Рубрикалар

Алымбек Апызаков: Арико (№15)
Алымбек Апызаков: Арико (№15)

АҢГЕМЕ - Ата бум, бум! Ата бум, бум! Апа атам кейет, мен бум-бум чыгам! - кичинекей Арико экинчи кабаттагы терезеден кор...

Абдыкерим Муратов: Ак кардагы ак бекет (№14)
Абдыкерим Муратов: Ак кардагы ак бекет (№14)

АҢГЕМЕ Сыдыкаалы темир жол вокзалына поезди жөнөрдөн эки саат мурда келип алыптыр. Билетти да үч жума башта эле алып кой...

Эркинбек Өкүмалиев: Алаяк (№13)
Эркинбек Өкүмалиев: Алаяк (№13)

 АҢГЕМЕ Элеттин балдары кичинесинен эле жылкыга жакын болот. Үч-төрт жашынан эле ат мине башташат. Башкалардай эле ...

Урмат Сатарова: Төштөгү бак (№12)
Урмат Сатарова: Төштөгү бак (№12)

АҢГЕМЕ Берешен күзгө жакын калган. Кой этке толуп, жылкы сүткө байып, дыйкан талаасы даны бышып, жер жемиши мөлтүрөп, мө...

Сайрагүл Жолборсова: Кайырчы (№11)
Сайрагүл Жолборсова: Кайырчы (№11)

АҢГЕМЕ Шаар ичи ызы-чуу,  ар ким өз тиричилиги менен алек. Кечээ да оозуна наар албаган Жеңиштин өзөгү карышып, &nb...

Абийрбек Абыкаев: Түш №10
Абийрбек Абыкаев: Түш №10

АҢГЕМЕ Кээде кызык түш көрөсүң. Аян түш. Бүгүн мен дал ошондой түш көрдүм. Бир топтон бери адат болуп калган (оору десем...

Гүлсүнай Маамова: Күкүк эне (№9)
Гүлсүнай Маамова: Күкүк эне (№9)

АҢГЕМЕ Төрөткана. Чоң-чоң терезелерден жарык төгүлүп, анын нурлары түн караңгылыгын көзөп, алда кайдан балбылдайт&hellip...

Гүлсүнай Маамова: Үмүт (№8)
Гүлсүнай Маамова: Үмүт (№8)

АҢГЕМЕ - Карма! Жиптин учун карма дейм, кысталактын баласы! Ит жатышын көр! Сел келатат, бол! – Жамгыр аралаш сака...

Айбек Абдылдаев: Кайран Дон (№7)
Айбек Абдылдаев: Кайран Дон (№7)

АҢГЕМЕ Союз тарагандан кийин колхоз, совхоздун мал-мүлкүн бөлөт экен деп, күндө эле дуулдап эл чогулат. Биз анда тогуз ж...

Азамат Омош: Жармат (№6)
Азамат Омош: Жармат (№6)

АҢГЕМЕ ПРОЛОГ Жараткан ырыскыны ар кимге ар кандай жол менен берет. Бирок биз – адамдар, көбүнчө адалды айланып өт...

Тынчтыкбек Алтымышев: Көз (№5)
Тынчтыкбек Алтымышев: Көз (№5)

АҢГЕМЕ “Үйдөн кырк кадам узаган адам мусаапыр” - деп кыргыз бекер жерден айтпайт. Анын үстүнө субай-салтаң ж...

Динара Бейшеналиева: Бийиктиктин кадырын – урайлекте тааныгын (№17)
Динара Бейшеналиева: Бийиктиктин кадырын – урайлекте тааныгын (№17)

*     *     * Асмандын эшигин тутпайсыңбы, Жүр, биз менен, учпайсыңбы... * ...