшаа Даа менен поп
Бурят эл жомогу: Будамшаа Даа менен поп

Бир жолу өлүк жашыруу боюнча кандайдыр токтом чыккандан улам эл чуулдап калды, бул боюнча кабары жок Будамша Даа айыл башчысына атайы барып тактап сурады: &mda

Африка эл жомогу: Коркоктор
Африка эл жомогу: Коркоктор

Бир жолу коён бак түбүндө отуруп өзүнчө сүйлөнөт: - Биздин дүйнө кандай коркунучтуу! Ар бир кадамың сайын душман. Анан калса кырсыктарчы: жер титирөө, бороон,

Жерди жонуна көтөргөн Ташбака
Жерди жонуна көтөргөн Ташбака

Жозеф Бручектин “Түпкүлүктүү Америкалыктардын жомокторунан” (Түндүк америкалык индейлердин жомогу)   Жер жаралг

Кыргыз эл жомогу: Маамыт менен Кара дөө
Кыргыз эл жомогу: Маамыт менен Кара дөө

Байыркы өткөн заманда Маамыт аттуу бир чабал киши жашайт. Анын отуз чакты эчкиси болот. Эрди-катындын ишенген оокаты – ошол эчкилер. Маамыт мөөнгө жуурат куюп а

Армян эл жомогу: Пахлаванын даамы
Армян эл жомогу: Пахлаванын даамы

- Кайсы тамак эң даамдуу? Бул бериле жүргөн суроого ар ким бере жүргөн жообун айтып, мактаган тамагын эмне үчүн жакшы көрүп жээрин айтып, далилдегенге аракет

Жапон эл жомогу: Эки бака
Жапон эл жомогу: Эки бака

Илгери Киото Жапониянын борбору болуп турганда, анын четиндеги жарым-жартылай кургаган кудукта бир бака жашаптыр. Текебер мүнөз күтүп, көптү теңине албай, кудугу

Жапон эл жомогу: Карга жана булут
Жапон эл жомогу: Карга жана булут

Илгертен бери эле карга менен мышык келишкис душмандардан экен. Бирок алар андан мурда жакшы курдаштардан болуптур. Анан эле пикирлери келишпей калыптыр. Ал мынд

Эдуард Успенский: Жолборс чыкты сейилдеп (конкурска №21)
Эдуард Успенский: Жолборс чыкты сейилдеп (конкурска №21)

Балдар ырлары Бир, эки, үч, төрт, беш, алты! Жабылбай калган капастан Жолборс чыкты капыстан. Жөнөдү анан сейилдеп, Ойлободу жейи

Армян эл жомогу: Ууру
Армян эл жомогу: Ууру

Байдын үйүнө кирип жаңы эле баалуу буюмдарды чогулта баштаганда кожоюн үстүнөн чыгат. Ал ууруну кармап таяк менен сабамакчы болгондо анысын колунан жулуп...

Африка эл жомогу: Калыс бөлүштүрүү
Африка эл жомогу: Калыс бөлүштүрүү

Бир жолу Арстан, Карышкыр, Түлкү аңчылыкка бирге чыгып, жолдору болуп, бир эшек, бир жейрен, бир коён колго тутулат. Аңч...

Жапон эл жомогу: Маймыл күйөө бала
Жапон эл жомогу: Маймыл күйөө бала

Бир абышка болуптур. Бир күнү ал бартаң чөптүн тамырын жыйнаганы токойго барат. Бартаңдын тамыры жерге бекем тамырлап ал...

Лев Толстой: Сыйлык (конкурска №17)
Лев Толстой: Сыйлык (конкурска №17)

Котормочудан: Жомокто айтылган чындык Жомоктун керемет касиети бар: жомок турмуштан алынат, элдин бай тажрыйбасынын...

Африка эл жомогу: Эки чакалуу кудук
Африка эл жомогу: Эки чакалуу кудук

Бир жолу кирпи менен чөө жолугуп калышат. - Кайда баратасың? – сурайт чөө. - Бакыт издеп баратам, - жооп берет кир...

Балдар адабияты боюнча конкурска:  Ысык-Көл жомоктору (№24)
Балдар адабияты боюнча конкурска:  Ысык-Көл жомоктору (№24)

АК КУУ, АЛАБУГА ЖАНА КАРА КАРГА Ысык-Көлдүн жээктеринде ала-телек кар жаткан. Алабуга деген балык тоо тараптан агып келг...

Конкурска: Адам досторун жана кастарын кантип тапты? (№23)
Конкурска: Адам досторун жана кастарын кантип тапты? (№23)

ЖОМОК Силер, балдар, жан-жаныбарлардын чогулуп жыйын курганын көп эле жомоктордон, тамсилдерден уккан чыгарсыңар, балким...

Чех эл жомогу: Билимдүү аяш ата
Чех эл жомогу: Билимдүү аяш ата

Бир киши уулун шаардагы мектепке берет. Бул үчүн көп акча төлөйт. Жай келип, бала каникулга тарайт. Атасы уулунун билими...

Кытай эл жомогу: Бача падыша жана кумурскалар
Кытай эл жомогу: Бача падыша жана кумурскалар

Бир чакан өлкөнүн Бача деген падышасы болуптур. Ал падыша катары анча бай болбосо дагы колу ачык экен. Элди чогултуп там...

Балдар адабияты боюнча конкурска: Эсеп билбеген бала (№22)
Балдар адабияты боюнча конкурска: Эсеп билбеген бала (№22)

АҢГЕМЕ Бактияр быйыл жайкы каникулду жайлоодо өткөрдү. Элдин малын алып баккан байкесине жардам берип ат минип, кой кайт...

