Төшөк кумары адамдардын денесин тышкы таасирге алсыз кылат, кубатты азайтат

Карлос Кастанеданын учкул ойлорунан үзүндү

Бизди жакын адамдарыбыздын бизге жасаган мамилеси же кийлигишүүсү таарынтып капа кылат. Өзүбүздү гана ойлогон керкейүүчүлүгүбүз бизди дайым ким бирөөлөргө таарынып же ким бирөөгө капа болуп жүрүүгө аргасыз кылат.

♦ ♦ ♦

Бул дүйнөдө бекер нерсе жок жана билим алуу адам кагылышкан милдеттердин ичинен эң оору.

♦ ♦ ♦

Өзүңө өтө эле байлана берүү укмуштуудай чарчатат. Мындай адам өзүнөн башка нерселерди түк укпайт да, көрбөйт. Бул кызыктай болгон чарчоо ага айланасында болуп жаткан көптөгөн кереметтүү нерселерди издөөгө жана көрүүгө тоскоол болот. Ошон үчүн анда бир гана көйгөй калат.

♦ ♦ ♦

Адамдарга ачуулануу алардын кылган иштерин маанилүү деп эсептегендик. Мындай сезимден таптакыр кутулуу керек.

♦ ♦ ♦

Жолдордун баары окшош: алар эч кайда алып барышпайт. Бул жолдун жүрөгү барбы? Эгерде болсо, анда бул жакшы жол, эгерде жок болсо – андан эч кандай майнап жок. Эки жол тең бир жакка алып барат, бирок бир жолдун жүрөгү бар, ал эми экинчисиники жок. Биринчи жолдо басыгың кубанычтуу, ал жол менен канчалык баскан сайын, сен жана сенин жолуң бири-биринен ажырагыс. Экинчи жолдо болсо ал жолду каргап жүрүп отурасың. Биринчи жол сага күч берсе, экинчи жол сени жок кылат.

♦ ♦ ♦

Күчтүү эрк жашоо оюндарына туруштук берүүгө бизге жардам берүүчү жападан жалгыз нерсе, эрксиз биз – эч ким эмеспиз.

♦ ♦ ♦

Жоокерде чыдамкайлык менен эрктен башка эч нерсеси жок. Бирок ал бул экөөсү менен каалаганын жасай алат.

♦ ♦ ♦

Эрк таза жана кудуреттүү, ал биздин кыймыл-аракетибизди багыттоого жөндөмдүү. Эрк – бул сөзсүз жеңилем деген жерден да жеңиш менен чыгууга мүмкүнчүлүк берет.

♦ ♦ ♦

Биз адамдарбыз; биздин милдетибиз – окуу жана акылга сыйбаган дүйнөлөргө сүңгүп кирүү.

♦ ♦ ♦

Адам жоготор эч нерсеси калбаганда эр жүрөктүүлүккө ээ болот. Кылчактаар нерсебиз болгондо дайым коркок бойдон калабыз.

♦ ♦ ♦

Төшөк кумары адамдардын денесин тышкы таасирге алсыз кылат, кубатты азайтат.

♦ ♦ ♦

Ачууга алдыруу – каардануу менен иш кылуу, демек, жеңилүү.

Кыргызчалаган Назгүл ОСМОНОВА

Окшош материалдар

Комментарийлер (1)

  • - Whliez Mthem

    Hello, my name’s Eric and I just ran across your website at ruhesh.kg... I found it after a quick search, so your SEO’s working out… Content looks pretty good… One thing’s missing though… A QUICK, EASY way to connect with you NOW. Because studies show that a web lead like me will only hang out a few seconds – 7 out of 10 disappear almost instantly, Surf Surf Surf… then gone forever. I have the solution: Talk With Web Visitor is a software widget that’s works on your site, ready to capture any visitor’s Name, Email address and Phone Number. You’ll know immediately they’re interested and you can call them directly to TALK with them - literally while they’re still on the web looking at your site. CLICK HERE https://talkwithwebvisitors.com to try out a Live Demo with Talk With Web Visitor now to see exactly how it works and even give it a try… it could be huge for your business. Plus, now that you’ve got that phone number, with our new SMS Text With Lead feature, you can automatically start a text (SMS) conversation pronto… which is so powerful, because connecting with someone within the first 5 minutes is 100 times more effective than waiting 30 minutes or more later. The new text messaging feature lets you follow up regularly with new offers, content links, even just follow up notes to build a relationship. Everything I’ve just described is extremely simple to implement, cost-effective, and profitable. CLICK HERE https://talkwithwebvisitors.com to discover what Talk With Web Visitor can do for your business, potentially converting up to 100X more eyeballs into leads today! Eric PS: Talk With Web Visitor offers a FREE 14 days trial – and it even includes International Long Distance Calling. You have customers waiting to talk with you right now… don’t keep them waiting. CLICK HERE https://talkwithwebvisitors.com to try Talk With Web Visitor now. If you'd like to unsubscribe click here http://talkwithwebvisitors.com/unsubscribe.aspx?d=ruhesh.kg

Комментарий калтырыңыз