Эл, Бийлик, Мамлекет жөнүндө насыйкат

Эл – бул талаадагы чөп, а падыша – шамал: шамал кайда ыргаса, чөп ошол жакка жапырылат.
Конфуций

Элди сүйүп, эл башкаргысы келген адамдын дайыма колу-жолу бош болсун.
Лао-цзы

Өзүн өзү олуя санаган өлкө башчысы капталдан кеп-кеңеш айтаар акылдуу бирөө пайда болушун каалабайт. Ал курчоосунда дайыма жымжырт болуп турганда гана өз жанын жай алып жүрөт.
Лао-цзы

Даанышман падыша башкарган өлкөнүн элине падышанын бар-жогу билинбейт. Акылсыз падыша башкарган өлкөнүн эли падышага жуукур, кошоматчыга айланат. Акылы чолок падыша башкарган өлкөнүн эли падышасынан коркот. Эгерде өлкөнү дөөпүрөс падыша башкарса, эл аны жек көргөнгө чейин жетет.
Лао-цзы

Мамлекет салган салык элдин чама-чаркынан ашып кеткен күнү элдин карды ач болот.
Лао-цзы

Өз бийлигинин чегин билбеген төрөдөн өткөн шордуу жок.
Лао-цзы

Аруулукка жеткен адам жакшы иш жасап өзүн-өзү башкаларга көрсөткүсү келбейт, – анын наркы ошол. Аруулукка жетпеген адам жакшы иш жасоо менен башкаларга өзүн көрсөткүсү келет. Анын эсеби ошол. Аруулукка жеткендер ишти башкалардын көңүлүн буруу үчүн жасабайт. А аруулукка жетпегендер дайыма эл көзүнө көрүнөр иштин артынан убара. Элди сүйгөндөр ишти эл көзүнө көрүнүш үчүн жасабайт. Эл көңүлүн алгысы келгендер жанын сабап жүргөндөй көрүнгүлөрү келет. А элди сүйгөндөр кылар иши, салар кушу жок жүргөндөй көрүнөт.
Лао-цзы

Өз курагы чегине жеткенин билип, ишмердигин токтоткон адам осолдукка кабылбайт. Ал адам узак жашайт.
Лао-цзы

Орусчадан оодарган Олжобай ШАКИР

Окшош материалдар

Комментарий калтырыңыз