Кытай эл жомогу: Жолборс менен эшек
Кытай эл жомогу: Жолборс менен эшек

Кытай жеринде эшек жок кезде кеме менен деңиз кесип белгисиз өлкөлөрдү кыдырган бир соодагер кайра кайтканында эшек ала ...

Балдар адабияты боюнча конкурска: Чоң ата менен небере (№19)
Балдар адабияты боюнча конкурска: Чоң ата менен небере (№19)

Небере: Чоң ато-у, карасаңыз, Бара жатат кумурска. Өзүнөн чоң жүк көтөрүп, Жол тарткансыйт алыска. Чоң ата: Жоокерлердей...

Жапон эл жомогу: Бир көздүүлөр өлкөсүндө
Жапон эл жомогу: Бир көздүүлөр өлкөсүндө

Бир киши мээнет кылуудан тажап, жеңил оокаттын жолун издей баштайт. Бир жумуш өтө машакат көрүнсө, экинчиси – аз к...

Кытай эл жомогу: Жумуртканы ким уурдады?
Кытай эл жомогу: Жумуртканы ким уурдады?

Бао-гунду кызматка дайындашты. Бул тууралуу уккан жеңеси ойго батты: “Бала кеңседе отуруп маселе чечкенге өтө эле ...

Кытай эл жомогу: Бала менен акылман
Кытай эл жомогу: Бала менен акылман

Күн жаркый тийген жакшынакай күндөрдүн биринде акылман арабасында адатынча ойлуу кетип бараткан. Бир маалда аттар күтүүсүз токтоду. Акылман баш көтөрө...

Балдар адабияты боюнча конкурска: Жалкоо кумурска (№18)
Балдар адабияты боюнча конкурска: Жалкоо кумурска (№18)

ТАМСИЛ Балдар, силер билесиңер, Кумурскалар иштерман. Жан болушат бир тынбастан Жайы бою иш кылган. Алда кайдан, алыстар...

Балдар адабияты боюнча конкурска: Малдын тили (№17)
Балдар адабияты боюнча конкурска: Малдын тили (№17)

КИРИШҮҮ Балам, биздин ата-баба, Малды дайым сыйлаган. Тепкен эмес, сөккөн эмес, Ыгы менен айдаган. Малдын ички сырын, кө...

Балдар адабияты боюнча конкурска: Жаңылмачтар (№16)
Балдар адабияты боюнча конкурска: Жаңылмачтар (№16)

Ала чыйырчык Ала чыйырчык-ала албаган тынчтык, алда кандай чыркылдаган чыр чымчык экендиги чоң чындык. Конбой чырпык-чур...

Кытай эл жомогу: Тил алчаак жардамчы
Кытай эл жомогу: Тил алчаак жардамчы

Бир дарыканачы жардамчысы эмне иш кылса да кынтык таап, жактырбай уруша берчү экен. Бир ирет кожоюн шакирти дагы бир жол...

Кытай эл жомогу: Сатылган көлөкө
Кытай эл жомогу: Сатылган көлөкө

Бир кыштактын эң бай кишисинин үй алдына абдан чоң тыт дарагы өсүп чыгат. Бир жолу өтүп бараткан ушул эле айылдын бир ке...

Англис эл жомоктору (конкурска №13)
Англис эл жомоктору (конкурска №13)

Уйкудагы сулуу Илгери бир заманда айкөл Падыша менен анын ажайып Ханышасы кыздуу болушат. Алар айабай сүйүнүшөт. "А...

Кыргыз эл жомогу: Токтогул ырчынын баласы
Кыргыз эл жомогу: Токтогул ырчынын баласы

Чабуулда жоонун колуна түшүп кеткен бала кул болуп, тезек терип талаада жүрүп, жылкынын бир куу башын таап алып мындай с...

Кытай эл жомогу: Коңгуроо
Кытай эл жомогу: Коңгуроо

Көп кылымдар мурда кытай императору жаңы борбор куруу буйругун берет. – Мен бул шаарды Бээжин деп атайм жана ал Же...

Балдар адабияты боюнча конкурска: Уйкучу ханзаада (№15)
Балдар адабияты боюнча конкурска: Уйкучу ханзаада (№15)

ЖОМОК Илгери-илгери өткөн заманда бир акылдуу, кадыр-барктуу, адилеттүү хан болгон экен. Анын Акыл аттуу жалгыз уулу бол...

Балдар адабияты боюнча конкурска: Булар кимдер (№14)
Балдар адабияты боюнча конкурска: Булар кимдер (№14)

ЖЕТИ АТА Билип алганың жакшы, Булар ким болорун сага. Так билейин десең Төмөнкү тизмени кара: Атаңдын атасы чоң ата, Чоң...

Кытай эл жомогу: Гун Ечан
Кытай эл жомогу: Гун Ечан

Гун Ечан аттуу студент жакыр жашаганы менен абдан билимдүү болуптур. Анын чымчыктардын тилин билген укмуштуудай өнөрү да...

Токтосун Самудиновдун «Чаң баспасын сѳздѳрдү» аттуу эмгегинен III
Токтосун Самудиновдун «Чаң баспасын сѳздѳрдү» аттуу эмгегинен III

КѲЛҮК КѲЛҮК деген түшүнүк Жүк жүктѳлчү, же минчү Кадимки эле ат, ѳгүз… Арабага чегилчү. Ар адамга чынында Алыс жолдо – ат ш

Кыргыз эл жомогу: Жаныбек кан, Жейрен чечен, Алдар көсө
Кыргыз эл жомогу: Жаныбек кан, Жейрен чечен, Алдар көсө

Бир күндөрдө Жаныбек кан, Жейрен чечен жана вазирлери менен ордодо отурганда, Алдар көсө кирип келип: – Ассалом ал...

