Конкурс

Конкурска: Жазгы таңда (№2)
Конкурска: Жазгы таңда (№2)

Ыкшоолонуп жылуу төшөк ичинде, Тургум келбей жаттым көпкө шып карап. Апам кирди сүт челегин көтөрүп, Эба-ак эле жарык бо...

Конкурка: Тилмеч козу (№1)
Конкурка: Тилмеч козу (№1)

Маараганын козунун Чечмеледи Самарбек: – Орусчалап чакырат, Апакесин  "Ма-ма" деп! КЫШТА Аяздуу кыш...