Жомок

Өлүмдөн качкан киши
Өлүмдөн качкан киши

Илгери, илгери Жапон жеринде Сентаро деген киши болот. Анын аты жапон тилинен кыргызчага “Миллионер” деп кот...

Жаныбек Жанызактын котормосундагы англис эл жомоктору
Жаныбек Жанызактын котормосундагы англис эл жомоктору

Уйкудагы сулуу Илгери бир заманда айкөл Падыша менен анын ажайып Ханышасы кыздуу болушат. Алар айабай сүйүнүшөт. "А...

Моңгол эл жомогу: Баёо сагызган, куу түлкү, көйрөң чычкан
Моңгол эл жомогу: Баёо сагызган, куу түлкү, көйрөң чычкан

Сагызган ыргайдын учуна уя салды. Көп өтпөй жети жумуртка тууп баса баштады. Бир күнү түлкү ыргайдын түбүнө келип мындай деди: - Саке, жумурткаңдан...

Грузин эл жомогу: Асма көпүрө
Грузин эл жомогу: Асма көпүрө

Эки айылга каттаган бийик асканын ортосунда чоң капчыгай болуптур. Өрөөндө жашаган эки айылдын тургундары жоондугу билектей төрт кендирге асылган көпүрө куруша

Аракты шайтан жаратыптыр го
Аракты шайтан жаратыптыр го

Поляк эл жомогу: Шайтан кантип аракты ойлоп тапкан Бар экен, жок экен, итке минген кедей болуптур. Жакырдыгын ушундан би...

Беларус жомогу: Бай менен жомокчу
Беларус жомогу: Бай менен жомокчу

Бир бай жомок укканды абыдан жакшы көрчү экен. Ага жомокту канчалык апырта айтышса деле баарына ишене берчү дешет. Ошентип жүрүп ал бир күнү өзү ишенбегидей...

Грузин эл жомогу: Ким акылман
Грузин эл жомогу: Ким акылман

Өзүнүн билими менен акылына абдан сыймыктанган, көрүнгөнгө мактанган окумуштуу кайык жалдап дарыядан өтүп баратып калакчыдан сурайт: - Сенин билимиң...

Италия жомогу: Жаңы көйнөк
Италия жомогу: Жаңы көйнөк

Укмуштай жарды жашаган жубайлар болуптур. Күйөөсүнүн үстүндө үйрүп салар кийими болбоптур. Дагы шымы барына Кудая шүгүр. Аялынын болсо үстүн жабар жалгыз...

Чечен эл жомогу: Катынды башынан
Чечен эл жомогу: Катынды башынан

Бятар деген жигит кыйын чыгат. Башкасын айтпаганда да анын аты аламандан байге бербейт, тайгандары алгыр чыгып, аңдан эч качан куру келбейт. Бятардын даңкы чыгат.

Украин эл жомогу: Абышканын мектепке барганы
Украин эл жомогу: Абышканын мектепке барганы

Жакыр жашаган абышка менен кемпир болуптур. Бир жолу чал айыл өкмөтүнө баратып, чыпкалуу тамеки тиштеген мугалимге жолугуп калат. Ал абышканы тамеки берип сыйлай

Украин эл жомогу: Жашоо чындыгы
Украин эл жомогу: Жашоо чындыгы

Илгери бир кедей болуптур. Ал идиректүү иш жасаган, аркы-беркиге акыл-эстүү караганы менен эч кимге баркы жок экен. Кандайдыр жөндүү кеп айтса да эл: “Бул...

Вьетнам эл жомогу: Коңгуроо жөнүндө ыр
Вьетнам эл жомогу: Коңгуроо жөнүндө ыр

Илгери вьет жеринде төрт акын болуптур. Алардын ар бири өзүн эң таланттуу ыр жаратуучу эсептептир. Бир жолу алар ээрчише басып Будда ибадатканасына келишет. Бул ж

Вьетнам эл жомогу: Жол боюнда соко жасаган уста
Вьетнам эл жомогу: Жол боюнда соко жасаган уста

Жыгач уста соко жасап сатмай болуп, жүз тыйындын көзүнө карабай жакшы жыгач сатып алат. Өткөн-кеткендерден кардар чыгар деген ниетте жол боюна отуруп узана...

Вьетнам эл жомогу: Өгөй жана өз бала
Вьетнам эл жомогу: Өгөй жана өз бала

Илгери Карп аттуу киши болуптур. Ал ак ниет, адептүүлүгү менен атагы чыгыптыр. Карптын аялынын согончогу канабаганда айласы кетип бала багып алышат. Бул чүрпөсү а

Казак эл жомогу: Зеңги-баба
Казак эл жомогу: Зеңги-баба

Илгери, илгери ири мүйүздүү малдын пири Зеңги баба эл арасында жашачу экен. Ал көңүл буруп, кунт коё караган адам бат эле байычу тура. Муну билип калган караламан к

Кабардин эл жомогу: Чиркей менен дарак
Кабардин эл жомогу: Чиркей менен дарак

Чиркей акең зыңылдап, кайдадыр учуп бараткан. Аңгыча шамал келаткан кайсы бир тараптан. Чиркейди алып жөнөдү, ой-бойго койбой арт жакка. Жөн учурба

Македон эл жомогу: Петре жана көрө албастар
Македон эл жомогу: Петре жана көрө албастар

Петре деген жигит бардык жагынан тың чыгат. Иши жөндүү, сүйлөгөнү орундуу, түз жүрөт, баары колунан келет. Кыскасы кыйын. Эл болсо жактырат, жактырганы...

Латыш эл жомогу: Шайтандын жашын билген дыйкан
Латыш эл жомогу: Шайтандын жашын билген дыйкан

Бир жолу кышында дыйкан токой аралап келатса алдынан шайтан чыгат. Экөө сүйлөшө кетип, дыйкан шайтанга “сен” деп кайрылат. Шайтанга мунусу жакпай калып мынд

Лев Толстой: Чычкан кыз
Лев Толстой: Чычкан кыз

ЖОМОК Бир киши дарыя бойлоп баратып, карганын чычканды көтөрүпкелатканын көрүп калат. Ал каргага таш шилтегенде, карга чычканды коё берд

Бурят эл жомогу: Мактанчаак кандек
Бурят эл жомогу: Мактанчаак кандек

Аптаптуу күнү чак түштө көл-шал тердеген картаң ат оор араба тартып келатты. Аны жандаган кандек арабанын көлөкөсүнө жашына чуркап, үнү жетишинче катуу...