Англис эл жомогу: Чоң энемдин бабасы
Англис эл жомогу: Чоң энемдин бабасы

Мен такыр калп айтпайм. Ишенбесеңер чын жүрөктөн чыккан жомогумду уккула. Өткөн жекшембиде таң атпай, болжолдуу түрдө ке...

Кытай эл жомогу: Жалкоо
Кытай эл жомогу: Жалкоо

Бар экен, жок экен, бир акылдуу, сулуу, ак көңүл жана эмгекчил кыз болгон экен. Он сегизге толгонунда турмушка чыгып, ат...

Америка жомогу: Жолсуз сунуш
Америка жомогу: Жолсуз сунуш

Жаш янки бай фермердин кызы менен көпкө чейин сүйлөшүп жүрөт да, сөзү бүткөндө атасынан кыздын колун сурап келет. Жаш жи...

Америка эл жомогу: Үч жүйө
Америка эл жомогу: Үч жүйө

Бир вермонттук кошунасынын казанын сурап келип кызылча ширесинен шекер тартып, жумушун аяктаган соң кайрып берет. Бирок казандын ээси оокатын жарактан...

Аудио түрүндөгү индия эл жомогу: Жар канат
Аудио түрүндөгү индия эл жомогу: Жар канат

Жомокту кыргызчага которгон жана көркөм окууда импровизациялаган Олжобай Шакир

Кытай эл жомогу: Ак ниет кызматчысын таарынткан өкүмдардын арманы
Кытай эл жомогу: Ак ниет кызматчысын таарынткан өкүмдардын арманы

Байыркы заманада Кытай тарыхынын Жаз жана Күз мезгилинде[1] канзаада Жин экинчи аялын алаканына салып, тилинен чыкпайт ж...

Алтай эл жомогу: Жүз акыл
Алтай эл жомогу: Жүз акыл

Түлкү менен каркыра жолугуп калышат. Каркырага кунт коё караган түлкүнүн боору ооруйт: - Байкуш каркыра, сенин эки эле б...

Конкурска: Бөбөк кыш (№13)
Конкурска: Бөбөк кыш (№13)

ПОЭМА Сонодой сонун кыш, Сомдолуп тоңду муз. Карасам адырды, Ак чапан жамынды. Ойдуң, жар кийген тон Тескери жана оң. Ба...

Азербайжан эл жомогу: Акылдуу аял
Азербайжан эл жомогу: Акылдуу аял

Илгери бир ынтымактуу эрди-катын жашаптыр. Алар бири-бирине эч качан катуу айтышпай, өз ара көз караштарынан эле түшүнүш...

Азербайжан эл жомогу: Падыша менен багбан
Азербайжан эл жомогу: Падыша менен багбан

Бир багбан өмүр бою бел чечпей эмгектенип, эң бир керемет бакча өстүрөт. Дүйнөдөгү бардык өсүмдүктөр менен жемиштер өскөн бул бактын даңкы дүйнөгө дүң...

Абхаз эл жомогу: «Ашкабактагы коёнек» тамагы
Абхаз эл жомогу: «Ашкабактагы коёнек» тамагы

Колуктумдун «Ашкабактагы коён» деген жакшы тамагы бар. Аны ал жакында эле ойлоп тапты, тагырак айтканда, кок...

Абхаз эл жомогу: Эки чычкан
Абхаз эл жомогу: Эки чычкан

Бир күнү үй чычканы менен токой чычканы жолугуп калышат. Учурашып таанышкан соң үй чычканы талаа чычканынан жашоо-турмуш...

Авар эл жомогу: Мышык менен чычкандар
Авар эл жомогу: Мышык менен чычкандар

Бир жолу мышык Кудайга тобо келтирип, кетирген күнөөлөрү үчүн Мекеге барып сыйынып келерин жарыялайт. Анын алдында жасаган кыянаттыгы, кырып-жойгон мыкаачылыгы&nb

Авар эл жомогу: Тең теңи менен
Авар эл жомогу: Тең теңи менен

Бир чычкан баласы менен тегирменден орун алгандан кийин тыңый баштайт. Тамак көп, санаа жок болгондуктан тимеле жүнү жыл...

Токтосун Самудиновдон балдар ыры
Токтосун Самудиновдон балдар ыры

ЧАЧТАРАЧ Кѳп тийгизер пайдасын Жашка дагы, карыга Чачтарач бар мен билген Биздин үйдѳн нарыда. Чоң күзгүсүн туштагы Коёт...

Авар эл жомогу: Жаштыктын сыры
Авар эл жомогу: Жаштыктын сыры

Бир адилет жана чынчыл тегирменчи жашаптыр. Ак эмгеги менен жан багып, арам ишке барбаптыр. Адамдарга жакшылык кылууга дайым даяр экен. Бир жолу ал тегирмени

Жакут эл жомогу: Жылкы менен бугу
Жакут эл жомогу: Жылкы менен бугу

Бир жолу жылкы чөбү жайкалган жашыл талаага туш болуп, бир топ күн өзү жалгыз ээн-жайкын жайылат. Жөн жайылбай жал байла...

Жакут эл жомогу: Акылсыз келин
Жакут эл жомогу: Акылсыз келин

Бир аял кызын турмушка узатып жатып акыл айтат: - Барган жериңдеги улуулардын тилин ук, айткандарынын бирин калтырбай ат...

Валентин Берестов: Көпөлөк куртунун убадасы
Валентин Берестов: Көпөлөк куртунун убадасы

АҢГЕМЕ Көпөлөк курту өзүн аябагандай сулуу деп эсептечү, ал шүүдүрүмдүн бир тамчысын да калтырбай, ал жерге кулап түшкөн...

Еврей эл жомогу: Кокустуктан жан калуу
Еврей эл жомогу: Кокустуктан жан калуу

Винница шаарында Мойше-Аншел дегенди шайтандар кантип уурдаганы жөнүндө жомок жайылыптыр эл оозунда. Бул шумдук түнкү са...

