Балдар адабияты

Конкурка: Тилмеч козу (№1)
Конкурка: Тилмеч козу (№1)

Маараганын козунун Чечмеледи Самарбек: – Орусчалап чакырат, Апакесин  "Ма-ма" деп! КЫШТА Аяздуу кыш...