Лев Толстой: Бармактай бала
Лев Толстой: Бармактай бала

Жомок Бир кедей кишинин биринен-бири кичинекей жети баласы болуптур. Алардын эң кенжеси ушунчалык чакан дейсиз, төрөлгөндө бармактан чо

Калмак эл жомогу: Акыл айткыч кемпир менен тил алчаак абышка
Калмак эл жомогу: Акыл айткыч кемпир менен тил алчаак абышка

Илгери-илгер абышка менен кемпир жашаптыр. Бир күнү абышка отун алып келатып ийне таап алып, отунга сайып койот. Бул табылгасын үйгө келип кемпирине...

Австралия эл жомогу: Тоок менен коён
Австралия эл жомогу: Тоок менен коён

Бир күнү тоок менен коён жашынмак ойнойт. Тоок күлгө оонап-оонап көмүлүп, эки бутун соройтуп жатып калат. Коён ары издейт, бери издейт, таппайт. Акыры баштыгын жаны

Сэм Макбратни: «Мен сени кандай жакшы көрөм билесиңби?»
Сэм Макбратни: «Мен сени кандай жакшы көрөм билесиңби?»

Жатып уктоочу мезгил да келген, коёнек энесинин уп-узун кулактарынан кармап өзүн көздөй чойду. Анткени апасы аны сөзсүз угуп жатканын билиши керек эле.

Рахима Сыдыкова: Атамдын жомогу
Рахима Сыдыкова: Атамдын жомогу

Жомокту кыштын узун күндөрүндө бизге атам айтып берчү эле. Атам көп сандаган жомокторду, ыр менен айтылып, окуяны драмалуу жана кеңири баяндаган өтө салмак

Белорус эл жомогу: Алмашуу
Белорус эл жомогу: Алмашуу

Абышка-кемпир болуптур. Алардын жаман үйү анан жарым теше жери бар экен. Ушул аз жерди да иштетиш кыйын эле экөөнө. Эптеп акча чогултушуп, көлүк сатып...

Ханс Кристиан Андерсен: Оттук таш
Ханс Кристиан Андерсен: Оттук таш

Ханс Кристиан АНДЕРСЕН (1805–1875) – Дания жазуучусу, улуу жомокчу. Алгачкы чыгармачылыгын ыр жазуу менен баштаган («Өлүм алдындагы бала»...

Молдова эл жомогу: Бейиштеги поп
Молдова эл жомогу: Бейиштеги поп

Күндөрдүн биринде Тындалэ менен Пэкалэ бир попко жалданып иштеп калышты. Поп аябагандай орой, сараң болгондуктан кол астында иштеген кызматкерлеринин сазайын...

Куба эл жомогу: Эшекче жокмунбу!
Куба эл жомогу: Эшекче жокмунбу!

Эки кошуна бар экен. Бир күнү бири эшигинин алдында отурса экинчиси үйүнөн чыга келип, так секире сүйүнүп, кооздук үчүн өстүрүлгөн көк шиберге кулап түшүп,...

Италиян эл жомогу: Гандзирри көлү
Италиян эл жомогу: Гандзирри көлү

Мессина жерине бир бай келиптир. Ал ушунчалык бай экен, өзүнүн канча байлыгы бар экенин да билбептир. Ал жерден Гандзирри көлүнө сейилдеп чыгат да анын сулуулугун

Орус эл жомогу: Ит болгон барин
Орус эл жомогу: Ит болгон барин

Кедей менен барин кошуна жашачу. Бир күнү кедей аз жерден тиштеп ала жаздаган бариндин кабаанак итин таяк менен чаап өлтүрүп алат. Барин кедейди сотко...

Италия эл жомогу: Бир тоголок капуста
Италия эл жомогу: Бир тоголок капуста

Так деӊиздин жээгинде эскилиги жетип кыйшайган жаман там  турган. Ал үйдө андан да карган балыкчы чал-кемпири менен жашады. Алар өтө жакырчылыкта күн көрүшкөн.

Еврей эл жомогу: Көп түрдүүлүктүн көркү
Еврей эл жомогу: Көп түрдүүлүктүн көркү

Балдарым, жер жүзүндөгү ар бир эл жалпы адамзат үчүн кандайдыр бир жакшы нерсе тартуулаган. Көптөгөн элдер пирамидаларды, айкелдерди, храмдар менен шаарларды тур

Араб эл жомогу: Жиха жана үч жолоочу
Араб эл жомогу: Жиха жана үч жолоочу

Жиха коон-дарбыз өстүрмөк болду. Жайы бою жакшылап багып мол түшүм алды. Коондорунун салмагы жыйырма, дарбыздары элүү килого жетти. Бир күнү качыр минген...

Болгар эл жомогу: Эчки кулак Троян падыша
Болгар эл жомогу: Эчки кулак Троян падыша

Троян падыша абдан келбеттүү болгону менен кулагы эчкиникиндей болот. Мындай кемчилигин эч кимге билгизбестен кулакчындуу баш кийим кийчү экен. Анын чачын кырга

Болгар эл жомогу: Карышкыр менен сагызган
Болгар эл жомогу: Карышкыр менен сагызган

Кара канат, ак каптал сагызган учуп келаткан, жөн учпай адатынча баарын сыдыргыга салгандай карап бараткан. Караса куйругун кыпчыган, башын жерге салган, кулагы ш

Индей эл жомогу: Жөргөмүш менен түлкү
Индей эл жомогу: Жөргөмүш менен түлкү

Жөргөмүш бир күнү ээн талаага ууга чыкты. Окчонтоюн окко толтуруп алган. Окту эмнеден жасамак эле ал, чөп-чардан да. Алдынан Түлкүгө кабылды. –...

Армян эл жомогу: Аялдын жалаасы
Армян эл жомогу: Аялдын жалаасы

Бир эркек көп сыйынчу болот. Аны тыңшап жүргөн аялы бир күнү мындай дейт: – Байым, эмне үчүн аялдын жалаасынан сакта деп Кудайга сыйынбайсың? –...

Албан эл жомогу: Коркконго кош көрүнөт
Албан эл жомогу: Коркконго кош көрүнөт

- Үйдө суу калбаптыр, - деген чоң эне чоң чаканы алып сууга жөнөдү. Ал кетери менен неберенин да сууга баргысы келип, өзүнө чак чаканы алып чоң эненин...