Валентин Берестов: Жолду кантип табуу керек
Валентин Берестов: Жолду кантип табуу керек

АҢГЕМЕ Балдар токойчу чоң атасыныкына конокко бармай болушту. Баратып адашып калышты. Караса бактан бакка секирип Тыйын ч

Гаухар Нурланбек кызы : Аалам жана энелер (№134)
Гаухар Нурланбек кызы : Аалам жана энелер (№134)

Апакебай күндү тарттым, Күндөй сенин мүнөзүң.  Мээнетиңди алайын деп, Мээрим төгүп сүйөсүң. Күүгүм кечти жарык кыла...

Конкурска: Биле жүр (№12)
Конкурска: Биле жүр (№12)

Эне көргөн тон бычып, Ата көргөн ок жонот, Энелүү кыз адептүү, Аталуу уул от болот. Энекеңдин барында, Ийне кармап, иш ү...

Кыргыз эл жомогу: Сырдуу шакек
Кыргыз эл жомогу: Сырдуу шакек

Өткөн бир заманда бир Нуржан деген кишинин Айкыз, Гүлкыз, Нуркыз аттуу үч кызы, Сарытай аттуу жалгыз баласы болуптур. Анча-мынча чарбасы менен жан багуучу...

Валентин Берестов: Илегилек менен булбул
Валентин Берестов: Илегилек менен булбул

Бир убактарда канаттуулар сайраганды билишчүү эмес экен. Күндөрдүн бир күнүндө алар алыскы бир өлкөдө музыкага үйрөткөн ...

Македон эл жомогу: Поптун насааты
Македон эл жомогу: Поптун насааты

Кайсы бир диний майрамда поп сыйынганы келген элге кадимки насаатын айтат: - Эки көйнөгүң болсо бирин жакырга бер, үч то...

Чечен эл жомогу: Жылан менен кедей
Чечен эл жомогу: Жылан менен кедей

Падыша түшүндө бакчасына эчкилер кирип кеткенин көрүп, түшүн жорутмай болот. Бирок ак сарайдагы жан-жөкөрлөрүнүн эч кими...

Михаил Зощенко: Улуу саякатчылар
Михаил Зощенко: Улуу саякатчылар

АҢГЕМЕ Мен алты жашымда Жер шарга окшош болорун билчү эмесмин. Бирок биздин дачабыздагы кошунабыздын уулу Степка мага жердин к

Тофалар эл жомогу: Сууда жашаган дөө
Тофалар эл жомогу: Сууда жашаган дөө

Көл жээгинде уулу экөө гана жашаган жалгыз бой зайып болуптур. Уулу көлгө барып балык тутуп келчү экен. Бир курдай көлдү...

Ырысбай Абдыраимов: Баш жана илик-жармалар
Ырысбай Абдыраимов: Баш жана илик-жармалар

(ЖОМОК-ТАМСИЛ) “Атадан алтоо болсоң, жалгыздык ар кимдин өз башында” демекчи,  Баш менен Кол, Бут адам ...

Удмурт эл жомогу: Ач көз соодагер
Удмурт эл жомогу: Ач көз соодагер

Бир соодагерге күн абдан кыска сезилди: кеч чыгат да эрте батат. Чөп чабууга жалдаган батрактары талаага жетип жаңы эле иштеп баштаганда күн кечтеп баратты. Тимел

Африка эл жомогу: Өзгөчө жүзүм
Африка эл жомогу: Өзгөчө жүзүм

Эки ынак дос бир күнү урушуп кетишет. Жакалашып мушташып, тимеле жүз карашкыс болушат, жолукканда саламга да келбеген ду...

Калмак эл жомогу: Убакыт алмашуусу
Калмак эл жомогу: Убакыт алмашуусу

Хан элинен даанышмандарды издеп, ким өзүн акылдуу эсептесе алдына келүүсүн буюрган жарлык айттырат. Ар бир киши өзүн акы...

Еврей эл жомогу: Көп түрдүүлүктүн көркү
Еврей эл жомогу: Көп түрдүүлүктүн көркү

Шаар имамдары Персия падышасын мында байырлаган азганакай еврей журттундагыларга каршы үндөй баштайт. Ал тургай алар Алланын атынан сүйлөп, каапыр еврейлерди...

Токтосун Самудинов: Балдар ырлары
Токтосун Самудинов: Балдар ырлары

ЭКСКАВАТОР ЖАНА ЧОҢ АТАМ Токсон тѳрттѳ чоң атам Кѳзүн күндѳн далдалап, Экскаватор кѳргѳндѳ Балага окшоп таңгалат. Сүйлѳй...

Вьетнам эл жомогу: Сүйлөгөн бутак
Вьетнам эл жомогу: Сүйлөгөн бутак

Бирөө жолоочулап кетип баратып чоң дарактын түбүнө өргүйт. Жакшылап уйку кандыра эс алып, сапарын улантмакчы болуп карас...

Поляк эл жомогу: Эмне үчүн коён эт жебейт
Поляк эл жомогу: Эмне үчүн коён эт жебейт

Илгери түлкүлөр эт жечү эмес экен. Алар кадимки малдай чөп оттоп, мөмө терип жан багыптыр.  Бир жолу түлкүгө бөрү ж...

