фольклор

Каныбек Иманалиев: Кет Бука
Каныбек Иманалиев: Кет Бука

АҢГЕМЕ … Комуз күүсү тээ бийикте бүркүт каалгып учкандай созулуп барып, жай жүрүштө салмактуу чыкты. Өкүмдар эми башт

Башкыр эл дастаны: Урал Баатыр
Башкыр эл дастаны: Урал Баатыр

Илгери өткөн заманда, киши аягы баспаган, канаттуу учуп өтпөгөн, бир тарабын карасаң, талдырып көз жетпеген, жээгинен толкун кетпеген, чалкыган деңиз суу баскан, б

Кыргыз эл жомогу: Ысык-Көл
Кыргыз эл жомогу: Ысык-Көл

Илгери, илгери мындан нечен жүз жыл мурда, ушул бууракандап толкундап турган Ысык-Көлдүн орду гүлдөгөн тегиз мейкиндик болуптур. Буралган калың чөптүү...

Каныбек Иманалиев: Айтыш – жети кырлуу өнөр
Каныбек Иманалиев: Айтыш – жети кырлуу өнөр

Деги бу... торгойдой сайрап, ...бүркүттөй шаңшып, ...нөшөрдөй төккөн, ...ак бороондой удургуп, ...чагылгандай тике сайыл...

Адабий изилдөө
Адабий изилдөө

Ашыглык ырларын Барпы апызга тете ырдаган Тайгара Жумаев Тайгара тууралуу тарыхчы-санжырачы Нурсултан Кубанычбек уулу мы...

Мээрим Көлбаева: Айтыш өнөрүнүн табияты – 3
Мээрим Көлбаева: Айтыш өнөрүнүн табияты – 3

<<<<< Башы 3.  Айтыштагы көркөм салттуулуктардын типологиясы

Мээрим Көлбаева: Айтыш өнөрүнүн табияты – 2
Мээрим Көлбаева: Айтыш өнөрүнүн табияты – 2

<<<<<< 1-бөлүк Эволюция, жанр, поэтика 1. 2. Айтыштын жанрдык белгилери, жалпылык жана жекелик мүнөзү ...

Мээрим Көлбаева: Айтыш өнөрүнүн табияты – 1
Мээрим Көлбаева: Айтыш өнөрүнүн табияты – 1

Эволюция, жанр, поэтика Автордон кириш сөз Кыргыз көркөм сөз өнөр тарыхынын калыптанышы көп кылымдык мезгилди кучагына а...

Кыргыз эл жомогу: Жети бала
Кыргыз эл жомогу: Жети бала

Бир кедей кемпирдин жети баласы болот. Ал балдар абдан акылдуу болуп чоңоюшат. Өнөр үйрөнүү үчүн жетөө жети өнөргө тырышышат. Күндөрдүн биринде кемпир...

Жолдубек Качкынбаев: Томук катмай
Жолдубек Качкынбаев: Томук катмай

Асман тиреген Ала-Тоонун койнунда жайгашкан Көк-Сай деген кыштакта, жарды жашап жан баккан бир үй-бүлө уулду болот. Атас...

Кыргыз эл жомогу: Маамыт менен Кара дөө
Кыргыз эл жомогу: Маамыт менен Кара дөө

Байыркы өткөн заманда Маамыт аттуу бир чабал киши жашайт. Анын отуз чакты эчкиси болот. Эрди-катындын ишенген оокаты – ошол эчкилер. Маамыт мөөнгө жуурат куюп а

Кыргыз эл жомогу: Токтогул ырчынын баласы
Кыргыз эл жомогу: Токтогул ырчынын баласы

Чабуулда жоонун колуна түшүп кеткен бала кул болуп, тезек терип талаада жүрүп, жылкынын бир куу башын таап алып мындай с...

Аман Токтогулов: Жеңижок (1860—1918)
Аман Токтогулов: Жеңижок (1860—1918)

(Өмүрү, чыгармачылыгы жөнүндө) Талантынын чеги жок Таластан чыккан Жеңижок. Арманда өтүп кеткен дейт, Айтыштарга теңи жо...

Токтобүбү токол, томпой ооз жигит
Токтобүбү токол, томпой ооз жигит

АҢГЕМЕ Куйручук казак туугандардан келе жаткан Шамшыны ашып кетмек. Бир коктуда төрт үй турат. Кеч кирип калгандыктан ко...

Кыргыз эл жомогу: Жаныбек кан, Жейрен чечен, Алдар көсө
Кыргыз эл жомогу: Жаныбек кан, Жейрен чечен, Алдар көсө

Бир күндөрдө Жаныбек кан, Жейрен чечен жана вазирлери менен ордодо отурганда, Алдар көсө кирип келип: – Ассалом ал...

Кыргыз эл жомогу: Ынтымак ажалдан сактады
Кыргыз эл жомогу: Ынтымак ажалдан сактады

Илгери убакта бир бечара болгон экен. Болгону бир жаман үйү бар экен. Мындан башка үрүп чыгарга ити да жок экен, отун са...

Тофалар эл жомогу: Хун-кызы
Тофалар эл жомогу: Хун-кызы

Биздин кичкентай чычканыбыз бар, Хун-кызы[1] дейбиз аны. Көлдө жашайт. Укмуштай чабак урат, укмуштай чумкуйт сууга. Бир ...