Америка эл жомогу: Капитандын рецепти
Америка эл жомогу: Капитандын рецепти

Тээ илгерки заманда бардык эле жел кемелерде жана аларга караганда көлөмдүүрөк жөн кемелерде деле дарыгерлер болчу эмес. Анткен менен кеменин өздүк курамынан ки

Америка эл жомогу: Йоркширликтер сөзгө бекем!
Америка эл жомогу: Йоркширликтер сөзгө бекем!

Англиядан качандыр бир Америкага көчүп келип, чыныгы янки болуп чыга келген йоркширликтерди оңой эле таанууга болот. Ант...

Кыргыз эл жомогу: Хандын букасы менен жардылардын букаларынын сүзүшкөнү
Кыргыз эл жомогу: Хандын букасы менен жардылардын букаларынын сүзүшкөнү

Илгери-илгери бир заманда эмне кыларын билбей башы ооруган хан: – Менин букам менен ким букасын сүзүштүрөт? – деп бардык элге жарыя кылат. Биринен

Сергей Козлов: Козу карын
Сергей Козлов: Козу карын

ЖОМОК Асманы ачык, күнү жаркын, дарактарынын алтын түс жалбырактары жаап жаткан токойдогу кадимки күз күндөрүн

Филиппин эл жомогу: Эмне үчүн деңиздин суусу туздуу
Филиппин эл жомогу: Эмне үчүн деңиздин суусу туздуу

Карылардан укканыбызга караганда качанкы бир заманда деңиздин суусу тузсуз болуптур. Азыр эми ит ичкистей ачуу. Буга Ангалону чагып алган кумурска күнөөлүү деше

Ингуш эл жомогу: Ачкалык, суук жана уйку
Ингуш эл жомогу: Ачкалык, суук жана уйку

Бир жолу ачкалык, суук жана уйку ким күчтүү деп мелдеше кетишет. - Тетиги кой кайтарып жүргөн баланы көрдүңөрбү? Биз ошол бала аркылуу өз күчүбүздү...

Америка эл жомогу: Кардардыкы дайым туура
Америка эл жомогу: Кардардыкы дайым туура

Бир фермер адвокаттык кеңседен кеңеш алганы келди. – Улуу урматтуум, – деп кайрылды ал адвокатка, – мен сизге өзүмдү абдан тынчсыздандырган бир иш ме

Белорус эл жомогу: Кедейдин барин менен түштөнгөнү
Белорус эл жомогу: Кедейдин барин менен түштөнгөнү

Кайсы бир майрамда үй алдындагы узун отургучта дыйкандар ар кайсыдан кеп салып отурушту. Аңгыча аларга басып келген кыштактын кызыл кулак соодагери сөзгө кошулу

Бурят эл жомогу: Сагызган жана балапандары
Бурят эл жомогу: Сагызган жана балапандары

Бир жолу сагызган балапандарына мындай деди: - Балдарым, силер эми чоңойдуңар, канат кагып учканга жарайсыңар, андыктан өз жаныңарды багышыңар керек. Кантип

Казак эл жомогу: Чабалекейдин куйругу эмнеге эки ачакей болуп калган
Казак эл жомогу: Чабалекейдин куйругу эмнеге эки ачакей болуп калган

Илгери-илгери дүйнө жүзүн Айдахар деген коркунучтуу жылан башкарчу экен. Эки жүздүү чиркей ага кызмат кылат. Жылан чиркейди өзүнө чакырып: - Дүйнө...

Василий Сухомлинский: Айнек Киши
Василий Сухомлинский: Айнек Киши

ЖОМОК Бир кичинекей баланын Айнек Киши аттуу оюнчугу бар эле. Бала аны абдан жакшы көргөндүктөн дайыма жууп-сүрүп, мөлтүр

Наталья Абрамцева: Жоготуу (жомок)
Наталья Абрамцева: Жоготуу (жомок)

Чоң эне күзгүнүн алдына гүлдөрдү койду. Күзгү деген эмне экенин билбеген гүлдөр андан өздөрүн көрүп, абдан суктанышты, ушундай сулуу жандар бар экенине...

Египет эл жомогу: Алибек Кашкашы
Египет эл жомогу: Алибек Кашкашы

Египеттин жүрөгү саналган Каирде Алибек Кашкашы деген сол бутунан аксаган, жөн аксабай бийлегендей кадам таштаган чал бо...

Алтай эл жомогу: Сарыкан
Алтай эл жомогу: Сарыкан

Илгери Алтайда Сарыкан деген кан жашаптыр. Анын жер бетин бербеген калың малы, кандыгына батпай ашып-ташкан дүйнө-мүлкү болуптур. Анткен менен Сарыкан...

Авар эл жомогу: Үч ууру
Авар эл жомогу: Үч ууру

Үч ууру жашаптыр. Бири Кикундан экен, экөөсү Гергебилден болушат. Бир күнү үчөө жолугуп калып, кимибиз кыйынбыз деп мелдеше кетишет. - Эмне акыйлашып...

Белорус эл жомогу: Бир ит болгон экен
Белорус эл жомогу: Бир ит болгон экен

Дыйкандын Серко аттуу ити бар эле. Көп жыл өтүп ал абдан карыйт. Мындан  эми эч кандай пайда жогун түшүнгөн кожоюн көчөгө кубалап чыгат. Ошентип Серко талаада ка

Эрик Киммел: Гершеле, ханука* жана албарстылар
Эрик Киммел: Гершеле, ханука* жана албарстылар

Бул окуя хануканын биринчи түнү болду. Гершеле Острополер жолдо бараткан. Чарчап, ачка экенине карабай, анын кыймылы шай...

Ханс Кристиан АНДЕРСЕН: Оттук таш
Ханс Кристиан АНДЕРСЕН: Оттук таш

Ханс Кристиан АНДЕРСЕН (1805–1875) – Дания жазуучусу, улуу жомокчу. Алгачкы чыгармачылыгын ыр жазуу менен баштаган («Өлүм алдындагы бала»...