Еврей эл жомогу: Күлкүчү музоо
Еврей эл жомогу: Күлкүчү музоо

Айылдык еврей чийнесин кылдыратып жакынкы жайдагы Слихес[1] майрамына жөнөйт. Элул[2] айдын этегиндеги түн караңг

Камбожа эл жомогу: Уй уурдааган жосун
Камбожа эл жомогу: Уй уурдааган жосун

Бирөө уй сатып алып, үйүнө жетери менен откозуп чыгат. Уй оттогуча, тук этип уктамакчы болот. Ээси уктап жатканда бөтөн бирөө анын уюн аргамжысынан чечип, жетелеп

Кытай эл жомогу: Сараң бай
Кытай эл жомогу: Сараң бай

Мелмилдеп агып жаткан, кээде жинденип толкуп-ташкан Хуанхе дарыясынын жээгиндеги кыштакта бир сараң бай жашаптыр. Эч кимге жакшылык кылбаган, жумушчуларын...

Конкурска: Мышык менен чычкан (№11)
Конкурска: Мышык менен чычкан (№11)

ЖОМОК Илгери, илгери мышык менен чычкан дос болуптур. Мышык адамдын  үйүндө жашайт, ал эми чычкан кампадан орун таб...

Литва эл жомогу: Адам менен түлкү
Литва эл жомогу: Адам менен түлкү

Токойдо чөп чаап жүргөн бир адам чарчаганда көлөкөгө жата кетти. Шарт-шурт үн чыгып эки жагын карангыча, пайда болот куу түлкү ал аңгыча. Түкөң адатынча...

Литва эл жомогу: Мышык эмне үчүн тамак жеп бүткөндө жуунат
Литва эл жомогу: Мышык эмне үчүн тамак жеп бүткөндө жуунат

Чыркылдап үнүн баспаган, секирип кадам таштаган таранчы эгинге конот, каалашынча чокуп тоймой болот. Аңгыча шакапта өңүп жаткан, чыгарбай демин каткан...

Кыргыз эл жомогу: Сырдуу булак баяны
Кыргыз эл жомогу: Сырдуу булак баяны

Илгери-илгери бир эшен болгон экен, жашы жетимиштен ашканына карабастан жаны тынбаган, жер чабыттап бүтпөгөн адам. Айлынан безип, үч айда үйүнө бир келүүчү экен. А

Виктор Драгунский: Ал тирүү жана жаркырап турат
Виктор Драгунский: Ал тирүү жана жаркырап турат

АҢГЕМЕ Бир күнү кечинде короодогу кумда ойноп, апамды күтүм олтурдум. Ал көпкө чейин келбеди, балким, дагы эле институтта

Америка жомогу: Жолго чыккан янки
Америка жомогу: Жолго чыккан янки

Бостондук бирөө Вермонт штаты аркылуу Честерфилд шаарына аттанат. Жолдон жоон дарак кыйып аткан жигитке кездешет. — Жек, Жек! — дейт жолоочу....

Виктор Драгунский: Эгерде мен чоң киши болуп калсам
Виктор Драгунский: Эгерде мен чоң киши болуп калсам

АҢГЕМЕ Бир жолу олтуруп алып кыялданып кирдим дейсиң, ага өзүм да таң калдым. Кыялымда бул дүйнөдөгүлөрдүн бардыгы тескерисинч

Немис эл жомогу: Шильдбюргерлердин коңгуроо катканы
Немис эл жомогу: Шильдбюргерлердин коңгуроо катканы

Бир жылы немис жергесинде согуш оту тутанары угулду. Бул кабар жеткенде туулган шаары Шильд үчүн катуу күйгөн, аны абдан сүйгөн шильдбюргерлер өзүлөрүнүн...

Немис эл жомогу: Жалгыз шильдбюргер[1] Шильд[2] шаарынын намысын кантип сактаганы
Немис эл жомогу: Жалгыз шильдбюргер[1] Шильд[2] шаарынын намысын кантип сактаганы

Байталына минип, өз жонуна чоң кап унду бөлүп арткан (ушундай кылса байталына жеңил болот деп ойлогон) шильдбюргер тегирменден келатса так эле Шильд шаарынын...

Конкурска: Ойчул (№10)
Конкурска: Ойчул (№10)

ЖОМОК Илгери-илгери бир кемпир-чалдын жалгыз уулу болуптур. Ата-эне уулун бөтөнчө эркелетип өстрүшөт. Балалык мезгили өт...

Акылмандык жөнүндө алжир эл жомогу
Акылмандык жөнүндө алжир эл жомогу

Бул дүйнөдө бир акылдуу жана колунан баары келген адам жашаптыр. Ал кездеме токуп, жол оңдоочу, үйлөрү жана көпүрөлөрдү ...

Латыш эл жомогу: Чиркей менен карышкыр
Латыш эл жомогу: Чиркей менен карышкыр

Кашабаң сазда ылаалаган атты көрүп жөнөп калды. Жара тартып казысына карын кампайтмакчы болду. Оңдой берди болуп айлана ээн, иттердин үргөнү, адамдарын...

Латыш эл жомогу: Дыйкан менен падыша
Латыш эл жомогу: Дыйкан менен падыша

Бир күнү дыйкандын картошкасын бариндин чочколору жеп кетет, жөн жебей таң атканча майкандап казып, тебелеп-тепсеп толугу менен жараксыз кылат. Жайлата кылган мэ

Итальян эл жомогу: Буйвол жана барабан
Итальян эл жомогу: Буйвол жана барабан

Эки теңтуш жолугуп калат. Бир чөйчөктөн кагыштырмай болушат. Бир жерге киришет. Үстөлгө отуруп, бир чөйчөктөн заказ кылышат.  – Э, – дейт бири, – көп

Армян эл жомогу: Жардамга жардам
Армян эл жомогу: Жардамга жардам

Бир дыйкан ажалы жетип көз жумат. Аны акыркы сапарга узатууга жардам берер киши издешип, акыры үч адам табылат ыктыярчы. Мүрзөгө бараткан жолдогу бакчадан...

