Раджниш Ошо: Сүйүүдөн өткөн дары жок

Кандай гана кайгыруу болбосун байкап көр: же анда сен айрылууга даяр эмес бир жыргал нерсе бар, же маңдайыңдагы сабиздей салаңдаган ага болгон үмүт бар.

*     *     *

Эгер бай болсоң ал жөнүндө ойлонбо, эгерде сен кедей болсоң – кедейчилигиңе анча маани бербе. Эгерде сен бул жашоо оюн экенин эсиңден чыгарбай, бейпилчиликте жашай алсаң, көп азаптан тышкары болосуң. Азап – бул жашоого олуттуу мамиленин жыйынтыгы; ыракат алуу – оюндун жыйынтыгы. Жашоону оюндай кабыл ал, андан ыракат алып жаша.

*     *     *

Себеп биздин өзүбүздө, сыртта  актануу гана...

*     *     *

Эгерде бир эле убакта сенде эркиндик жана сүйүү болсо, сага башка эч нерсенин кереги жок. Жашоого келген максатыңдын баары – өзүңдө.

*     *     *

“Жок” деп айта албасаң, “ооба” дегениң бекер кеп.

*     *     * 

Жашоо ушунчалык кымбат, ал кеткенде, кайрылгыс бойдон кетет.

*     *     * 

Перфекционист (өнүгүүнүн жогорку деңгээлине жетишүүгө умтулган адам) – бул өзүн чоң кыйноолорго, ал эми башкаларды андан да чоң кыйноолорго салган адам.

*     *     * 

Жыгылуу – жашоонун бөлүгү, кайра өйдө туруу – жашоонун өзү. Тирүүчүлүк – бул белек, а бактылуу болуу – сиздин тандооңуз.

*     *     * 

Сен жөнүндө пикир түзүү акылсыздык. Менин сен жөнүндө пикирим жоктугунда эч айып жок. Биринчиден, анын мага не кереги бар? Сен жөнүндө пикир айткыдай мен киммин?  Бул сенин жашооң: ичкиң келеби – ич. Сен жөнүндө пикир түзүү, бул көңүлүмдүн тереңинде сени башкарып алгым келгендигин билгизет.

*     *     * 

Чындап же кыялыңда мамиле түзүү – бул психологиялык кулчулуктун аябагандай кылдат жасалган түрү. Же сен бирөөнү кул кыласың, же өзүң бирөөнүн кулуна айланасың.

*     *     *

Ким күчтүү, ким акылдуу, ким сулуу, ким бай – айырмасы эмне? Акыр түбү сен бактылуу адамсыңбы же жокпу, мына ошол маанилүү эмеспи?

*     *     *

Аягына чейин бүткөн эч нерсе жок, бардык нерсе бүтпөй жана түбөлөккө бүтпөгөн боюнча кала берет.

*     *     * 

Дүйнөдө туруктуу бир эле нерсе бар, ал – өзгөрүш. Өзгөрүүдөн башкалардын бардыгы алмашып турат.

*     *     * 

Сүйүүнүн мамилелер менен эч тиешеси жок, сүйүү – бул абал.

*     *     * 

Сүйүү белгисиздикке сүңгүй алат. Сүйүү бардык кепилдиктерди жок кылганга жөндөмдүү. Сүйүү тааныш эмес жана изилденбеген нерселерге жалтанбай бара алат. Сүйүү бул – эрдик. Сүйүүгө ишен.

*     *     * 

Дүйнөдөгү сүйүшкөндөрдүн эң ийгиликтүүсү, – бул эч качан жолугушпагандар.

*     *     * 

Адамдар бардык нерсени олуттуу кабыл алышат, бул анан аларга керексиз жүккө айланат. Көбүрөк күлгөндү үйрөнгүлө. Күлкү мага дуба сыяктуу ыйык нерсе.

*     *     *

Биз накта турмуштун даамын татпагандыктан, жасалма турмуш өткөзөбүз.

*     *     *

Дүйнөгө сен кандай карасаң, дүйнө сени ошондой карайт.

*     *     *

Биз өтүп кеткен миллиондогон жылдардан мураска акыл-эсти эле алган жокпуз. Биз миңдеген жылдардын жиндилигин да мурастаганбыз.

*     *     *

Жакшы нерсени эмес, өзүңдүкүн изде. Анткени жакшы нерсенин бардыгы сеники болбойт, ал эми өзүңдүкү – дайыма жакшы...

*     *     *

Адам дүйнөдөгү жападан жалгыз күлгөндү билген жаныбар экендигин байкадыңар бекен?

*     *     *

Бирөөдөн уккан чындык – жалган нерсе. Өз башыңдан өткөргөндө гана ал чындыкка жатат.

*     *     *

Кыялыңды карап көр: ал кыял сенин турмушта жетпей калган нерсең жөнүндө кабар берет.

*     *     *

Оорусаң дарыгер чакыр. Бирок эң негизгиси, сени сүйгөн адамдарды чакыр, анткени сүйүүдөн өткөн дары жок.

*     *     * 

Эркиндигиңди садага чапсаң, коом сага бардыгын берет.

Которгон Абийрбек АБЫКАЕВ

Окшош материалдар

Комментарий калтырыңыз