Балдар адабияты

Конкурска: Биле жүр (№12)
Конкурска: Биле жүр (№12)

Эне көргөн тон бычып, Ата көргөн ок жонот, Энелүү кыз адептүү, Аталуу уул от болот. Энекеңдин барында, Ийне кармап, иш ү...

Конкурска: Мышык менен чычкан (№11)
Конкурска: Мышык менен чычкан (№11)

ЖОМОК Илгери, илгери мышык менен чычкан дос болуптур. Мышык адамдын  үйүндө жашайт, ал эми чычкан кампадан орун таб...

Конкурска: Ойчул (№10)
Конкурска: Ойчул (№10)

ЖОМОК Илгери-илгери бир кемпир-чалдын жалгыз уулу болуптур. Ата-эне уулун бөтөнчө эркелетип өстрүшөт. Балалык мезгили өт...

Конкурска: Эки дос (№9)
Конкурска: Эки дос (№9)

ЖОМОК Илгери, илгери эки дос болуптур. Алар бала кезден чогуу ойноп, чогуу жүрүп чоңоюшат. Бир үзүм нанды бөлө жеген ынт...

Конкурска: Мышык (№8)
Конкурска: Мышык (№8)

АҢГЕМЕ Таргыл семиз мышык бак түбүндө көлөкөлөп уктап жаткан. Бир маалда аарылар ызылдап чага баштады аны. Мышык корккон...

Конкурска: Келме кезек (№7)
Конкурска: Келме кезек (№7)

ЖОМОК Мартбек карыган ата-энесинен айрылып, жетим болуп өстү. Балапан эти ката элек, балтыр эти толо элек тестиер чагына...

Жолдошбек уулу Бектур: Азыркынын Майсалбектери кайда?
Жолдошбек уулу Бектур: Азыркынын Майсалбектери кайда?

“Айтматовдон алган сабагым” конкурсуна ...Мен аны көп жолу окудум. Окуганда да жөн эле окуп койгонум жок. Бе...

Конкурска: Каниет кылган – бактылуу (№6)
Конкурска: Каниет кылган – бактылуу (№6)

ЖОМОК Бир эмгекчил адам арпа, буудай жана жүгөрүнү көп айдады. Күзүндө абдан көп түшүм алды. Кампалары эгинге толду. Ошо...

Конкурска: Килем (№5)
Конкурска: Килем (№5)

(Балдар үчүн аңгеме) Бир адам базарга барды да, коозунан тандап килем алып кайтты. Ал килем өзүнүн кооздугуна мактанчу э...

Конкурска: Кыргыз болом! (№4)
Конкурска: Кыргыз болом! (№4)

(тестиер балдар үчүн аңгеме) Айылга! Иззат күзүндө беш жашка чыгат. Ал бакыраң көз, каратору, шок бала. Көргөндөрүнүн ба...

Конкурска: Түгөнбөгөн суроолор (№3)
Конкурска: Түгөнбөгөн суроолор (№3)

*     *     * Ээрчип алып апасын Бакчасына баратып… Суроо берди түгөнбөс ...

Конкурска: Жазгы таңда (№2)
Конкурска: Жазгы таңда (№2)

Ыкшоолонуп жылуу төшөк ичинде, Тургум келбей жаттым көпкө шып карап. Апам кирди сүт челегин көтөрүп, Эба-ак эле жарык бо...