Латыш эл жомогу: Кедей менен пастор
Латыш эл жомогу: Кедей менен пастор

Бир жолу кедей чиркөөгө келсе пастор акыл-насаат айтат: - Чиркөөгө акыркы мүлкүңдү берсең, Кудай сага он эселеп кайтаратт. Муну укканда ойго бата...

Кыргыз эл жомогу: Чык татырбас Чыгай бай
Кыргыз эл жомогу: Чык татырбас Чыгай бай

Илгери Чыгай бай деген бир бай жашайт. Анын кемпири, кызы, таз койчусу, аялы болот. Чыгай бай тамак-ашка кызганыч, эч кимге эч нерсе жылдырбаган адам....

«Айтматовдон алган сабагым» дилбаян конкурсунун 1-турунун жыйынтыгы
«Айтматовдон алган сабагым» дилбаян конкурсунун 1-турунун жыйынтыгы

Жогорку Кеңештин депутаты Абдывахап Нурбаев демилгелеп, «РухЭш» сайты жогорку класстардын окуучулары арасынд...

Кыргыз эл жомогу: Айлакер түлкү
Кыргыз эл жомогу: Айлакер түлкү

Мурунку өткөн заманда кызыл түлкү болгон экен. Тамак издеп таппай аргасы түгөнүп келатса бир бышырылган нан жатат. Аны алып ичинен кымың дей түшөт. «Муну...

Балдар адабияты боюнча жаңы конкурс
Балдар адабияты боюнча жаңы конкурс

Конкурстун аталышы: «Ою жатык, тили жетик муун үчүн». «РухЭш» сайты Кыргызстандын JIA Бизнес-асс...

Акималиев Бекзат: Эне жүрөгү – чексиз  сүйүү
Акималиев Бекзат: Эне жүрөгү – чексиз  сүйүү

“Айтматовдон алган сабагым” конкурсуна Кара сөздүн чебери,  аалам алпы Айтматовдон ала турган сабактар санаса сансыз, ченесе чексиз. Бирок ар б

Бекболотова Нурай: Энелик сезим
Бекболотова Нурай: Энелик сезим

“Айтматовдон алган сабагым” конкурсуна Ак мөңгүлүү тоолор, комуз күүсүндөй мукам суулар, арчага оронгон токойлор, кызыл-тасыл гүлдөр жер бетинде

Жыргалбаева Айдай: Айтматов – менин мугалимим
Жыргалбаева Айдай: Айтматов – менин мугалимим

“Айтматовдон алган сабагым” конкурсуна Бүт тармакта күчтүү болгон инсандарды, келечектин ээлерин тарбиялоого, окутууга биринчи болуп кол...

Нурланбекова Каныкей: Калемдин курчу – изденүү менен акылдан
Нурланбекова Каныкей: Калемдин курчу – изденүү менен акылдан

“Айтматовдон алган сабагым” конкурсуна Дүйнө жүзүндө көптөгөн кызыктуу, билимге бай энциклопедиялар кездешет. Мен учүн жашоого да, андагы...

Максат кызы Айназик: Жаратылышка кайдыгер мамилем менен кош айтыштым
Максат кызы Айназик: Жаратылышка кайдыгер мамилем менен кош айтыштым

“Айтматовдон алган сабагым” конкурсуна Дүйнө жүзүнө элибизди жар салып, атын чыгарып, төбөбүздү көккө көкөлөткөн улуу жазуучубуз, кылымыбыздын к

Улукбек кызы Каныкей: Толгонайдай энемден таасирлендим
Улукбек кызы Каныкей: Толгонайдай энемден таасирлендим

“Айтматовдон алган сабагым” конкурсуна Чыңгыз Айтматов кыргыздан чыккан, дүйнөлүк адабиятта өзгөчө орду бар чыгаан инсан.  Ал жараткан...

Таштанова Перизат: Айтматов – мотивация берүүчү
Таштанова Перизат: Айтматов – мотивация берүүчү

“Айтматовдон алган сабагым” конкурсуна Бул жарык дүйнөгө келген ар бир адамдын бешенесине ар кандай жашоо-турмуш жазылат тура. Кээде күлүп,...

Кожоева Ырысгүл: Танабайдын бейнеси – чыныгы адамдын бейнеси
Кожоева Ырысгүл: Танабайдын бейнеси – чыныгы адамдын бейнеси

Менимче, адабияттын түпкү манызы – адам болууга үйрөтүү. Ал эми залкар жазуучу, улуу инсан Чыңгыз Айтматов: «Мыкты жазуучу болуш үчүн адабияттын...

Токторова Жаркынай: “Бетме-бет” тайманбас болууга чакырат
Токторова Жаркынай: “Бетме-бет” тайманбас болууга чакырат

“Айтматовдон алган сабагым” конкурсуна Белгилүү жазуучу Чыңгыз Айтматов өзүнүн чыгармалары менен жалгыз гана кыргыз элине эмес, бүткүл дүйнөгө...

Самудинова Малика: “Биринчи мугалим” окууга үндөдү
Самудинова Малика: “Биринчи мугалим” окууга үндөдү

“Айтматовдон алган сабагым” конкурсуна Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун ар бир жазган чыгармасы жакшылыкка үндөп, окуп бүткөндөн кийин, жан дүй

Кубатов Дастан: Орозкул өзү күнөөлүү
Кубатов Дастан: Орозкул өзү күнөөлүү

“Айтматовдон алган сабагым” конкурсуна Менин эң сүйүктүү жазуучум бул – Чыңгыз Айтматов. Бул залкар жазуучуну тааныбаган бир да кыргыз жок бол

Жолдошбек уулу Бектур: Азыркынын Майсалбектери кайда?
Жолдошбек уулу Бектур: Азыркынын Майсалбектери кайда?