Шелдон Оберман: Эс алгысы келген шамал
Шелдон Оберман: Эс алгысы келген шамал

ЖОМОК Борошо дүйнө кезип, эс алчу орун издеп жүрдү. Өмүр бою жердин чар тарабын калтырбай чапкылап жүрүп, чарчап бүтүп, карылыгы

Туз жөнүндө араб эл жомогу
Туз жөнүндө араб эл жомогу

Илгери-илгери бир бай көпөс жашаптыр, анын үч кызы бар экен. Бир жолу эригип олтуруп, кыздары аны канчалык жакшы көргөнүн сынап көргүсү келет. Адегенде ал улу

Белорус эл жомогу: Өзүн бир жолу алдаган попту Тарас кантип эки ирет алдаганы
Белорус эл жомогу: Өзүн бир жолу алдаган попту Тарас кантип эки ирет алдаганы

Илгери бул дүйнөдө бир чор таман кедей болгон экен. Эч качан төрөбөгөн аялы экөө гана жашашса да, дайыма каатчылыктан каржалып өмүр сүрүшөт. Дагы бир күнү...

Кыргыз эл жомогу: Ысык-Көл
Кыргыз эл жомогу: Ысык-Көл

Илгери, илгери мындан нечен жүз жыл мурда, ушул бууракандап толкундап турган Ысык-Көлдүн орду гүлдөгөн тегиз мейкиндик болуптур. Буралган калың чөптүү...

Казак эл жомогу: Атумтай менен Нашарван
Казак эл жомогу: Атумтай менен Нашарван

Илгери Атумтай жана Нашарван аттуу эки дос болуптур. Атумтай жоомарттыгы менен атагы чыгып, Нашарвандын укмуштуудай адилеттиги бар экен. Алардын ынтымакка ширел

Италия эл жомогу: Бир тоголок капуста
Италия эл жомогу: Бир тоголок капуста

Так деӊиздин жээгинде эскилиги жетип кыйшайган жаман там  турган. Ал үйдө андан да карган балыкчы чал-кемпири менен жашады. Алар өтө жакырчылыкта күн көрүшкөн.

Жакут эл жомогу: Айлакер келин
Жакут эл жомогу: Айлакер келин

Илгери бир кедей абышканын акылдуу кызы болот. Анын абдан бай айылдашынын аңкоо баласы бар экен. Абышка бай менен куда болгусу келип, кызын анын акылсыз...

Карель эл жомогу: Айлакер жомокчу
Карель эл жомогу: Айлакер жомокчу

Илгери бир падыша жашаптыр. Ал ушунчалык жомок укканды жакшы көрчү экен дейсиң, тимеле жомоксуз жашай албачудай боло берчү дейт. Бирок күнүгө жомоктор...

Чыгыш элдеринин жомогу: Кембагал менен бакыт
Чыгыш элдеринин жомогу: Кембагал менен бакыт

Бир кембагал адатынча бактысыз тагдырына нааразы болуп, Жаратканга да наалат айтып күңкүлдөй сөгүнүп келе жатып, бугу чыкпай калчудан бетер буркулдап коё...

Парсы эл жомогу: Бүргө күйүп өлдү, кумурска күйүттө!
Парсы эл жомогу: Бүргө күйүп өлдү, кумурска күйүттө!

Бүргө менен кумурска дос болуп, чогуу жашай башташты. Бир күнү экөө нан бышырмай болуп, тандыр жагышат. Кумурска камыр жууруп, ачытат, бүргө аны тандырга жабам деп

Марий эл жомогу: Күзгү сымал үй-бүлө
Марий эл жомогу: Күзгү сымал үй-бүлө

Эрди-катын жашаптыр. Аялы абдан таза, апакай жүздүү адемилигине жараша жаркылдаган жан экен. Эркек тескерисинче, кунигинен келген ширидей кара, кабагы карыш неме

Англис эл жомогу: Мышык менен Тотукуш
Англис эл жомогу: Мышык менен Тотукуш

Мышык менен тотукуш жакшы дос болуп, бири-бирине сый көрсөтө башташат. Биринчи болуп мышык тотукушту конокко чакырат. Жарым чыны күрүч, ушунча өлчөмдө...

Чукча эл жомогу: Куйрук
Чукча эл жомогу: Куйрук

Үч күндөн бери оозуна наар албаганынан улам башын салбыратып, бутун эптеп кыбыратып, куйругун сүйрөп (ал кезде аюунун куйругу узун болуптур) келе жаткан аюуну көр

Марий эл жомогу: Жыландын тили
Марий эл жомогу: Жыландын тили

Бир жигит бармактайынан баштап кой кайтарат. Бир жолу жолунда баратып, жер алдына түшүп кетип, көз ачып жумганча жыланды...

Кыргыз эл жомогу: Балта жутар
Кыргыз эл жомогу: Балта жутар

Илгери бир заманда Чомотой аттуу саятчы бүт куштардын тилин билчү экен. Бир күнү өз үйүн

Кыргыз эл жомогу: Домонун кызы
Кыргыз эл жомогу: Домонун кызы

Илгери-илгери мүнүшкөр Домонун жалгыз кызы бар экен. Бир күнү мүнүшкөр ойлонуп олтуруп: – Көзүмдүн тирүүсүндө кызымды жайына тапшырайын! – деп күйөөгө

Азербайжан эл жомогу: Шейдулла жалкоо
Азербайжан эл жомогу: Шейдулла жалкоо

Азыр эмес, илгери-илгери бир Шейдулла деген киши жашаптыр. Ал өтө жалкоо болуптур.  Мындан улам абдан жакыр жашап, аялы, балдары салбырап кийинип,...

Жаңы жылдык жомок: Жаңы жыл түнү
Жаңы жылдык жомок: Жаңы жыл түнү

Таши Тюдордун шөкөттөөсү Светланы Борднердин айтып берүүс

Калмак эл жомогу: Ча-алп келатат!
Калмак эл жомогу: Ча-алп келатат!

Кыртыш жара оргуштап чыккан, жер кезе мөлтүлдөп аккан булак боюнда алма бак өсө турган. Бул жазда ушул арадан өтүп бараткан Суркоён булактын Сур кашка...

Украин эл жомогу: Коёндун майы
Украин эл жомогу: Коёндун майы

Бир пан алыскы жолго аттанат. Учкаяк жүрүшү бар кош ат чегилген, жыпылдай жүргөн эки дөңгөлөктүү арабасына отурат. Шатыра-шатман жүргөн, шайдоот кыймылдаган...

