Адабий конкурс

Конкурска: Демократка (№57)
Конкурска: Демократка (№57)

(памфлет-эссе) 1. (Элдин демократиясына жамынган буржувазиянын каалосундагы мыйз

Конкурска: Алып койгон Кудай кулакты (№56)
Конкурска: Алып койгон Кудай кулакты (№56)

АЛА-ТОО, СЕН СУУ БЕРБЕСЕҢ Кыргызстан Жаннаттан эч кем эмес, Кыргызстанды - Мәккә! - дечү мен эмес. - Асман чийет учу! - ...

Конкурска: Абийир (№55)
Конкурска: Абийир (№55)

АҢГЕМЕ - Демек, 62-беттеги текстти кыргыз тилине которуп, берилген жаӊы сөздөрдү жаттап келесиӊ. Бүрсүгүнү улантабыз! –

Конкурска: Түн жана кыз (№54)
Конкурска: Түн жана кыз (№54)

Түн бир оокум тынчтыкты аалам каптап, Кыз олтурат ыр жазып чачын кармап. Ойлору оргуштаган тынч алалбай, Жүрөгү бир нерсени жатат самап. Түн дагы,

Конкурска: Шыбак жыты (№53)
Конкурска: Шыбак жыты (№53)

АҢГЕМЕ ... Канча жылдан бери келем деп эңсеп жүргөн жерге бүгүн келди, коюу өскөн шыбакты аралай басып отура кетт

Конкурска: Бир сезим селдей каптап, селдей агат (№52)
Конкурска: Бир сезим селдей каптап, селдей агат (№52)

Заманам Заманам алып учкан шумкарымсың, Заманам арыш керген тулпарымсың. "Чиркин" деп нечендерди ойго салган, Сөз жеткиз бирисиңби

Конкурска: Асфальт жолдо (№51)
Конкурска: Асфальт жолдо (№51)

АҢГЕМЕ Дагы бирөө жок!... Оңбогурлар, деги булар аскер тартибин түшүнбөгөн кеңкелестерби баары! Эми мындан көп күтүүгө бол

Конкурска: Селсаяктын баяны (№50)
Конкурска: Селсаяктын баяны (№50)

АҢГЕМЕ Кызарып батып бараткан күндүн алсыз нуруна жылынышып, доодой үйүлгөн көмүрлөрдүн жанындагы жыгач секичеде Сергей ...

Конкурска: Музыканттын жандүйнө! (№49)
Конкурска: Музыканттын жандүйнө! (№49)

ИНСАН Көзүнө кашын артынган, Көп түйшүк менен чарпылган. Кийгенде, анан мингенде Киндиги кошо талпынган!

Конкурска: Айып менде (№48)
Конкурска: Айып менде (№48)

(Сатиралык интермедия) КАТЫШУУЧУЛАР: 1. Жарашпай аксакал – айылдык аксакалдар сотунун төрагасы, 68 жашта. 2. Кылычбек Кыдырмаевич –...

Конкурска: Кек (№47)
Конкурска: Кек (№47)

АҢГЕМЕ Кабинада отурган Кубатка машинанын жүрүшү жакпай, ичинен  кыжырланса, шоопур менен Төлө экөө кимдир-бирөөлөргө

Конкурска: Атанын аманаты (№46)
Конкурска: Атанын аманаты (№46)

АҢГЕМЕ Абышканын ооруганына көп болду, болжолдо төрт ай болду чамасы. Карылык, ал аз келгенсип эски бут оорусу күчөп кети