“Айтматовдон алган сабагым” конкурсуна ...Мен аны көп жолу окудум. Окуганда да жөн эле окуп койгонум жок. Бе...

Иличбекова Айгерим: Жашоонун энциклопедиясы – Ак кеме
Иличбекова Айгерим: Жашоонун энциклопедиясы – Ак кеме

“Айтматовдон алган сабагым” конкурсуна Бул жашоодогу, ааламдагы айтор, биз билген бардык нерселердин чеги бар деп эсептейм. Ооба, биз билген...

Аалиева Алтынай: Ар бир адамга сабак болчу адам
Аалиева Алтынай: Ар бир адамга сабак болчу адам

“Айтматовдон алган сабагым” конкурсуна Дүйнөнүн төрт тарабына белгилүү, кыргыздын сыймыгы болгон, улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары о

Жекшалиев Тагай: Сабаты төмөн болсо да, адамгерчилиги жогору
Жекшалиев Тагай: Сабаты төмөн болсо да, адамгерчилиги жогору

«Айтматовдон алган сабагым» конкурсуна Менин Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларына болгон кызыгуум абдан чоң. Мага Айтматовдун чыгармаларынын...

Усубакунова Арзуу: Ата-эне мээрими бала үчүн баа жеткис
Усубакунова Арзуу: Ата-эне мээрими бала үчүн баа жеткис

“Айтматовдон алган сабагым” конкурсуна Залкар жазуучу, кылым адамы Чыңгыз Айтматов кыргыз элинин эле эмес бүткүл дүйнө жүзүнүн маданиятын, поэзи

Бактыбек кызы Нурия: Мен Дүйшөндүн жолун жолдойм
Бактыбек кызы Нурия: Мен Дүйшөндүн жолун жолдойм

“Айтматовдон алган сабагым” конкурсуна Сиз кантип ойлойсуз, адам качан бактылуу болот? Качан ар бир күнүнөн рахат ала алат? Менимче, максаты...

Нурланбекова Дилшат: Айтматов биздин чексиз мактанычыбыз
Нурланбекова Дилшат: Айтматов биздин чексиз мактанычыбыз

“Айтматовдон алган сабагым” конкурсуна  “Адабият – бул күнкор эмес, эркин өнөр, эгер ал сатылгыч болсо, баасы сокур тыйын”. Н

Орозали кызы Бегимжан: Толгонай эненин мээрими
Орозали кызы Бегимжан: Толгонай эненин мээрими

“Айтматовдон алган сабагым” конкурсуна Биздин ушул беш күндүк жашообузда кээ бир инсандардан гана өтө таасирдүү сабак алат экенбиз. Мен...

Мээрим Райымбекова: Адамдык сапатты бийик коюуга чакырам
Мээрим Райымбекова: Адамдык сапатты бийик коюуга чакырам

“Айтматовдон алган сабагым” конкурсуна Чыңгыз Айтматов – кыргыз элине, а түгүл дүйнө жүзүнө аттын кашкасындай таанымал болгон, жеке...

Анвар кызы Асел: Айтматов жашоо жөнүндө эң бийик түшүнүк берет
Анвар кызы Асел: Айтматов жашоо жөнүндө эң бийик түшүнүк берет

“Айтматовдон алган сабагым” конкурсуна Менимче, Чыңгыз Айтматов атабыз тирүү, ал эч качан өлбөйт. Тек анын чыгармасын окуган адамдар тирүү болсо,

МУРСАЛИЕВА БЕГИМАЙ: ПАТРИОТТУК ДЕГЕН ЭМНЕ?
МУРСАЛИЕВА БЕГИМАЙ: ПАТРИОТТУК ДЕГЕН ЭМНЕ?

«Айтматовдон алган сабагым»  конкурсуна «Эгер Ата Журт деген баштыктай сүйрөп, өзүң менен алып жү...

Конкурска: Каниет кылган – бактылуу (№6)
Конкурска: Каниет кылган – бактылуу (№6)

ЖОМОК Бир эмгекчил адам арпа, буудай жана жүгөрүнү көп айдады. Күзүндө абдан көп түшүм алды. Кампалары эгинге толду. Ошо...

Герцоговина эл жомогу: Эро өлүм жазасына буйрулганда
Герцоговина эл жомогу: Эро өлүм жазасына буйрулганда

Эро султанга жалданат. Ал ак кызмат кылып, маянасын актап жешке убада берет. Султан андай кылбачу болсо башынан айрыларын эскертет. Ушундай келишим түзүлүп, жашаг

Конкурска: Килем (№5)
Конкурска: Килем (№5)

(Балдар үчүн аңгеме) Бир адам базарга барды да, коозунан тандап килем алып кайтты. Ал килем өзүнүн кооздугуна мактанчу э...

Конкурска: Кыргыз болом! (№4)
Конкурска: Кыргыз болом! (№4)

(тестиер балдар үчүн аңгеме) Айылга! Иззат күзүндө беш жашка чыгат. Ал бакыраң көз, каратору, шок бала. Көргөндөрүнүн ба...

Нурбекова Гүлдана: Бакыт өзү басып жаныбызга келбейт
Нурбекова Гүлдана: Бакыт өзү басып жаныбызга келбейт

“Айтматовдон алган сабагым” конкурсуна Бул дүйнөгө пенде болуп жаралгандан тарта, ар бир пенденин өзүнүн басаар жолу болот тура. Бул жол...

