Адабий конкурс

Конкурска: Тагдыр жана олуя (№31)
Конкурска: Тагдыр жана олуя (№31)

АҢГЕМЕ Алмусактан бери Жараткан жер жүзүнө Адам атадан баштап көптөгөн пайгамбарларды жөнөтүп турган. Кээ бир хадистерде пайг

Конкурска: Түнкү калаадагы кара кийимчен (№30)
Конкурска: Түнкү калаадагы кара кийимчен (№30)

АҢГЕМЕ Шаар болуп көрбөгөндөй тынч. Көчөнүн эки тарабындагы түнкү чырактан үч-төрт чакырымдагы кыймылдын шарпа

Айжан Саматова: Жер – мамлекеттин негизи
Айжан Саматова: Жер – мамлекеттин негизи

“Жарандык милдет – өлкөнү сүйүү” конкурсуна №42 дилбаян Бүгүнкү күндө өлкөбүздөгү абал туруксуз болуп жатканы, албетте, жаран катары...

Айсулуу Курманбекова: Эне тилибиз – ата-бабаларыбыздын мурасы
Айсулуу Курманбекова: Эне тилибиз – ата-бабаларыбыздын мурасы

«Жарандык милдет – өлкөнү сүйүү» конкурсуна №40 дилбаян Мекен – белгилүү бир байыртадан жашап келе жаткан элге таандык болгон...

Айназик Көкчөева: Көйгөйдөн качуу эмес, жеңүү керек
Айназик Көкчөева: Көйгөйдөн качуу эмес, жеңүү керек

“Жарандык милдет – өлкөнү сүйүү” конкурсуна №39 дилбаян Дүйнө жүзүндө ар түрдүү адамдар, ар түрдүү өлкөлөр бар. Ар биринин өз өлкөсүнө б

Зуура Кожомберди кызы: Азыр баары башаламан
Зуура Кожомберди кызы: Азыр баары башаламан

“Жарандык милдет – өлкөнү сүйүү” конкурсуна №38 дилбаян  Ар бир жарандын жүрөгү “Мен кыргыз...

Алина Тынаева: Кен байлыктарды өз элибиз үчүн иштетсек
Алина Тынаева: Кен байлыктарды өз элибиз үчүн иштетсек

“Жарандык милдет – өлкөнү сүйүү” конкурсуна №37 дилбаян ...Улуусун кыргыз жери нурдан бүткөн,    Сулуусун кыргыз жери ырдан бүтк

Конкурска: Карылык (№29)
Конкурска: Карылык (№29)

АҢГЕМЕ – О, сало-ом алайкум, аксакал! Демдүү-күчтүү жүрөсүзбү? – Шүгүрчүлүк, кагылайын. Кыбырап жүрөбүз да. ...

Конкурска: Кудайлардын көзүн көрдүм кайгырган (№28)
Конкурска: Кудайлардын көзүн көрдүм кайгырган (№28)

АЙЫЛЫМ КҮТӨТ Апам күтөт. Атам күтөт айылда. "Эс алып кет. Кел балам", - деп: "Жайында". Мен өскөн жер күтө берип саргайып, кар...

Конкурска: Жазды жазсам, сыя жетпес деңиздей (№27)
Конкурска: Жазды жазсам, сыя жетпес деңиздей (№27)

*     *     * Чатыраш деген чөп көрдүм жатып өскөн, роза гүлдөй барктабай басып өткөм. Сиренге окшоп жыпар...

Конкурска: Парда (№26)
Конкурска: Парда (№26)

АҢГЕМЕ Таанышуубуздун экинчи күнү сени ала качып келгем. Мен сени бир көрүп сүйүп калгам... "Жигитим бар, биз...

Конкурска: Үшкүрүк (№25)
Конкурска: Үшкүрүк (№25)

АҢГЕМЕ – Кара курсак каерде болбосун тоёт. Кел эми. – Барганда эмне? Же жу