Белорус эл жомогу: Эмчи кемпир
Белорус эл жомогу: Эмчи кемпир

Жепирейген үйлөрүнүн саны он түтүндөн ашпаган чакан кыштакта өтө карыган кемпир жашаптыр. Анын абда-ан эскирген жаман тамы кулаганы калганда жакшы кишилер табыл

Кабардин эл жомогу: Жабагы кантип айылды сактап калды
Кабардин эл жомогу: Жабагы кантип айылды сактап калды

Бир айылда Жабагы аттуу бала жашаптыр. Ал атасы да, апасы да жок томолой жетим болуптур. Ал тургай анын айылга кантип, кай жактан келгенин эч ким билбептир. Кичинек

Индей эл жомогу: Кирпи кантип тикенектүү болгону
Индей эл жомогу: Кирпи кантип тикенектүү болгону

Бир жолу кирпи (ал кезде бул жаныбардын денеси жылаңач болуптур) бийик даракка чыга качып, аюунун азуусунан араң кутулат. Эртеси күнү кирпи токой аралап...

Индей эл жомогу: Жаратуучунун бизонду жазалаганы
Индей эл жомогу: Жаратуучунун бизонду жазалаганы

Илгери, илгери дүйнө али жаш кезде жаныбарлардын эң негизгиси жана күчтүүсү бизон болуптур. Ал кезде бизондордун жонунда бийик сериси жок болуп абдан шамдагай кы

Бурят эл жомогу: Кызыл бука
Бурят эл жомогу: Кызыл бука

Илгери бир мерген аялы менен жашаптыр. Алардын абдан чоң жана семиз кызыл букасы болуптур. Бир күнү мерген мындай дейт: - Кел, буканы союп алалы. -...

Грузин эл жомогу: Урушчаак кемпирлер жана акылдуу кыз
Грузин эл жомогу: Урушчаак кемпирлер жана акылдуу кыз

Бир кыштакта эки урушчаак кемпир жашаптыр. Кыштакты кесип өткөн дарыянын бири бул өйүзүндө, бири башка өйүзүндө жашаган бул экөөнүн өз ара урушкан беймаалдыгы ал

Грузин эл жомогу: Падышанын бакма баласы
Грузин эл жомогу: Падышанын бакма баласы

Бала көрбөгөн бир падыша жашаптыр. Карылыктын карааны жакындаганда артына мураскор калтырыш үчүн бала багып алмай болот. Бир келесоого падышалыгын таштамак...

Вьетнам эл жомогу: Ааламда жок жылан
Вьетнам эл жомогу: Ааламда жок жылан

Илгери бир кыштакта калп айтып мактанганды абдан жакшы көргөн киши жашаптыр. Бир күнү жунглиге отунга кеткен ал кайтып келип аялына мындай дейт: - Мен...

Вьетнам эл жомогу: Кемпайдын көз айнек тандаганы
Вьетнам эл жомогу: Кемпайдын көз айнек тандаганы

Качандыр бир кезде биздин элде абдан акылсыз адам жашаган экен. Андай макоо мурда-кийин эч болбоптур. Анда эмесе анын бир жоругун айтып өтөлү. Бир күнү...

Венгер эл жомогу: Эки ач көз мамалак
Венгер эл жомогу: Эки ач көз мамалак

Калың токойдо жашаган картаң аюунун эки мамалагы болот. Абдан ач көз, ичи тар, ынтымагы жок алар эс тартканда бакыт издеп жөнөмөй болушат. Жолго чыгарда...

Кыргыз эл жомогу: Жети бала
Кыргыз эл жомогу: Жети бала

Бир кедей кемпирдин жети баласы болот. Ал балдар абдан акылдуу болуп чоңоюшат. Өнөр үйрөнүү үчүн жетөө жети өнөргө тырышышат. Күндөрдүн биринде кемпир...

Бурят эл жомогу: Будамшаа Даа менен поп
Бурят эл жомогу: Будамшаа Даа менен поп

Бир жолу өлүк жашыруу боюнча кандайдыр токтом чыккандан улам эл чуулдап калды, бул боюнча кабары жок Будамша Даа айыл башчысына атайы барып тактап сурады: &mda

Африка эл жомогу: Коркоктор
Африка эл жомогу: Коркоктор

Бир жолу коён бак түбүндө отуруп өзүнчө сүйлөнөт: - Биздин дүйнө кандай коркунучтуу! Ар бир кадамың сайын душман. Анан калса кырсыктарчы: жер титирөө, бороон,

Жерди жонуна көтөргөн Ташбака
Жерди жонуна көтөргөн Ташбака

Жозеф Бручектин “Түпкүлүктүү Америкалыктардын жомокторунан” (Түндүк америкалык индейлердин жомогу)   Жер жаралг

Армян эл жомогу: Пахлаванын даамы
Армян эл жомогу: Пахлаванын даамы

- Кайсы тамак эң даамдуу? Бул бериле жүргөн суроого ар ким бере жүргөн жообун айтып, мактаган тамагын эмне үчүн жакшы көрүп жээрин айтып, далилдегенге аракет

Жозеф Бручек: Өлүм кайдан келди[1]
Жозеф Бручек: Өлүм кайдан келди[1]

Жозеф Бручектин “Түпкүлүктүү америкалыктардын жомоктору” деген китебинен Дүйнө жаңы жаралганда Чал менен Кемпир ары-бери басып, &

Жапон эл жомогу: Эки бака
Жапон эл жомогу: Эки бака

Илгери Киото Жапониянын борбору болуп турганда, анын четиндеги жарым-жартылай кургаган кудукта бир бака жашаптыр. Текебер мүнөз күтүп, көптү теңине албай, кудугу

Жапон эл жомогу: Карга жана булут
Жапон эл жомогу: Карга жана булут

Илгертен бери эле карга менен мышык келишкис душмандардан экен. Бирок алар андан мурда жакшы курдаштардан болуптур. Анан эле пикирлери келишпей калыптыр. Ал мынд

Армян эл жомогу: Ууру
Армян эл жомогу: Ууру

Байдын үйүнө кирип жаңы эле баалуу буюмдарды чогулта баштаганда кожоюн үстүнөн чыгат. Ал ууруну кармап таяк менен сабамакчы болгондо анысын колунан жулуп...

Африка эл жомогу: Калыс бөлүштүрүү
Африка эл жомогу: Калыс бөлүштүрүү

Бир жолу Арстан, Карышкыр, Түлкү аңчылыкка бирге чыгып, жолдору болуп, бир эшек, бир жейрен, бир коён колго тутулат. Аңч...

