Бийлик канчалык тайраңдаса, анын тагдыры ошончолук опурталдуу

Мурдунан алыска көзү жетпегендерге мурдунан алыс маселени айтсаң, катуу ишенет.

*       *       *

Партияңдын зоболосун сакташ үчүн өз пикириңди тез-тез өзгөртүп турушуң керек.

*       *       *

Чоң иштин башында турган адамга карама-каршы көз караштагы партиялардан мурда өз партиялаштарынын арасында жолтоо болчулар көп.

*       *       *

Биздин көзүбүздү чындыкка коошпогон шумдуктар ачат.

*       *       *

Министрдин туура эмес иш жасаганынан да, туура эмес дөөдүрөгөнү опурталдуу.
Жан Франсуа РЕЦ

Акылы чолоктун акылы куру көкүрөктө.

*       *       *

Мансаптан алыс жүргөн адам даражалуу кызматка татыктуу талапкердей көрүнө берет.

*       *       *

Пендечилик чыр-чатактардын узактан бери уланып келаткан себеби, дайыма эки тарапта тең күнөө бар.

*       *       *

Жакшылыкты билбегенге жакшылык кылгандан да, акмакка кызмат кылгандан өткөн акмакчылык жок.

*       *       *

Калыбы, өзүбүздү өзүбүз мактабаганда, өзгөлөрдүн кошоматчылык үчүн айткан мактоосунан бузулбайт элек.

*       *       *

«Мен кылдым!» деп көпчүлүк көзүнчө төш койгулаганың эмес, көмүскөдө бекинип жасаган ишиң чоң эрдик.
Франсуа де ЛАРОШФУКО

Реформа жасоого каражат таппаган өлкө жаңыны кой, эски реформаны калыптандырууга каражат таппайт.

*       *       *

Жаңылык киргизгенин реформа деп жар салгандар бар.

*       *       *

Дайынсыз эркиндик өзүнөн өзү дайынсыз жок болот.

*       *       *

Жок нерсеге ишенүү – акылы тайкылардын дини.

*       *       *

Өз кемчилигин моюнга албагандардын канында бир мандем бар.

*       *       *

Залимдер көп үчүн залимдер көбөйдү.

*       *       *

Бийлик канчалык тайраңдаса, анын тагдыры ошончолук опурталдуу.

*       *       *

Эркиндикти колдон чыгарбаш үчүн анын чегин да билиш керек.
Эдмунд БЕРК

Которгон О`Шакир

Окшош материалдар

Комментарийлер (1)

  • - Талип

    Эдмунд Берктин.: Бийлик канчалык тайраңдаса,, анын тагдыры ошончолук опурталдуу! Дегенин биздин президенттер окуп,көөнүнө түйүп койушса атаганат.. енин

Комментарий калтырыңыз