Эки жаатташып бирин-бири «акмак» дегендин баары акмак

Маркиз ГАЛИФАКС (1633-1695) англис жазуучусу 

Жылкы уурдаган адамды жылкы уурдаганы үчүн асышпайт, башкалар ууру кылбасын үчүн асышат.

*     *     * 

Дин жөнүндө кер-мур айтыштын көбү эки эркек ортосундагы ойсеке катынды талашкандай кеп.

*     *     *

Биздин заманда жашаган ким-бирөө жөнүндө: «Ой, ал кыйын» дегендин өзү – «ал жеткен шылуун» деген эле кеп.

*     *     *

Чындык биз тарапта болбой калса эле, ал жеткен жийиркеничтүүдөй туюлат.

*     *     *

Мыкты эстутум – пайгамбарчылыкка жеткирер айкын жол.  

*     *     *

Ишиң илгерилебегени – өзүңдүн эле макоолугуңдан.

*     *     *

Сага эч качан каршы сүйлөбөгөн кишини мактаба, демек ал сени эмес, өзүн жакшы көргөн үчүн дудук болуп жүрөт. 

*     *     *

Сага ишенбегендей түр менен караган киши карандай калпычы.

*     *     *

Калпычынын алдында эки кыйынчылык бар. Биринчиси: ага эч ким ишенбейт. Экинчиси: өзү да эч кимге ишенбейт.

*     *     *

Жайнаган кирешени жалгыз чыгаша алып келет.

*     *     *

Аянтта айкырып аткан адамдын акылдуу же акылсыз экени арсар. Анткени ал аянттагы аңкоолордун акылы менен өз жүрөгүндө макул болбосо да, барыбир элдин атынан айкырат.

*     *     *

Эки жаатташып бирин-бири «акмак» дегендин баары акмак.

*     *     *

Сууга чөгүп бараткан адамдан абайла. Куткарганы кол берсең, сени кошо тартып кетет.

*     *     *

Жомоктогудай жашоого жеткениң – жашооңдун бүткөнү.

*     *     *

Эң коркунучтуу душман эски достордон чыгат.

*     *     *

Эх, десең… кептин баары – келатканыңды алдыңда жамырагандар көрүп кубанганында эмес, чыгып баратканыңды көрүп, өкүнүп калганында.

*     *     *

Келесоо көрүнгөндөрдүн баары келесоо, соо көрүнгөндөрдүн да жарымы келесоо.

*     *     *

Ким келесоону ажыратпаса, ал келесоо. А келесоонун келесоо экенин билип туруп жанында жүргөн андан бетер.

*     *     *

Илимге ашкере башын сайган адамдар оңой алданышат, себеби, андайлар турмуштагы эң жөнөкөй, эң зарыл нерселерден алыс.

Орусчадан оодарган О`Шакир

Окшош материалдар

Комментарий калтырыңыз