Армян эл жомогу: Күзгү
Армян эл жомогу: Күзгү

Тимур-Ленг көптөгөн өлкөлөрдү каратып,  Европага жетет. Европадан ал биринчи жолу күзгүнү, андан түрү суук өзүн көрүп ыйлап жиберет. Түнү бою ыйлаган ал та

Жапон эл жомогу: Маймыл күйөө бала
Жапон эл жомогу: Маймыл күйөө бала

Бир абышка болуптур. Бир күнү ал бартаң чөптүн тамырын жыйнаганы токойго барат. Бартаңдын тамыры жерге бекем тамырлап ал...

Африка эл жомогу: Эки чакалуу кудук
Африка эл жомогу: Эки чакалуу кудук

Бир жолу кирпи менен чөө жолугуп калышат. - Кайда баратасың? – сурайт чөө. - Бакыт издеп баратам, - жооп берет кир...

Чех эл жомогу: Билимдүү аяш ата
Чех эл жомогу: Билимдүү аяш ата

Бир киши уулун шаардагы мектепке берет. Бул үчүн көп акча төлөйт. Жай келип, бала каникулга тарайт. Атасы уулунун билими...

Кытай эл жомогу: Бача падыша жана кумурскалар
Кытай эл жомогу: Бача падыша жана кумурскалар

Бир чакан өлкөнүн Бача деген падышасы болуптур. Ал падыша катары анча бай болбосо дагы колу ачык экен. Элди чогултуп там...

Кытай эл жомогу: Жолборс менен эшек
Кытай эл жомогу: Жолборс менен эшек

Кытай жеринде эшек жок кезде кеме менен деңиз кесип белгисиз өлкөлөрдү кыдырган бир соодагер кайра кайтканында эшек ала ...

Жапон эл жомогу: Бир көздүүлөр өлкөсүндө
Жапон эл жомогу: Бир көздүүлөр өлкөсүндө

Бир киши мээнет кылуудан тажап, жеңил оокаттын жолун издей баштайт. Бир жумуш өтө машакат көрүнсө, экинчиси – аз к...

Кытай эл жомогу: Жумуртканы ким уурдады?
Кытай эл жомогу: Жумуртканы ким уурдады?

Бао-гунду кызматка дайындашты. Бул тууралуу уккан жеңеси ойго батты: “Бала кеңседе отуруп маселе чечкенге өтө эле ...

Кытай эл жомогу: Бала менен акылман
Кытай эл жомогу: Бала менен акылман

Күн жаркый тийген жакшынакай күндөрдүн биринде акылман арабасында адатынча ойлуу кетип бараткан. Бир маалда аттар күтүүсүз токтоду. Акылман баш көтөрө...

Кытай эл жомогу: Тил алчаак жардамчы
Кытай эл жомогу: Тил алчаак жардамчы

Бир дарыканачы жардамчысы эмне иш кылса да кынтык таап, жактырбай уруша берчү экен. Бир ирет кожоюн шакирти дагы бир жол...

Кытай эл жомогу: Сатылган көлөкө
Кытай эл жомогу: Сатылган көлөкө

Бир кыштактын эң бай кишисинин үй алдына абдан чоң тыт дарагы өсүп чыгат. Бир жолу өтүп бараткан ушул эле айылдын бир ке...

Кытай эл жомогу: Коңгуроо
Кытай эл жомогу: Коңгуроо

Көп кылымдар мурда кытай императору жаңы борбор куруу буйругун берет. – Мен бул шаарды Бээжин деп атайм жана ал Же...

Кытай эл жомогу: Гун Ечан
Кытай эл жомогу: Гун Ечан

Гун Ечан аттуу студент жакыр жашаганы менен абдан билимдүү болуптур. Анын чымчыктардын тилин билген укмуштуудай өнөрү да...

Англис эл жомогу: Чоң энемдин бабасы
Англис эл жомогу: Чоң энемдин бабасы

Мен такыр калп айтпайм. Ишенбесеңер чын жүрөктөн чыккан жомогумду уккула. Өткөн жекшембиде таң атпай, болжолдуу түрдө ке...

Кытай эл жомогу: Жалкоо
Кытай эл жомогу: Жалкоо

Бар экен, жок экен, бир акылдуу, сулуу, ак көңүл жана эмгекчил кыз болгон экен. Он сегизге толгонунда турмушка чыгып, ат...

Америка жомогу: Жолсуз сунуш
Америка жомогу: Жолсуз сунуш

Жаш янки бай фермердин кызы менен көпкө чейин сүйлөшүп жүрөт да, сөзү бүткөндө атасынан кыздын колун сурап келет. Жаш жи...

Америка эл жомогу: Үч жүйө
Америка эл жомогу: Үч жүйө

Бир вермонттук кошунасынын казанын сурап келип кызылча ширесинен шекер тартып, жумушун аяктаган соң кайрып берет. Бирок казандын ээси оокатын жарактан...

Кытай эл жомогу: Ак ниет кызматчысын таарынткан өкүмдардын арманы
Кытай эл жомогу: Ак ниет кызматчысын таарынткан өкүмдардын арманы

Байыркы заманада Кытай тарыхынын Жаз жана Күз мезгилинде[1] канзаада Жин экинчи аялын алаканына салып, тилинен чыкпайт ж...

Алтай эл жомогу: Жүз акыл
Алтай эл жомогу: Жүз акыл

Түлкү менен каркыра жолугуп калышат. Каркырага кунт коё караган түлкүнүн боору ооруйт: - Байкуш каркыра, сенин эки эле б...

Азербайжан эл жомогу: Акылдуу аял
Азербайжан эл жомогу: Акылдуу аял

Илгери бир ынтымактуу эрди-катын жашаптыр. Алар бири-бирине эч качан катуу айтышпай, өз ара көз караштарынан эле түшүнүш...

Азербайжан эл жомогу: Падыша менен багбан
Азербайжан эл жомогу: Падыша менен багбан

Бир багбан өмүр бою бел чечпей эмгектенип, эң бир керемет бакча өстүрөт. Дүйнөдөгү бардык өсүмдүктөр менен жемиштер өскөн бул бактын даңкы дүйнөгө дүң...

Кыргыз эл жомогу: Ынтымак ажалдан сактады
Кыргыз эл жомогу: Ынтымак ажалдан сактады

Илгери убакта бир бечара болгон экен. Болгону бир жаман үйү бар экен. Мындан башка үрүп чыгарга ити да жок экен, отун са...

