Симеон Афонский: Өмүр деген эмине?

Жооп болбосоң, коё кал!

Кайсыл өнөр сейрек кездешет? – Бергенди билген өнөр.

Кайсыл өнөр баарынан мыкты? – Кечире билүү.

Кайсыл өнөр баарынан кыйын? – Унчукпай коюу.

Кайсыл өнөр баарынан маанилүү? – Сурай билүү.

Кайсыл өнөр эң керек? – Уга билүү.

Кайсыл адат жаман? – Бузукулук.

Кайсыл адат зыян алып келет? – Көп сөз.

Кандай киши баарынан күчтүү? – Акыйкатка жеталган киши.

Кандай киши баарынан алсыз? – Өзүн баарынан күчтүү сезген киши.

Кандай киши баарынан эс-акылдуу? – Жүрөгүн угуп жашаган киши.

Эмнеге байланып калган баарынан коркунучтуу? – Өз денесине байланып калган.

Кандай киши баарынан кедей? – Баарынан акчаны жакшы көргөн киши.

Кандай киши Кудайга жакын? – Ырайымдуу, боорукер киши.

Кайгыга эмнени каршы койсо болот? – Кубанычты.

Азап чегүүгө эмнени каршы койсо болот? – Чыдамкайлык, сабырдуулукту.

Телегейи тегиз көөдөндүн белгиси эмне? – Ишеним.

Жаны жай албаган көөдөндүн белгиси эмне? – Үмүттүн үзүлгөнү.

Туура эмес иштердин белгиси эмне? – Жини келе бергендик.

Жакшы иштердин белгиси эмне? – Жандүйнөсү жай алып тургандык.

Тирүүлөй өлүк болгон киши кандай? – Кайдыгер.

Кандай киши түбөлүк жашайт? – Жакындарын жакшы көргөн киши.

Которгон Эрнис АСЕК уулу

Окшош материалдар

Комментарий калтырыңыз