Талантбек уулу Элнур: Кыргыз адабиятынын даанышманы
Талантбек уулу Элнур: Кыргыз адабиятынын даанышманы

“Айтматовдон алган сабагым” конкурсуна Интернет, смартфон, вай-фай бул сөздөр көпчүлүк адамдарга тааныш сөздөр. А бирок адабият, илим-билим жана м

Амангелди кызы Асел: Адамдын адамдыгы чындыкты туудай тутунгандыгында
Амангелди кызы Асел: Адамдын адамдыгы чындыкты туудай тутунгандыгында

«Айтматовдон алган сабагым» конкурсуна Асмандагы жалгыз күн нуру жер бетинин бир тарабын жаркыратып жарык нурга бөлөп өтүп, кайра караңгылыкка б

Карагулов Акылбек: Адамзат тааныгысы келбеген Кассандра тамгасы
Карагулов Акылбек: Адамзат тааныгысы келбеген Кассандра тамгасы

“Айтматовдон алган сабагым” конкурсуна  Ар кимдин ар кыл көз карашы, турмуштук түшүнүгү ой жүгүртүүсү бар эмеспи, ошого жараша алардын

Нурланбек кызы Гаухар: Кантип адам болобуз?
Нурланбек кызы Гаухар: Кантип адам болобуз?

“Айтматовдон алган сабагым” конкурсуна Биз кимбиз? Бул суроого баары эле “Ким болмок элек, адамбыз да” деп  жооп беришет. Макул адамб

Мунарбек уулу Айтбек: Ар бирибизде Чыңгыз атабыздын гени бар
Мунарбек уулу Айтбек: Ар бирибизде Чыңгыз атабыздын гени бар

“Айтматовдон алган сабагым” конкурсуна Мен көркөм адабият, музыка, көркөм чеберчиликке кызыкпаган бала элем. Базар экономикасында өстү

Конкурска: Түгөнбөгөн суроолор (№3)
Конкурска: Түгөнбөгөн суроолор (№3)

*     *     * Ээрчип алып апасын Бакчасына баратып… Суроо берди түгөнбөс ...

Галбаева Гүлүмкан: Айтматовдун эң чоң темасы бул – сүйүү
Галбаева Гүлүмкан: Айтматовдун эң чоң темасы бул – сүйүү

“Айтматовдон алган сабагым” конкурсуна Чексиздик. Шекердин суусунан баштап, кыргыздын тоо-талаасы, Сары-Өзөк, Германиянын шаарлары, орустун тээ т

Конкурска: Жазгы таңда (№2)
Конкурска: Жазгы таңда (№2)

Ыкшоолонуп жылуу төшөк ичинде, Тургум келбей жаттым көпкө шып карап. Апам кирди сүт челегин көтөрүп, Эба-ак эле жарык бо...

Конкурка: Тилмеч козу (№1)
Конкурка: Тилмеч козу (№1)

Маараганын козунун Чечмеледи Самарбек: – Орусчалап чакырат, Апакесин  "Ма-ма" деп! КЫШТА Аяздуу кыш...

Акпарали кызы Бактыгүл: Айтматов – менин улуу тарбиячым
Акпарали кызы Бактыгүл: Айтматов – менин улуу тарбиячым

“Айтматовдон алган сабактарым” конкурсуна Мезгилдин дөңгөлөгү улам алдыга чимирилген сайын адамзат жашоосунда тынымсыз өзгөрүүлөр жаралгандан...

Тилебалдыев Тилек: «Делбирим» мени турмушка тарбиялады
Тилебалдыев Тилек: «Делбирим» мени турмушка тарбиялады

“Айтматовдон алган сабагым” конкурсуна «Чыңгыз Айтматов» деген жазуучуну тааныбаган кыргыз жок болсо керек. Айтматовдун чыгармал

Бакытбек кызы Айхан: Биздин үй-бүлө үчүн Айтматовдун таасири чоң
Бакытбек кызы Айхан: Биздин үй-бүлө үчүн Айтматовдун таасири чоң

“Айтматовдон алган сабагым” конкурсуна Апам мектепте кыргыз тили мугалими. Адабиятчылардын ичинен Чыңыз Айтматовго өзгөчө жакын. Бир

Рахматуллаев Абдурашит: Айтматов – деңиз сымал кең аалам
Рахматуллаев Абдурашит: Айтматов – деңиз сымал кең аалам

“Айтматовдон алган сабагым” конкурсуна Кайраты ташкындаган дайра сымал, Калеми бирде калкан, бирде курал. Күрөшүп таза жашоо, эл-жер үчүн,

Отунбаева Мадина: Кыргызстандын экологиясын бузганды токтот!
Отунбаева Мадина: Кыргызстандын экологиясын бузганды токтот!

“Айтматовдон  алган  сабагым” конкурсуна Аалам жазуучусу Айтматов биздин элдин уулу экенин сыймыктануу менен үнүмдү кере дүйнөгө...

Акылбек кызы Айпери: Эң мыкты мурас – тарбия-таалим
Акылбек кызы Айпери: Эң мыкты мурас – тарбия-таалим

"Айтматовдон алган сабагым" конкурсуна Кыргыз элине эле эмес, дүйнө жүзүнө аттын кашкасындай таанымал болгон Айтматовдун чыгармасы башка акын-жаз

Дүйшөнкул кызы Алина: Жакын адамдарсыз бул жашоо – жашоо эмес
Дүйшөнкул кызы Алина: Жакын адамдарсыз бул жашоо – жашоо эмес

“Айтматовдон алган сабагым” конкурсуна Мындан 2-3 жыл эле мурда Чыңгыз Айтматов деген наамды укканда менин оюмда анча деле көп түшүнүктөр жок болч

Тилебалдыева Бермет: Бирөөгө жагалданбай жашоого үйрөнөлү
Тилебалдыева Бермет: Бирөөгө жагалданбай жашоого үйрөнөлү

“Айтматовдон алган сабагым” сынагына Кыш. Мелүүн сыдырым жел. Жылдагыдай эле аба муздак, кыштын кирип келиши менен шаар эли жылуу кийимд