Абхаз эл жомогу: «Ашкабактагы коёнек» тамагы
Абхаз эл жомогу: «Ашкабактагы коёнек» тамагы

Колуктумдун «Ашкабактагы коён» деген жакшы тамагы бар. Аны ал жакында эле ойлоп тапты, тагырак айтканда, кок...

Абхаз эл жомогу: Эки чычкан
Абхаз эл жомогу: Эки чычкан

Бир күнү үй чычканы менен токой чычканы жолугуп калышат. Учурашып таанышкан соң үй чычканы талаа чычканынан жашоо-турмуш...

Авар эл жомогу: Мышык менен чычкандар
Авар эл жомогу: Мышык менен чычкандар

Бир жолу мышык Кудайга тобо келтирип, кетирген күнөөлөрү үчүн Мекеге барып сыйынып келерин жарыялайт. Анын алдында жасаган кыянаттыгы, кырып-жойгон мыкаачылыгы&nb

Авар эл жомогу: Тең теңи менен
Авар эл жомогу: Тең теңи менен

Бир чычкан баласы менен тегирменден орун алгандан кийин тыңый баштайт. Тамак көп, санаа жок болгондуктан тимеле жүнү жыл...

Авар эл жомогу: Жаштыктын сыры
Авар эл жомогу: Жаштыктын сыры

Бир адилет жана чынчыл тегирменчи жашаптыр. Ак эмгеги менен жан багып, арам ишке барбаптыр. Адамдарга жакшылык кылууга дайым даяр экен. Бир жолу ал тегирмени

Тофалар эл жомогу: Хун-кызы
Тофалар эл жомогу: Хун-кызы

Биздин кичкентай чычканыбыз бар, Хун-кызы[1] дейбиз аны. Көлдө жашайт. Укмуштай чабак урат, укмуштай чумкуйт сууга. Бир ...

Кыргыз эл жомогу: Жаныбек мерген жана анын баласы
Кыргыз эл жомогу: Жаныбек мерген жана анын баласы

Илгери өткөн заманда, жан-жаныбар аманда көргөнүн жаза кетирбеген, көзгө атар Жаныбек аттуу мерген болуптур. Кайсы убакт...

Жакут эл жомогу: Жылкы менен бугу
Жакут эл жомогу: Жылкы менен бугу

Бир жолу жылкы чөбү жайкалган жашыл талаага туш болуп, бир топ күн өзү жалгыз ээн-жайкын жайылат. Жөн жайылбай жал байла...

Жакут эл жомогу: Акылсыз келин
Жакут эл жомогу: Акылсыз келин

Бир аял кызын турмушка узатып жатып акыл айтат: - Барган жериңдеги улуулардын тилин ук, айткандарынын бирин калтырбай ат...

Еврей эл жомогу: Кокустуктан жан калуу
Еврей эл жомогу: Кокустуктан жан калуу

Винница шаарында Мойше-Аншел дегенди шайтандар кантип уурдаганы жөнүндө жомок жайылыптыр эл оозунда. Бул шумдук түнкү са...

Кыргыз эл жомогу: Сырдуу шакек
Кыргыз эл жомогу: Сырдуу шакек

Өткөн бир заманда бир Нуржан деген кишинин Айкыз, Гүлкыз, Нуркыз аттуу үч кызы, Сарытай аттуу жалгыз баласы болуптур. Анча-мынча чарбасы менен жан багуучу...

Македон эл жомогу: Поптун насааты
Македон эл жомогу: Поптун насааты

Кайсы бир диний майрамда поп сыйынганы келген элге кадимки насаатын айтат: - Эки көйнөгүң болсо бирин жакырга бер, үч то...

Чечен эл жомогу: Жылан менен кедей
Чечен эл жомогу: Жылан менен кедей

Падыша түшүндө бакчасына эчкилер кирип кеткенин көрүп, түшүн жорутмай болот. Бирок ак сарайдагы жан-жөкөрлөрүнүн эч кими...

Тофалар эл жомогу: Сууда жашаган дөө
Тофалар эл жомогу: Сууда жашаган дөө

Көл жээгинде уулу экөө гана жашаган жалгыз бой зайып болуптур. Уулу көлгө барып балык тутуп келчү экен. Бир курдай көлдү...

Удмурт эл жомогу: Ач көз соодагер
Удмурт эл жомогу: Ач көз соодагер

Бир соодагерге күн абдан кыска сезилди: кеч чыгат да эрте батат. Чөп чабууга жалдаган батрактары талаага жетип жаңы эле иштеп баштаганда күн кечтеп баратты. Тимел

Африка эл жомогу: Өзгөчө жүзүм
Африка эл жомогу: Өзгөчө жүзүм

Эки ынак дос бир күнү урушуп кетишет. Жакалашып мушташып, тимеле жүз карашкыс болушат, жолукканда саламга да келбеген ду...

Калмак эл жомогу: Убакыт алмашуусу
Калмак эл жомогу: Убакыт алмашуусу

Хан элинен даанышмандарды издеп, ким өзүн акылдуу эсептесе алдына келүүсүн буюрган жарлык айттырат. Ар бир киши өзүн акы...

Еврей эл жомогу: Көп түрдүүлүктүн көркү
Еврей эл жомогу: Көп түрдүүлүктүн көркү

Шаар имамдары Персия падышасын мында байырлаган азганакай еврей журттундагыларга каршы үндөй баштайт. Ал тургай алар Алланын атынан сүйлөп, каапыр еврейлерди...

Кыргыз эл жомогу: Айлакер бала
Кыргыз эл жомогу: Айлакер бала

Илгери бир чоң шаарда ата-энесинен эрте ажыраган жетим бала жашайт. Ал өтө эле баамчыл, көрөгөч, айлакер. Бирок элден тилемчилик кылып, ошону менен жан...

Вьетнам эл жомогу: Сүйлөгөн бутак
Вьетнам эл жомогу: Сүйлөгөн бутак

Бирөө жолоочулап кетип баратып чоң дарактын түбүнө өргүйт. Жакшылап уйку кандыра эс алып, сапарын улантмакчы болуп карас...

Акылым бар, акчам жок
Акылым бар, акчам жок

ЖОМОГУ Бегмат аттуу бир акылдуу адам болгон экен. Бирок колунда такыр оокат болбоптур, ким эмне берсе ошону алып, оокат ...