Кыргыз эл жомогу: Жаныбек мерген жана анын баласы
Кыргыз эл жомогу: Жаныбек мерген жана анын баласы

Илгери өткөн заманда, жан-жаныбар аманда көргөнүн жаза кетирбеген, көзгө атар Жаныбек аттуу мерген болуптур. Кайсы убакт...

Эркалы Өскөналы уулу: Жети ышкын
Эркалы Өскөналы уулу: Жети ышкын

(Элден жыйналган аңгеме) Куйручук кедейлердин согумун эмитен камдайын деген ойдо Суусамырдагы байларга жөнөп калды. Жолдон ат откозуп, тескей

Кыргыз эл жомогу: Айлакер бала
Кыргыз эл жомогу: Айлакер бала

Илгери бир чоң шаарда ата-энесинен эрте ажыраган жетим бала жашайт. Ал өтө эле баамчыл, көрөгөч, айлакер. Бирок элден тилемчилик кылып, ошону менен жан...

Мээрим Көлбаева: Доор, акын жана бийлик
Мээрим Көлбаева: Доор, акын жана бийлик

Көркөм сөз өнөрү адамзат жаралган байыркы доорлордон башат алып, окшоштуруудан, тууроодон, образдуу ойлоодон, адамдын ич...

Өрүктөй төгүлгөн ырлар
Өрүктөй төгүлгөн ырлар

“Алчадияр” ыр жыйнагы 1996-жылы жарык көргөн.  Китепте  Баткен районунун Кара-Булак орто мектебинин ардагер мугалими, айылдагы Элдик музейдин негиздөөчү

Жээренче Исмаилов: Акын менен коштошуу
Жээренче Исмаилов: Акын менен коштошуу

УҢГУЛУУ САЛТТЫ УЛАГАН ДҮЙНӨ Айла жок, Арман дүйнө, Аттиң деген сөздөрдү ак таңдай акынга айтып калабыз деп, он уктасам да оюма келбептир... “Алтынд

Акылым бар, акчам жок
Акылым бар, акчам жок

ЖОМОГУ Бегмат аттуу бир акылдуу адам болгон экен. Бирок колунда такыр оокат болбоптур, ким эмне берсе ошону алып, оокат ...

Венера Акматова: Элмирбек Иманалиевдин феномени
Венера Акматова: Элмирбек Иманалиевдин феномени

Элмирбек Иманалаиев ар тараптуу, кайталангыс талант. Кыргыз элинин акындык өнөрүнүн ыйык салттарын татыктуу улантуучу&he...

Мээрим Сайдилкан: Чынар эле...
Мээрим Сайдилкан: Чынар эле...

Тирүүчүлүктө кеткендин артынан эскерүү – калгандын парзы тура... Мен сизди студент кезимде алгач ирет тааныдым, көгүлтүр экранда жүзүңүздөн нур...

Мээрим Көлбаева: Эл сүйгөн акын – Элмирбек
Мээрим Көлбаева: Эл сүйгөн акын – Элмирбек

Кылым карыткан кыргыз эли бирде кумга сиӊген суудай жок болуп, бирде кайра оргуштап көбөйүп, Манас атабыздын учурунда же...

Арстанбек: Тар заман
Арстанбек: Тар заман

Замана ырын ырдайлы, Илгеркинин санатын Артыбызда сөз калсын, Бирден терип сындайлы, Сөз жакшысын ылгайлы. Уламадан улаган, Улуулар сөздү к

Мурас: Молдобасан Мусулманкул уулу калтырган жомок
Мурас: Молдобасан Мусулманкул уулу калтырган жомок

Акын, манасчы, комузчу, жомокчу жана кыякчы Молдобасан Мусулманкул уулу 1883-жылы Акталаа районундагы Терек айылында төрөлгөн. Атасы айылдык дарыгер,...

Кыргыз эл жомогу: Үч жетим
Кыргыз эл жомогу: Үч жетим

Үч жетим баланын бир көк өгүзү болот. Улуусу – мүйүзүндө, ортончусу – белинде, эң кичүүсү – куймулчагында жашайт. Көк өгүзүн алар дайыма...

Молдо Кылыч: Зилзала
Молдо Кылыч: Зилзала

Абалы сөзүм бисмилла Айта берсек сөз мында, Кеп чыгардым жаңыдан Келгин өрдөк, биз турна. Китептерде бир болжол, Коркуну...

Кыргыз эл жомогу: Чык татырбас Чыгай бай
Кыргыз эл жомогу: Чык татырбас Чыгай бай

Илгери Чыгай бай деген бир бай жашайт. Анын кемпири, кызы, таз койчусу, аялы болот. Чыгай бай тамак-ашка кызганыч, эч кимге эч нерсе жылдырбаган адам....

Тоголок Молдо: Куштардын аңгемеси
Тоголок Молдо: Куштардын аңгемеси

1. Сөз айтамын билдирип, Уккандарды күлдүрүп. Айткан сөздүн аягын Жегичтерге тийдирип. Өткөн заман өзүндө Күйгөн сөз кетпейт эси