Козьма Прутков: Сараң бай, өз эмчегин өзү эмген сүттүү аялга окшош

Эгерде жашоонун жайыгында акырын чайпалып, тайызында суу алдындагы урчук таштарга урунуп-беринип сүзүп бараткан кайыгы бар аккан узун дарыя деп элестетсек, анда желдей учкан убакыт базарында агып бараткан эски кайык адамдын өзү экенин айтыштын кереги барбы?

♦ ♦ ♦

Кучак жеткис нерсени эс ким кучагына ала албайт.

♦ ♦ ♦

Илим акылды өстүрөт, китеп окуу эс-тутумуңду курчутат.

♦ ♦ ♦

Өзүң жөнүндө эч нерсе айталбасаң, башкалардан эмнени күтөсүң?

♦ ♦ ♦

Начарлап бараткан эс-тутум, өчүп бараткан шам сыяктуу.

♦ ♦ ♦

Кайгыга алдырган акындын кыялы, тар өтүк кийген бутка окшош.

♦ ♦ ♦

Бүт ааламды көргүчө, жашоону көргөн пайдалуу.

♦ ♦ ♦

Акылман талаанын ортосундагы дөбө сыяктуу.

♦ ♦ ♦

Эгерде көлөкөнүн узундугу аны түшүргөн буюмдан көзкаранды болбогондо, балким жер шарында бир дагы көлөкө тийбеген жарык жер калмак эмес.

♦ ♦ ♦

Наристенин биринчи шилтенген кадамы, өлүмгө карай жасалган алгачкы кадам.

♦ ♦ ♦

Өлүм өмүрдүн аягында болгон себеби, ага даярданып алсын дегени.

♦ ♦ ♦

Акча табыш үчүн колго алган калем сапты, коркпой эле базардагы селсаяктын колундагы шарманкедей көрө бер.

♦ ♦ ♦

Жашоо – альбом, адам – карандаш, жасаган иштер – ландшафт, ал эми убакыт эластик өчүргүч.

♦ ♦ ♦

Алыс жакка көз жүгүртсөң – алысты көрөсүң; асманды карасаң – асманды көрөсүң; кичинекей күзгүнү карасаң, өзүңдөн башка эч нерсе көрбөйсүң.

♦ ♦ ♦

Бактылуу болгуң келеби, бол!

♦ ♦ ♦

Муктаж адамдарга жардамы тийбеген чоң бай, бешиктеги бөбөктүн жанында өз эмчегин өзү эмген сүттүү аялга окшош.

♦ ♦ ♦

Пил камалган торго “Буйвол” деп жазып коюшса да өз көзүңө ишенбе.

♦ ♦ ♦

Жаңы өтүк дайыма бут өйкөйт.

♦ ♦ ♦

Гениалдуу жазуучуга дем берип туруу – чебердин колундагы скрипканын кылдуу таякчасын канифоль менен майлап туруу кандай керек болсо, ошондой эле керек.

Которгон Абийрбек АБЫКАЕВ

Окшош материалдар

Комментарий калтырыңыз