Поляк эл жомогу: Эмне үчүн коён эт жебейт
Поляк эл жомогу: Эмне үчүн коён эт жебейт

Илгери түлкүлөр эт жечү эмес экен. Алар кадимки малдай чөп оттоп, мөмө терип жан багыптыр.  Бир жолу түлкүгө бөрү ж...

Еврей эл жомогу: Күлкүчү музоо
Еврей эл жомогу: Күлкүчү музоо

Айылдык еврей чийнесин кылдыратып жакынкы жайдагы Слихес[1] майрамына жөнөйт. Элул[2] айдын этегиндеги түн караңг

Камбожа эл жомогу: Уй уурдааган жосун
Камбожа эл жомогу: Уй уурдааган жосун

Бирөө уй сатып алып, үйүнө жетери менен откозуп чыгат. Уй оттогуча, тук этип уктамакчы болот. Ээси уктап жатканда бөтөн бирөө анын уюн аргамжысынан чечип, жетелеп

Кытай эл жомогу: Сараң бай
Кытай эл жомогу: Сараң бай

Мелмилдеп агып жаткан, кээде жинденип толкуп-ташкан Хуанхе дарыясынын жээгиндеги кыштакта бир сараң бай жашаптыр. Эч кимге жакшылык кылбаган, жумушчуларын...

Литва эл жомогу: Адам менен түлкү
Литва эл жомогу: Адам менен түлкү

Токойдо чөп чаап жүргөн бир адам чарчаганда көлөкөгө жата кетти. Шарт-шурт үн чыгып эки жагын карангыча, пайда болот куу түлкү ал аңгыча. Түкөң адатынча...

Литва эл жомогу: Мышык эмне үчүн тамак жеп бүткөндө жуунат
Литва эл жомогу: Мышык эмне үчүн тамак жеп бүткөндө жуунат

Чыркылдап үнүн баспаган, секирип кадам таштаган таранчы эгинге конот, каалашынча чокуп тоймой болот. Аңгыча шакапта өңүп жаткан, чыгарбай демин каткан...

Кыргыз эл жомогу: Сырдуу булак баяны
Кыргыз эл жомогу: Сырдуу булак баяны

Илгери-илгери бир эшен болгон экен, жашы жетимиштен ашканына карабастан жаны тынбаган, жер чабыттап бүтпөгөн адам. Айлынан безип, үч айда үйүнө бир келүүчү экен. А

Америка жомогу: Жолго чыккан янки
Америка жомогу: Жолго чыккан янки

Бостондук бирөө Вермонт штаты аркылуу Честерфилд шаарына аттанат. Жолдон жоон дарак кыйып аткан жигитке кездешет. — Жек, Жек! — дейт жолоочу....

Немис эл жомогу: Шильдбюргерлердин коңгуроо катканы
Немис эл жомогу: Шильдбюргерлердин коңгуроо катканы

Бир жылы немис жергесинде согуш оту тутанары угулду. Бул кабар жеткенде туулган шаары Шильд үчүн катуу күйгөн, аны абдан сүйгөн шильдбюргерлер өзүлөрүнүн...

Немис эл жомогу: Жалгыз шильдбюргер[1] Шильд[2] шаарынын намысын кантип сактаганы
Немис эл жомогу: Жалгыз шильдбюргер[1] Шильд[2] шаарынын намысын кантип сактаганы

Байталына минип, өз жонуна чоң кап унду бөлүп арткан (ушундай кылса байталына жеңил болот деп ойлогон) шильдбюргер тегирменден келатса так эле Шильд шаарынын...

Акылмандык жөнүндө алжир эл жомогу
Акылмандык жөнүндө алжир эл жомогу

Бул дүйнөдө бир акылдуу жана колунан баары келген адам жашаптыр. Ал кездеме токуп, жол оңдоочу, үйлөрү жана көпүрөлөрдү ...

Латыш эл жомогу: Чиркей менен карышкыр
Латыш эл жомогу: Чиркей менен карышкыр

Кашабаң сазда ылаалаган атты көрүп жөнөп калды. Жара тартып казысына карын кампайтмакчы болду. Оңдой берди болуп айлана ээн, иттердин үргөнү, адамдарын...

Латыш эл жомогу: Дыйкан менен падыша
Латыш эл жомогу: Дыйкан менен падыша

Бир күнү дыйкандын картошкасын бариндин чочколору жеп кетет, жөн жебей таң атканча майкандап казып, тебелеп-тепсеп толугу менен жараксыз кылат. Жайлата кылган мэ

Итальян эл жомогу: Буйвол жана барабан
Итальян эл жомогу: Буйвол жана барабан

Эки теңтуш жолугуп калат. Бир чөйчөктөн кагыштырмай болушат. Бир жерге киришет. Үстөлгө отуруп, бир чөйчөктөн заказ кылышат.  – Э, – дейт бири, – көп

Кыргыз эл жомогу: Үч жетим
Кыргыз эл жомогу: Үч жетим

Үч жетим баланын бир көк өгүзү болот. Улуусу – мүйүзүндө, ортончусу – белинде, эң кичүүсү – куймулчагында жашайт. Көк өгүзүн алар дайыма...

Армян эл жомогу: Жардамга жардам
Армян эл жомогу: Жардамга жардам

Бир дыйкан ажалы жетип көз жумат. Аны акыркы сапарга узатууга жардам берер киши издешип, акыры үч адам табылат ыктыярчы. Мүрзөгө бараткан жолдогу бакчадан...

Латыш эл жомогу: Кедей менен пастор
Латыш эл жомогу: Кедей менен пастор

Бир жолу кедей чиркөөгө келсе пастор акыл-насаат айтат: - Чиркөөгө акыркы мүлкүңдү берсең, Кудай сага он эселеп кайтаратт. Муну укканда ойго бата...

Кыргыз эл жомогу: Айлакер түлкү
Кыргыз эл жомогу: Айлакер түлкү

Мурунку өткөн заманда кызыл түлкү болгон экен. Тамак издеп таппай аргасы түгөнүп келатса бир бышырылган нан жатат. Аны алып ичинен кымың дей түшөт. «Муну...

Кыргыз Эл Жомогу: Камкор Бала Жана Анын Достору
Кыргыз Эл Жомогу: Камкор Бала Жана Анын Достору

Илгери, илгери бир адептүү өскөн бала болуптур. Ал акылдуу гана болбостон, башкалар үчүн кам көргөн өтө боорукер бала эке